Nižší emise a přesun přeprav na železnici. EP Logistics International zveřejňuje zprávu o udržitelnosti za rok 2022

Elektrická lokomotiva Siemens Vectron ve službách EP Cargo. Pramen: EPLIElektrická lokomotiva Siemens Vectron ve službách EP Cargo. Pramen: EPLI

Ke snížení emisí došlo díky řadě opatření, zejména zvýšení počtu elektrických lokomotiv ve vozovém parku.

Navzdory náročným podmínkám roku 2022, kdy došlo mimo jiné k narušení světového obchodu a výraznému nárůstu cen energií, se společnost dokázala přizpůsobit a dále expandovat, aniž by slevila ze svých environmentálních závazků. Ve zprávě o udržitelnosti společnosti EP Logistics International (EPLI) za rok 2022 jsou představeny klíčové úspěchy v environmentální, sociální a správní oblasti.

Jedním z hlavních závazků EPLI je významné snížení celkových emisí CO2. V roce 2022 se to podařilo o celých 11 % oproti 7 % v roce 2021. Tohoto vynikajícího výsledku bylo dosaženo díky řadě opatření, zejména zvýšení počtu elektrických lokomotiv ve vozovém parku o 29 %, modernizaci 12 dieselových lokomotiv, jež přinesla roční úsporu 486 tun CO2, a přesunu nákladní dopravy na několika trasách ze silnice na železnici.

Důležitost plnění ESG závazků i v době krize zdůraznil také Zbigniew Klepacki, výkonný ředitel společnosti EPLI: „Události roku 2022 jasně ukázaly, jak významný dopad může mít sociální a environmentální krize na světovou ekonomiku a naši činnost. Jsme pevně odhodláni plnit své ambiciózní klimatické cíle a etické normy a podporujeme celosvětové úsilí o udržitelnější ekonomiku.“

Tím, že EPLI svým klientům napomáhá přecházet z kamionové dopravy na železniční, pomohli ulevit slovinským silnicím od 58 tisíc kamionů, a ušetřili tak 27 600 tun emisí CO2. Dále byl zaveden nový dispečerský systém pro silniční vozový park, který přinesl roční úsporu 129 tisíc tzv. prázdných kilometrů. Díky modernizaci dieselových lokomotiv bylo dosaženo nejen zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti přepravy, ale také snížení spotřeby paliva o 30 %. Více informací o opatřeních společnosti EPLI v oblasti životního prostředí najdete ve zprávě o udržitelnosti. „V návaznosti na úspěchy v oblasti ESG v roce 2021 jsme dále zvýšili efektivitu provozu, tam, kde to bylo možné, jsme přešli ze silniční dopravy na železniční a snížili jsme emise CO2,“ dodává Zbigniew Klepacki.

Úspěchy společnosti EPLI se však netýkají pouze ochrany životního prostředí. Společnost se zaměřila i na plnění cílů v sociální a správní oblasti, protože nejdůležitějším aktivem jsou její zaměstnanci. Firemním cílem je nabízet vysoce kvalitní služby a zároveň klást důraz na zdraví, bezpečnost, spravedlnost a inkluzi. Díky těmto snahám došlo v roce 2022 ke zvýšení celkového počtu hodin školení o 37 % a bylo přijato 151 nových zaměstnanců. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu, proti firmě nebyly uplatněny žádné enviromentální pokuty a sankce.

Plné znění zprávy najdete zde.

Tagy EP Logistics International ESG Report
Žádné komentáře