Němci poprvé soutěží zakázku společně se Správou železnic, hledají firmu na řízení vysokorychlostní trati

Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.

Poprvé v historii hledají němečtí a tuzemští správci železnice společně v jedné zakázce firmu, která se bude podílet na přípravě

Poprvé v historii hledají němečtí a tuzemští správci železnice společně v jedné zakázce firmu, která se bude podílet na přípravě nové tratě na obou stranách hranice. Německá společnost DB Netz a Správa železnic vyhlásily zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení pro vysokorychlostní trať Drážďany – Praha.

Zakázka se týká společného tunelu pod Krušnými horami včetně zapojení tratě do železničního uzlu v Ústí nad Labem. Pro Česko jde o novinku nejen proto, že poprvé bude mít na starosti stavbu na českém území i německá strana. Poprvé se na české železnici soutěží firma, která bude mít na starosti koordinaci všech činností souvisejících s přípravou rychlotrati.

„Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů v průběhu fáze předběžného plánování, která zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Zakázku administruje společnost DB Netz AG. Zadávací dokumentace je zveřejněna v evropském věstníku veřejných zakázek. Hodnota zakázky nebyla zveřejněna.
Seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva proběhlo na počátku letošního roku v Praze prostřednictvím předběžné tržní konzultace. Účast více než 70 potenciálních zájemců z různých zemí Evropy potvrdila, že příprava tohoto projektu je záležitostí celoevropského měřítka.

Projektové řízení se týká jedné ze tří částí celé trati: tunelu pod Krušnými horami. Už dříve se Česko a Německo dohodly, že společné náklady na přípravu tunelu budou dělit poměrem 43 (ČR) : 57 (SRN). Tento poměr zohledňuje délku tunelu na jednotlivých stranách hranice. Ze strany Spolkové republiky Německo jsou předpokládány náklady předprojektové fáze 30-40 milionů eur, celkové náklady projektování jsou pak očekávány ve výši přibližně 500 milionů eur. Příprava stavby se v současnosti hlavně zaměřuje na úsek Ústí nad Labem – Drážďany, včetně 26 km dlouhého tunelového úseku.

Mapa možných tras pro nové železniční spojení Praha - Drážďany. Foto: Správa železnic

Mapa možných tras pro nové železniční spojení Praha – Drážďany. Foto: Správa železnic

Vlastní projekt se skládá ze tří částí, ve kterých bude v různém rozsahu kombinován český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Plnění zakázky pro fázi předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024.

Tagy DB Netz Správa železnic Top tunel pod Krušnými horami VRT Praha - Drážďany vysokorychlostní trať Praha - Drážďany vysokorychlostní tratě
84 komentářů