Obrazem: Dva jeřáby prověřily nový železniční most na Zahradním Městě

Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.

V Praze na Zahradním Městě se dnes uskutečnily zátěžové zkoušky nového železničního mostu přes Průběžnou ulici. Most je součástí novostavby

V Praze na Zahradním Městě se dnes uskutečnily zátěžové zkoušky nového železničního mostu přes Průběžnou ulici. Most je součástí novostavby 4. koridoru mezi Hostivaří a Vršovicemi. Na křížení s Průběžnou ulicí přitom vzniká nový přestupní terminál.

Aktuálně je dokončena větší část hrubé stavby mostu, na kterém bude zprovozněna první kolej. Zákonnou podmínkou jejího uvedení do provozu je provedení statické zatěžovací zkoušky, která se uskutečnila dnes. Na most najely dva železniční jeřáby EDK750 o celkové hmotnosti 291 tun. Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT měřili deformace nosné konstrukce mostu.

„Již z předběžných výsledků vyplývá, že zjištěné průhyby jsou na dolní mezi očekávaných hodnot. Tím je ověřena spolehlivost provedeného díla,“ uvedl mluvčí zhotovitelské společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha. Stavba mostu bude nadále pokračovat.

Stavba má mimo jiné odstranit úzké hrdlo v Průběžné ulici, která dosud pod kolejemi procházela úzkou a nízkou „myší dírou“, kde auta jezdila po tramvajových kolejích. Místo se nově stane přestupním uzlem, kde se bude spojovat železniční doprava s MHD.

Na mostě vzniká nová stanice Zahradní Město, jejíž nástupiště budou přímo nad rozšířeným podjezdem v Průběžné ulici. Pod mostem budou umístěny zastávky tramvají a autobusů, cestující se budou moci při přestupu přemisťovat pomocí eskalátorů. V podjezdu navíc naleznou čekárnu a také odbavovací prostory.

Oproti stávajícímu stavu, kdy nad ulicí vede hned jedenáct kolejí, bude jejich počet v nové podobě výrazně snížen. Nad komunikací povede po mostě pouze pět kolejí, přičemž uvolněný prostor poskytne místo pro stavbu dvojice ostrovních nástupišť a jednoho vnějšího.

Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Zátěžová zkouška na nově budované trati z Hostivaře na Hlavní nádraží. Pramen: Metrostav a.s.Průběh stavby 4. koridoru u Zahradního Města. Foto: Michal ChrástZastávka Zahradní Město, vizualizace. Pramen: SŽDC
Tagy 4. koridor metrostav Průběžná ulice Zahradní Město
22 komentářů