Nový jízdní řád na východě Čech. Nástup RegioFoxů i nové zastávky

Jednotka 847 RegioFox v barvách Pardubického kraje. Foto: České dráhyJednotka 847 RegioFox v barvách Pardubického kraje. Foto: České dráhy

V Královéhradeckém kraji se objeví v provozu nové RegioPantery.

Přinášíme další díl přehledu změn v jízdních řádech v jednotlivých krajích. Královéhradecký a Pardubický kraj sdružuje dopravní systém IREDO, proto vydáváme v jednom textu.

V Pardubickém kraji rozsah železniční dopravy vzroste zhruba o 3,7 %. K hlavním novinkám bude patřit nasazení nových jednotek RegioFox na všech vlacích mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem, ke kterému dojde v průběhu zimních měsíců. V souvislosti s tím bude v regionu ukončeno pravidelné nasazování motorových vozů řady 810. Od prosincové změny jízdních řádů budou cestující moci využívat novou zastávku Orel, od červnové změny jízdních řádů pak také novou zastávku Pardubice centrum blízko středu krajského města. Od poloviny června bude také upraven dopravní model na trati 238 z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.

V souvislosti s dokončením železničních staveb na Pardubicku a dodávkou nových motorových jednotek ř. 847 RegioFox nastane řada změn v jízdním řádu na vybraných tratích, většina však až od 9. června 2024. Do té doby budou jízdní řády na jednotlivých tratích podobné těm stávajícím.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

Nasazení motorových jednotek ř. 847 RegioFox na trať 238
V průběhu zimních měsíců budou na všechny vlaky na trati 238 Pardubice – Havlíčkův Brod nasazeny nové motorové jednotky RegioFox, které nahradí stávající Regionovy. V této souvislosti dojde k odstranění přestupů mezi vlaky v Hlinsku, nicméně nadále bude platit stávající jízdní řád.

Ukončení pravidelného nasazení řady 810
V průběhu zimních měsíců po dokončení dodávky nových motorových jednotek RegioFox dojde k ukončení pravidelného nasazování motorových vozů řady 810. Ty se nyní vyskytují především na lokálkách na Pardubicku a v malé míře také na Českotřebovsku. Nahradí je nízkopodlažní jednotky Regionova.

Otevření zastávky Orel
S novým jízdním řádem se otevře zastávka Orel, která se nachází v úseku mezi Slatiňanami a Chrastí u Chrudimi. Obslouží ji většina osobních vlaků.
Otevření zastávky Pardubice centrum (od 9. 6. 2024)
Od 9. června bude v provozu nová zastávka Pardubice centrum, na kterou bude přístup z podjezdu mezi ulicemi J. Palacha a 17. listopadu na straně jedné a z tzv. myší díry, tedy podchodu mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova na straně druhé. Na zastávku začnou jezdit všechny osobní a spěšné vlaky (s několika výjimkami) ze směru a ve směru Hradec Králové. Ze směru a ve směru Chrudim pak objednatel nyní počítá s tím, že tato zastávka bude obsluhována pouze v pracovní dny zhruba od 5. do 9. a následně od 12. do 19. hodiny. Ostatní vlaky budou končit jako dosud na hlavním nádraží.

Nový dopravní koncept na tratích 238 a 261 (od 9. 6. 2024)
V souvislosti s dokončením zdvojkolejnění úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem dojde po mnoha desítkách let k odstranění častých delších pobytů vlaků v Pardubicích-Rosicích nad Labem. Nově zde budou vlaky z Pardubic směrem na Chrudim (a opačně) stát nanejvýš 2–3 minuty, což je čas nezbytný na změnu směru jízdy. Na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu bude především v úseku mezi Pardubicemi a Hlinskem zaveden nový dopravní koncept. Jeho základem bude vedení zrychlených vlaků (budou projíždět v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim) Pardubice – Hlinsko – Havlíčkův Brod a zpět každé 2 hodiny po celý den a týden. Ty budou doplněny na interval 1 hodina v ranní a odpolední špičce. Další vlaky budou zahušťovat interval až na půl hodiny mezi Pardubicemi a Chrudimí, Slatiňanami, popř. až Skutčí. Celkově tak na této trati dochází k navýšení rozsahu dopravy a zavedení pravidelných taktových tras vlaků.

V souvislosti se změnami na trati 238 dojde k úpravě jízdních řádů vlaků také na trati 261 Svitavy – Žďárec u Skutče a to především na úseku mezi Borovou a Žďárcem.

Změny na dalších jednotlivých linkách ČD v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová
Na této trati sice k žádným zásadním změnám nedojde, nicméně je zde zapracována celá řada drobných úprav proti stávajícímu jízdnímu řádu. Smyslem těchto změn je především zajištění přípojových vazeb.

V pracovní dny pojede z Pardubic hl. n. v 5:43 Os 5055 přes Českou Třebovou (6:42–6:50) přímo až do Letovic (7:30). Vznikne tím přímé ranní spojení např. pro cesty z Chocně či Ústí nad Orlicí do Svitav. Z důvodu zajištění přípojů v Chocni (od Slováckého expresu z Prahy) a v České Třebové (na Valašský expres směr Olomouc) projedou 4 odpolední osobní vlaky stanice Ústí nad Orlicí a Dlouhá Třebová. V úseku Choceň – Česká Třebová tak zastaví pouze v Brandýse nad Orlicí (12:35, 14:35, 16:35, 18:35) a Ústí nad Orlicí městě (12:44, 14:44, 16:44, 18:44). Ve večerních hodinách dochází k úpravám tras osobních vlaků mezi Chocní a Českou Třebovou v návaznosti na dodatečné úpravy poloh rychlíků. Z Chocně pojedou vlaky v pracovní dny ve 20:28 a 22:28, o víkendu pak ve 21:30. Z důvodu časového posunu tras dálkové dopravy a následného pozdního příjezdu do Holic bude zrušen ranní přímý školní vlak z Pardubic. Spojení je nadále zajištěno dřívějším vlakem s přestupem v Moravanech. Ve směru z České Třebové na Kolín budou v pracovní dny projíždět Dlouhou Třebovou osobní vlaky s odjezdem z České Třebové ve 13:06, 15:06, 17:06 a 19:06, a to z důvodu zajištění přípojů v České Třebové (ze všech směrů) a Chocni (na Slovácký expres směr Praha).

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec
Největší změnou na této trati bude ukončení provozu motorových vozů řady 810, které zde v průběhu zimy nahradí částečně nízkopodlažní Regionovy. Jízdní řád bude podobný tomu stávajícímu. Dochází pouze k minutovým posunům z důvodu zajištění přípojů v Přelouči.

Trať 016 Chrudim – Moravany – Holice
Podobně jako na trati 015, i na této trati skončí v průběhu zimy motorové vozy řady 810 a nahradí je motorové jednotky řady 814 Regionova. V jízdním řádu je největší změnou již zmíněné zrušení ranního školního vlaku z Pardubic do Holic. Místo něho pojede v posunuté časové poloze Os 25336, který v Moravanech (odj. 7:14) zajistí přípoj od vlaků Os 5003 ve směru od Pardubic (příj. 6:58) a LET 1290 ze směru od Chocně (příj. 7:11) a do Holic přijede v 7:26.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel
Jedinou větší novinkou na této trati bude zavedení nového pátečního vlaku 24766 z Moravské Třebové (12:54) do České Třebové (13:28), který bude sloužit především k odvozu studentů z domova mládeže.

Trať 018 Choceň – Litomyšl
Z důvodu zajištění návazností v Chocni především k rychlíkům ve / ze směru Pardubice a Praha dochází k časovým posunům vlaků v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. V neděli večer se zkrátí téměř 3hodinová prodleva mezi spoji na 2 hodiny, neboť poslední vlak z Chocně do Litomyšle pojede již ve 22:36 po dojezdu přípojného vlaku z Prahy.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř)
Jízdní řád na této trati je rozdělen do dvou období. To první skončí 8. června 2024 a jízdní řád v něm proti současnému stavu nedoznává žádných zásadních změn. Za zmínku stojí pouze zavedení nového pátečního a sobotního páru spěšných vlaků z Hradce Králové (21:37) do Pardubic (21:54) a zpět (Pardubice hl. n. 22:10 – Hradec Králové hl. n. 22:27). Poslední večerní vlak z Pardubic do Hradce Králové pojede v pracovní dny ve 22:50 a o víkendu až ve 23:22, čímž zde bude zajištěn přípoj od vlaku EC 270 ze směru Budapešť, Bratislava a Brno. Z Hradce Králové do Pardubic nově nepojede spěšný vlak „Dobrošov“, přičemž bude zajištěn přestup na spěšný vlak 1473 s odjezdem z Hradce Králové hl. n. v 7:32.

K větší změně jízdního řádu dojde až ve druhém období od 9. června 2024, kdy bude zprovozněna zastávka Pardubice centrum, kam budou zajíždět všechny osobní a spěšné vlaky. Současně bude možné plnohodnotně využít dokončeného dvojkolejného úseku mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice
Vlaky na této trati objednává Středočeský kraj a jejich jízdní řád nedozná proti tomu současnému žádných změn.
Trať 238 Pardubice – Hlinsko – Havlíčkův Brod
Stejně jako na trati 031 i na této trati budou platit dva jízdní řády – první do 8. června 2024 a druhý od 9. června 2024. V rámci Pardubického kraje půjde na této trati o největší změny ze všech provozovaných linek.
Již v průběhu zimních měsíců budou na všechny vlaky postupně nasazeny nové motorové jednotky ř. 847 RegioFox. Pokračovat bude také nasazení dvou stávajících jednotek ř. 844 RegioShark. Ty tak ze všech spojů vytlačí Regionovy. Nově již nebude nutno v Hlinsku přestupovat mezi vlaky a všechny vlaky mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem tak budou přímé. Nelze zapomenout také na otevření nové zastávky v obci Orel, kde bude zastavovat většina osobních vlaků.
V 1. období bude platit takřka shodný jízdní řád, jako je ten stávající. Asi jedinou větší změnou je posun večerního Os 5327, který pojede z Pardubic hl.n. cca o 25 min později (21:27), čímž zde bude zajištěn přípoj od dálkových vlaků z Prahy i Moravy.
Ve 2. období od 9. června 2024 začne na trati platit zcela nový jízdní řád s novým dopravním konceptem. Plnohodnotné zprovoznění dvojkolejného úseku mezi Pardubicemi hl.n. a Pardubicemi-Rosicemi nad Labem umožní zkrátit pobyty všech vlaků v Rosicích na nezbytné 2–3 minuty, což přispěje ke zkrácení cestovních dob. Dále se uvede do provozu zastávka Pardubice centrum, kde dle současné objednávky Pardubického kraje budou končit / začínat v pracovní dny všechny vlaky cca mezi 5. a 9. a mezi 12. a 19. hodinou. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.
Trať 260 Česká Třebová – Letovice (- Brno)
Pardubický kraj objednává dopravu osobními a spěšnými vlaky v úseku mezi Českou Třebovou a Letovicemi. V příštím jízdním řádu nedojde k žádným změnám proti stávajícímu stavu.
Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče
Tato trať je v kraji třetí, kde bude jízdní řád rozdělen do dvou období. V tom prvním do 8. června 2024 bude platit shodný jízdní řád jako ten nynější. U některých vlaků dochází k drobným posunům z důvodu zajištění přípojů ve Svitavách. Ve druhém období od 9. června 2024 dojde k větším změnám na úseku mezi Borovou a Žďárcem u Skutče a ve víkendové dopravě. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.
Trať 270 Česká Třebová – Lanškroun / Zábřeh na Moravě (osobní vlaky)
Osvědčený dopravní koncept, kdy je zajištěno spojení mezi Českou Třebovou a Lanškrounem každou hodinu, ve špičce pracovních dní každou půlhodinu a každé dvě hodiny mezi Rudolticemi a Zábřehem na Moravě nedozná žádných změn. Dojde pouze k minutovým úpravám z důvodu zajištění přípojů v České Třebové.
S platností od 10. prosince 2023 dochází ke změnám jízdních řádů v autobusové i vlakové dopravě. Tyto změny reflektují požadavky cestujících, zástupců obcí, škol či zaměstnavatelů, ale také jsou navrženy i na základě sledování provozních ukazatelů systému. Níže uvádíme pro jednotlivé oblasti Královéhradeckého kraje souhrnný přehled změn v jízdních řádech.

Královéhradecký kraj

Změny na železnici

Zkušební provoz jednotek RegioPanter a RegioFox začne  v druhé polovině roku 2024.

Tratě 020, 021, 023, 026 a 027 (Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Náchod, Broumov)
Víkendovou dopravu na trati 021 zlepší nový pár spěšných vlaků 2011 Hradec Králové hl. n. (8:24) – Litice n. O. (9:31) a 2012 Litice n. O. (16:35) – Hradec Králové hl. n. (17:35). Vlak bude v provozu v sobotu, neděli a ve svátky od 27. 4. do 29. 9.
Osobní vlak s odjezdem z Hradce Králové hl. n. v 7:23 do Týniště n. O. pojede přímo až do Rokytnice v Orl. horách (8:57), opačně vlak s odjezdem z Rokytnice v Orl. horách v 6:53 pojede přímo do Hradce Králové hl. n. (8:18).
V úseku Doudleby n. O. – Vamberk bude v pracovní dny zaveden nový pár vlaků s příjezdem do Vamberka v 5:41 a odjezdem v 6:25. Oba spoje pojedou přímo z / do Týniště n. O.
V době konaní Potštejnské pouti 18. a 19. května bude zavedeno 5 párů posilových vlaků v úseku Doudleby n. O. – Potštejn.
Spěšný vlak 1891 bude v úseku Teplice n. Met. (11:48) – Náchod (12:19) zrušen, naopak bude zaveden nový vlak o 4 hodiny později (Teplice n. M. odj. 15:48) v lepší časové poloze pro rekreační dopravu. Vlak pojede v sobotu, neděli a ve svátek od 27. 4. do 29. 9.
Poslední spěšný vlak z Chocně do Náchoda pojede o 11 minut dříve (v 18:39) a bude mít nově ve Václavicích přípoj směr Starkoč a Trutnov.
Na trati 020 nedochází k významnějším úpravám.

Tratě 030, 031 a 032 (Jaroměř – Pardubice, Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou, Jaroměř – Stará Paka)
Jízdní řád na trati 031 v úseku Hradec Králové – Pardubice bude mít dvě podoby. V období do 8. června bude stejný jako nyní, od 9. června se výrazně změní. Tímto datem bude zahájen plně dvoukolejný provoz z Pardubic hl.n. do Pardubic – Rosic n. L. Všechny osobní a spěšné vlaky v elektrické trakci budou zajíždět na nově postavenou zastávku Pardubice centrum, která výrazně zlepší dostupnost středu města.
Spěšný vlak 1389 s odjezdem z Trutnova v 11:43 pojede od 9. 6. v pátek (kromě letních prázdnin) přímo do Pardubic hl.n. (příj. 13:18). V opačném směru bude vlak 1388 výchozí v pátek již z Pardubic hl.n. (odj. 14:43). Oba vlaky budou mít přípoj na / od expresů linky Ex1 Ostravan.
Osobní vlaky s odjezdy z Hradce Králové hl. n. ve 13:33 a z Jaroměře 14:03 budou nově jezdit i v červenci a srpnu.
Spěšný vlak 1380 z odjezdem z Hradce Králové hl. n. v 7:03 poveze v sobotu přímé vozy do Broumova.
Spěšný vlak 1395 s příjezdem do Hradce Králové hl. n. v 18:57 poveze navíc v pátek přímé vozy z Broumova (přímé spojení z tratě 027 do krajského města tak bude v pátek až neděli).
Osobní vlak 5106 pojede z Jaroměře (15:42) pouze v pátek, ale bude veden až do Trutnova (16:39) a posílí tak odpolední dopravu na celé trati 032.
Tratě 040, 041, 043, 044 a 047 (Ostroměř, Stará Paka, Hostinné, Vrchlabí, Teplice n. M.)
Všechny osobní vlaky na trati 041 budou nově zastavovat v Plotišti nad Labem a výrazně tak zlepší dopravu do rozvíjející se průmyslové zóny.
První ranní pár vlaků „městské linky“ Trutnov – Trutnov střed – Libeč bude zrušen z důvodu minimálního využití.
Na tratích 040, 044 a 047 nedochází k významnějším úpravám.
Tratě 061, 062, 064 (Jičín – Kopidlno – Nymburk, Chlumec n. C. – Křinec, Sobotka – Lomnice n. P.)
Na těchto tratích nedochází k významnějším úpravám.

Autobusy

Královéhradecko

Linka 107 a 315 Na Hradecku dochází k větším změnám v okolí Hořiněvsi. V ranních hodinách bude nově zajištěno přímé spojení z Habřiny, Lužan a Račic nad Trotinou do Hradce Králové, a sice spojem s odjezdy v 5:07 z Habřiny, 5:12 z Lužan a 5:16 z Račic nad Trotinou. Autobus dorazí do Hradce Králové v 5:47. Rovněž odpoledne bude veden dnešní spoj v 15:35 z Jaroměře do Hořiněvsi (linka 315) přes Hořiněves do Hradce Králové po lince 107. Více spojů na lince 315 obslouží Habřinu a Lužany.

Spoj linky 107 s odjezdem v 16:05 dojede z Hradce Králové přes Hořiněves dále přímo do Račic nad Trotinou, Lužan, Habřiny či Rodova. Další spoj linky 107 bude veden z Hradce Králové až v 17:30 a nově bude pokračovat místo do Velkého Vřešťova do Lužan, Račic nad Trotinou a Habřiny. Naopak spoj linky 108 se současným odjezdem v 17:30 do Hořiněvsi bude nově veden již v 17:05 a pojede do Velkého Vřešťova a dále do Dvora Králové nad Labem.

O víkendu dochází k posílení linky 315 pro Rodov a Smiřice o druhý pár spojů. Nově bude možné dojet do Rodova ve 14:10 z Hradce Králové přímo po linkách 107 a 315 a v opačném směru ze Smiřic po 15. hodině.

Linky 110 a 264 Na lince 110 vzniká nový spoj v pracovní dny v 19:35 z Hradce Králové, který bude veden přes Běleč nad Orlicí a Krňovice do Třebechovic pod Orebem a dále přes Polánky-Mitrov, Ledce a Očelice do Opočna a Dobrušky. Spoj je veden v časovém prokladu s linkami 111 a 264. Naopak je pro minimální využití (průměrně 1 cestující denně) zrušen spoj linky 110 s odjezdem v 19:30 z Třebechovic pod Orebem do Jílovice.

Dochází k dílčí optimalizaci spojení mezi Třebechovicemi pod Orebem, Opočnem a Dobruškou. Bližší informace naleznete zde.

Linka 102 Spoj linky 102 s odjezdem ve 20:45 z Hradce Králové je uspíšen na čas odjezdu ve 20:15.

Linka 104 Na základě požadavku obce Stěžery obslouží spoj s odjezdem ve 22:40 z Hradce Králové Hřibsko a vynechá zastávky Stěžery a Stěžery,kostel.

Linka 106 Spoj linky 106 s odjezdem ve 4:32 z Nechanic neobslouží z důvodu nízkého využití zastávku Nechanice,Tůně.

Novobydžovsko

Linka 150 Víkendové spoje linky 150 jsou na svém odjezdu z Jičína uspíšeny tak, aby byl v Novém Bydžově možný přestup na vlakovou linku V51 do Staré Paky.

Rychnovsko

Linka V2 Turisté mířící do údolí Divoké Orlice budou moci využít nový sezónní spoj s odjezdem v 8:24 z Hradce Králové do Litic nad Orlicí a v 16:35 zpět, který pojede každý víkend a svátek od 27. dubna do 29. září.

Linka V23 Linka bude nově v pracovní dny prodloužena o úsek Hradec Králové – Týniště nad Orlicí a zpět, který obslouží jeden pár spojů. Vznikne tak přímé ranní spojení z Rokytnice v Orlických horách (6:53) do Hradce Králové (8:18) a zpět z Hradce Králové (7:23) do Rokytnice v Orlických horách (8:57) s návazností na autobusy linky 240 do Deštného v Orlických horách (odjezd 9:05) a Říček v Orlických horách (odjezd 9:10).

Spoj s odjezdem v 5:06 z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí bude nově prodloužen do Vamberka (příjezd 5:41). Zpět pojede z Vamberka v 6:25, s využitím přestupu v Častolovicích tak vznikne časově atraktivní spojení do Hradce Králové s příjezdem v 7:18.

Linka 205 Na lince 205 dochází ke zrušení zajíždění o víkendu na Kunčinu Ves z důvodu nízkého využití a provozních problémů v zimním období.

Linka 208 a 221 Dochází k propojení ranního spoje linky 208 a 221 do nového spoje linky 115, který pojede z Rychnova nad Kněžnou v 5:02 přes Vamberk, Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí až do Častolovic.

Linka 265 První ranní spoj linky 265 z Voděrad v 4:38 do Rychnova nad Kněžnou bude veden nově mimo Novou Ves z důvodu minimálního využití (průměrně méně než 1 nástup denně).

Dobrušsko

Linky 110 a 264 Na lince 110 vzniká nový spoj v pracovní dny v 19:35 z Hradce Králové, který bude veden přes Běleč nad Orlicí a Krňovice do Třebechovic pod Orebem a dále přes Polánky-Mitrov, Ledce a Očelice do Opočna a Dobrušky. Spoj je veden v časovém prokladu s linkami 111 a 264. Naopak pro minimální využití (průměrně 1 cestující denně) je zrušen spoj linky 110 s odjezdem v 19:30 z Třebechovic pod Orebem do Jílovice.

Dochází k dílčí optimalizaci spojení mezi Třebechovicemi pod Orebem, Opočnem a Dobruškou. Bližší informace naleznete zde.

Linka 260 Kvůli nízkému využití je zrušeno zajíždění 2 párů spojů linky 260 na Prázovu Boudu.

Linka 264 – Orlické hory Po dobu zimní sezony jsou víkendové spoje linky 264 s odjezdy v 7:47, 9:47 a 11:47 z Dobrušky vedeny z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří. Z Orlického Záhoří jsou spoje vedeny v 9:00, 11:20 a 13:00 do Deštného v Orlických horách.

Kostelecko

Linka V2 Turisté mířící do údolí Divoké Orlice budou moci využít nový sezónní spoj s odjezdem v 8:24 z Hradce Králové do Litic nad Orlicí a v 16:35 zpět, který pojede každý víkend a svátek od 27. dubna do 29. září.

Linka V21 Na této lince dochází k rozšíření obsluhy zastávek Blešno a Petrovice nad Orlicí. Nově zde zastaví spoje s odjezdem v 4:23 z Hradce Králové a v 22:20 ze Solnice, čímž se zlepší spojení pro dojíždějící do Rychnova nad Kněžnou a Kvasin (na ranní směnu a z odpolední směny).

Linka V23 Linka bude nově v pracovní dny prodloužena o úsek Hradec Králové – Týniště nad Orlicí a zpět, který obslouží jeden pár spojů. Vznikne tak přímé ranní spojení z Rokytnice v Orlických horách (6:53) do Hradce Králové (8:18) a zpět z Hradce Králové (7:23) do Rokytnice v Orlických horách (8:57) s návazností na autobusy linky 240 do Deštného v Orlických horách (odjezd 9:05) a Říček v Orlických horách (odjezd 9:10).

Spoj s odjezdem v 16:08 z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí nově pojede i o zimních a letních prázdninách, dosud se souprava mezi těmito sídly přesouvala manipulační jízdou bez cestujících.

Linka 210 V oblasti Týniště nad Orlicí, Lípy nad Orlicí a Lična dochází k zásadní změně koncepce provozu na lince 210, kdy spoje přijíždějící od Lična do Týniště nad Orlicí nově pojedou mimo Lípu nad Orlicí a Rašovice, obsluhu těchto sídel pak zajistí nové okružní spoje. Více se o této změně dozvíte zde.

Náchodsko

Linka V24 Sezónní spěšný vlak z Teplic nad Metují do Chocně nově pojede až v odpoledních hodinách (odjezd v 15:48), čímž se zlepší možnosti návratu z atraktivní oblasti Adršpašsko-teplických skal.

Linka V3 Spěšný vlak „Dobrošov“ z Broumova s příjezdem do Hradce Králové v 7:26 zde nově bude ukončen a nebude pokračovat do Pardubic. Cestující do Pardubic mohou přestoupit na spoj s odjezdem z Hradce Králové v 7:32 a příjezdem do Pardubic v 7:50.

Spoj s odjezdem v 7:42 ze Starkoče bude nově v sobotu veden přímo z Hradce Králové (odjezd v 7:02). Vznikne tak nové přímé ranní spojení z Hradce Králové do turisticky atraktivní oblasti Broumovska a Adršpašsko-teplických skal.

Linka V32 Dochází k omezení zastavování vybraných spojů v zastávce Náchod-Malé Poříčí, a to z důvodu zcela využití a rovněž náhradní možnosti spojení autobusovými spoji.

Linka V4 Spoj s odjezdem z Hradce Králové v 15:14 bude z důvodu nízkého využití v úseku Jaroměř – Česká Skalice ukončen v Jaroměři. Dále bude pokračovat pouze v pátek, a to až do Trutnova (příjezd 16:39). Vytvoří tak kapacitní posilu stávajícího spoje s odjezdem v 15:04 z Hradce Králové.

Vybrané spoje ve večerních hodinách, kdy již není spojení zajišťováno autobusovou dopravou, nově zastaví na zastávce Řešetova Lhota.

Linka 308 Z důvodu nízkého využití je zrušena kapacitní posila v 15:50 z Náchoda na Českou Čermnou, v úseku po Náchodě je zde alternativa v lince MHD 381 v 15:30, případně lze využít následující spoj linky 308 v 16:20.

Linka 411 Školní spoj v 6:33 z České Skalice do Dvora Králové nad Labem bude na základě podnětů cestujících posunut o 20 minut, aby lépe vyhovoval příjezdu do škol ve Dvoře Králové nad Labem a ZŠ Chvalkovice.

Novoměstsko V této oblasti nedochází k větším změnám jízdních řádů.

Broumovsko

Linka V24 Sezónní spěšný vlak z Teplic nad Metují do Chocně nově pojede až v odpoledních hodinách (odjezd v 15:48), čímž se zlepší možnosti návratu z atraktivní oblasti Adršpašsko-teplických skal.

Linka V30 Spoje s odjezdem v 22:47 ze Starkoče bude nově veden přímo do Broumova bez nutnosti přestupu v Meziměstí.

Linka V32 Dochází k omezení zastavování vybraných spojů v zastávce Dědov, a to z důvodu minimálního využití.

Linka 371 V pracovní dny dojde na trase Broumov – Teplice nad Metují k mírnému rozšíření nabídky spojení. Nově bude zajištěn spoj z Teplic nad Metují do Broumova v 10:03 (dnes spoj začínal až ve Vernéřovicích). Rovněž bude zajištěno spojení v 17:05 z Teplic nad Metují do Broumova na noční směnu. V opačném směru dojde k prodloužení dopoledního spoje v 10:20 z Broumova až do Teplic (dnes končí v Meziměstí). Spoj v 16:40 z Broumova bude z provozních důvodů veden již v 16:20.

O víkendech dojde po projednání s obcemi k dílčím úpravám víkendových spojů. Nově upravené spoje zajistí dopravu do zaměstnání pro ty, kteří pracují i o víkendech v Broumově a dojíždí z Teplic nad Metují a Vernéřovic. Rovněž dojde k úpravě časových poloh spojů, které zajíždí do Adršpachu a Zdoňova tak, aby byly lépe využitelné pro turistickou dopravu. Na téže lince dojde ke zrušení nevyužitého každodenního spoje po 19. hodině z Teplic nad Metují do Meziměstí.

Linka 360 Na lince 360 dojde na základě požadavku obce k rozšíření obsluhy místní části České Metuje Vlásenka.

Dále na lince dojde k posunu o 60 minut dvou spojů z Teplic nad Metují do Police nad Metují. Spoje v 10 a 18 hodin nově pojedou v 11 a 19 hodin. Tyto spoje budou zajištěny nově vozidlem od Broumova, obyvatelé Dědova, Žďáru nad Metují a České Metuje získají nově spojení z Broumova v 10:20 a 18:25.

Linka 361 Na lince přes Machov dojde o prázdninách k omezení spoje v 7 hodin ve směru Náchod. Tento spoj je veden zejména z důvodu školní dojížďky, ve stejný čas je přes Machov veden další spoj s možností dopravy do Police nad Metují na přípoj směr Náchod či Broumov.

Jaroměřsko

Linka L3 V úseku Stará Paka – Jaroměř a zpět bude rozšířen provoz spojů v podvečerních a večerních hodinách v období turistické sezóny. Nově pojede spoj v 18:30 ze Staré Paky do Jaroměře a v 20:22 zpět, a to každý víkendový a sváteční den od 27. dubna do 29. září.

Linka 315 Díky novým jízdním řádům bude posíleno přímé spojení mezi Habřinou, Račicemi nad Trotinou a Hořiněvsí s Hradcem Králové na linku 107. Nově lze dojet z předmětných obcí na 6. hodinu do Hradce Králové, odpoledne pak v 16:05 z Hradce Králové přes Hořiněves směr Habřina.

Trutnovsko

Linka V4 Spoj s odjezdem z Hradce Králové v 15:14 bude z důvodu nízkého využití v úseku Jaroměř – Česká Skalice ukončen v Jaroměři. Dále bude pokračovat pouze v pátek, a to až do Trutnova (příjezd 16:39). Vytvoří tak kapacitní posilu stávajícího spoje s odjezdem v 15:04 z Hradce Králové.

Vybrané spoje nově zastaví na zastávce Suchovršice.

Linka V44 Z důvodu zcela minimálního využití je zrušen první ranní pár spojů.

Linka 401 V Žacléři dojde ke zrušení obsluhy nevyužívané zastávky Hornický skanzen. Dojde tak ke zrychlení dopravy pro tranzitující cestující.

Linka 408 Z důvodu nízkého využití (pod 1 osobu za den) je zrušen spoj 3:50 Trutnov – Adršpach v úseku Trutnov – Radvanice.

Linka 410 Na lince je nově veden spoj v 7:15 z Trutnova do Hradce Králové. Dnes byl spoj veden do Prahy, nicméně z důvodu náhrady rušených spojů od Jilemnice do Hradce Králové a z Pece pod Sněžkou do Hradce Králové je tento spoj přesměrován do krajského města.

Linka 460 Na základě podnětu cestujících je na trase Hostinné – Čermná v odpoledních hodinách upraven odjezd spojů ve 14:56 a 15:55 o 5 až 10 minut tak, aby v Chotěvicích byla návaznost od Trutnova do Čermné. Nově lze odpoledne cestovat z Trutnova ve 14:40 a 15:48 s přestupem do Čermné.

Vrchlabsko

Linka 405

Linka Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jilemnice – Jičín – Praha dostává nové číslo 405 (doteď licenční čísla 169226 a 169227). Na lince je doplněn jeden pár spojů o víkendu, v 9:05 z Prahy a 14:00 ze Špindlerova Mlýna.

Královédvorsko

Linka L3

V úseku Stará Paka – Jaroměř a zpět bude rozšířen provoz spojů v podvečerních a večerních hodinách v období turistické sezóny. Nově pojede spoj v 18:30 ze Staré Paky do Jaroměře a v 20:22 zpět, a to každý víkendový a sváteční den od 27. dubna do 29. září.

Linka 411

Školní spoj v 6:33 z České Skalice do Dvora Králové nad Labem bude na základě podnětů cestujících posunut o 20 minut, aby lépe vyhovoval příjezdu do škol ve Dvoře Králové nad Labem a ZŠ Chvalkovice.

Linka 410

Na lince je nově veden spoj v 7:15 z Trutnova do Hradce Králové. Dnes byl spoj veden do Prahy, nicméně z důvodu náhrady rušených spojů od Jilemnice do Hradce Králové a z Pece pod Sněžkou do Hradce Králové je tento spoj přesměrován do krajského města.

V opačném směru bude veden pro studenty spoj ve 13:20 z Hradce Králové do Dvora Králové nad Labem. Dojde k odstranění souběhu s linkou 975 dopoledne z Hradce Králové do Dvora Králové nad Labem.

Linka 975 a 457

Na lince dojde po dohodě s Libereckým krajem a projednání s obcemi ke koncepční změně, která se dotkne obslužnosti Borovnice, Borovničky, Mostku, Horní a Dolní Brusnice, Bílé Třemešné a rovněž spojení Dvora Králové a Jilemnice. Více zde.

Jičínsko

Linka 508 Na základě požadavku obce Vysoké Veselí bude zajištěna doprava dětí z Hradíšťka a Stříbrnic do a ze školy ve Vysokém Veselí.

Spoj v 6:05 z Jičína do Vysokého Veselí jede nově až v 6:25 a pouze do zastávky Úlibice, Řeheč, odkud se do Jičína vrací v 6:39.

Linka 503 Spoje ve 12:50 z Libáně do Křešic a zpět ve 12:58 z Křešic jsou nově zařazeny do jízdního řádu linky 503 (původně linka 723).

Linka 516 Z důvodu nízkého využití je zrušeno zajíždění do zastávky Budčeves, Nečas.

Spoj s odjezdem v 9:35 z Jičína je prodloužen do Budčevsi, zpět jede v 10:23 z Budčevsi.

Hořicko

Linka V50 Spoje s odjezdem v 4:42 z Hořic do Hradce Králové (dosud nejezdil v neděli) a s odjezdem v 22:40 z Hradce Králové do Hořic (dosud nejezdil v sobotu a neděli) pojedou nově denně.

Novopacko

Linka L3 V úseku Stará Paka – Jaroměř a zpět bude rozšířen provoz spojů v podvečerních a večerních hodinách v období turistické sezóny. Nově pojede spoj v 18:30 ze Staré Paky do Jaroměře a v 20:22 zpět, a to každý víkendový a sváteční den od 27. dubna do 29. září.

Linka 535 a 536 Na trase mezi Novou Pakou, Starou Pakou a Levínskou Olešnicí dojde na základě požadavku Libereckého kraje k úpravě spojů, které budou pokračovat právě do Levínské Olešnice. Nově z Nové Paky až do Levínské Olešnice dojede spoj v 9:10, zpět pojede v 10:23.

Nově také bude zajištěn školní spoj v 13:15 z Nové Paky přes Starou Paku do Levínské Olešnice pro odvoz dětí ze ZŠ Stará Paka.

V Horkách u Staré Paky dojde v souvislosti s úpravou linky 975 k zajištění nových přestupních vazeb mezi linkami 975 a 530 či 406. Zajistí se tak širší možnost cestování v daném regionu z obcí do Jilemnice, Nové Paky či Trutnova a Vrchlabí.

Linka 538 Na lince dojde k 1. 1. 2024 ke zrušení dopoledních spojů v 9:15 z Nové Paky do Stupné a zpět z důvodu dlouhodobě nízké

Zdroj: tiskové zprávy Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Českých drah

Tagy GVD 2023/2024 Královéhradecký kraj OREDO Pardubický kraj
33 komentářů