NKÚ se zaměřil na vodní cesty: V Labi už zmizela skoro miliarda, výsledky jsou nulové

Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.

Neschopnost státu budovat vodní cesty a naopak schopnost utrácet za jejich přípravu. Tak by se dal shrnout poslední report Nejvyššího

Neschopnost státu budovat vodní cesty a naopak schopnost utrácet za jejich přípravu. Tak by se dal shrnout poslední report Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zaměřil na vodní cesty a plavbu.

Kritika padá především na bezvýslednou přípravu dvou plavebních stupňů na Labi: u Děčína a u Přelouče. Stát jejich stavbu chystá dlouhá léta. NKÚ přitom spočítal, že aniž by bylo vůbec kopnuto do země, utopil stát v Labi už 927 milionů korun.

Na jez pod Děčínem už padlo 625 milionů korun, na přípravu jezu u Přelouče vynaložilo Ředitelství vodních cest 302 milionů. Výsledek je nulový: tedy skomírající nákladní plavba, která se na nákladní dopravě obecně podílí mizivým procentem. Čeští silniční dopravci loni přepravili 480 milionů tun, ti železniční téměř sto milionů tun. Lodě jen 1,4 milionu tun.

„Hlavní příčinou je nespolehlivost labsko-vltavské vodní cesty. Důvodem jsou především přetrvávající problémy se splavností v úseku Ústí nad Labem – státní hranice,“ píše NKÚ. Jenže stát v případě jezů netáhne za jeden provaz. Zatímco ministerstvo dopravy jezy prosazuje, rezort životního prostředí je z ekologických důvodů nechce. Naposledy vydala správa národního parku České Švýcarsko stanovisko, že biotopy nad chystaným jezem u Děčína jsou nenahraditelné. Stavby navíc zdržují soudy s ekology.

NKÚ dále konstatuje, že pokud nebude zajištěna spolehlivost labsko-vltavské vodní cesty, hrozí, že investice do nákladní vodní dopravy „nebudou mít pozitivní dopad“. Příkladem jedné takové investice je modernizace veřejného přístavu v Ústí nad Labem za více než 100 milionů korun. Díky ní se měla navýšit přeprava zboží o 1 944 kontejnerů ročně a množství převezených sypkých materiálů o 1 900 tun. „Ve skutečnosti ale přeprava sypkých materiálů klesla, překládka kontejnerů nezačala vůbec,“ napsali kontroloři.

Zaměřili se i na projekt průplavu Dunaj–Odra–Labe. Zásadní podmínkou pro pokračování příprav budování koridoru je podle nich právně závazná shoda všech zúčastněných států, kterých se projekt týká. Taková shoda však zatím chybí. Bez ní podle NKÚ hrozí, že peníze budou vynakládány neúčelně.

Tagy NKÚ vltavsko-labská vodní cesta
21 komentářů