Nejdražší drážní vozidlo v Česku. Správa železnic pořídí měřicí jednotku za 676 milionů korun

Měřící vůz MVŽSv 2. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMěřící vůz MVŽSv 2. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Cenu považuje Správa železnic za adekvátní. V soutěži byl jediný zájemce, velcí hráči skončili jako jeho dodavatelé.

Správa železnic uzavřela smlouvu na dodávku zatím nejdražšího vozidla na české železniční síti. Společnost NDCon Logic má dodat za 499,8 milionu korun měřicí kolejovou jednotku pro diagnostiku trakční napájecí soustavy. Dalších 176 milionů zaplatí sdružení Siemens – Škoda za dodávku vozů Bdmpz a Afmpz, do kterých dodavatel instaluje měřící techniku.

Podpis smlouvy s NDCon Logic vyplývá z údajů na profilu zadavatele. Nikdo jiný se do soutěže vypsané již v roce 2022 nepřihlásil. Dodávka dvou vozů, které budou sloužit jako základ pro měřicí jednotku, je součástí velké smlouvy Českých drah se sdružením Siemens – Škoda na dodávku ComfortJetů. Po instalaci technologie vznikne ucelená měřicí kolejová jednotka pro diagnostiku trakční napájecí soustavy.

S celkovou cenou 676 milionů korun půjde o bezkonkurenčně nejdražší drážní vozidlo v Česku. Pro představu: je to hodnota zhruba šesti nových vícesystémových elektrických lokomotiv.

Jde o stejný model nákupu diagnostické techniky u Správy železnic jako v minulosti: soutěž s jediným zájemcem, společností NDCon Logic. Firma působí jako „systémový integrátor“, reálnou fyzickou práci na jednotce provedou jiné firmy. Správa železnic uvedla, že poddodavateli budou společnosti Siemens Mobility a DB Systemtechnik GmbH. DB Systemtechnik je dceřinou firmou Deutsche Bahn specializující se mimo jiné na železniční diagnostiku. Není přitom jasné, proč se tito velcí hráči nepřihlásí sami.

Správa železnic poprvé ukázala nový měřicí vůz. Stojí třikrát více než nová lokomotiva

Podle mluvčí Správy železnic Nely Eberl Friebové má Správa železnic v provozu pouze jeden vůz zajišťující diagnostiku trakčního vedení. „Vyroben byl v roce 1987 a je způsobilý pro diagnostiku při maximální rychlosti 160 km/h. Vzhledem ke stáří vozu a stavu jednotlivých technologií je jeho životnost prakticky u konce. Pořízení nové jednotky představuje nejen generační obměnu stávajícího diagnostického vozu, ale i nezbytnost pro zajištění našich povinností,“ uvedla Friebová.

„Adekvátní cena“

Kromě inovace všech měřících technologií jde zejména o zvýšení rychlosti na 230 km/h, což je nutná podmínka nejen u technicko – bezpečnostních zkoušek pro schvalování traťových úseků na rychlosti až do 200 km/h, ale zejména pro pravidelná, legislativou stanovená, měření interakce pantografu a trakčního vedení,“ dodala mluvčí.

Na dotaz, zda cenu považuje Správa železnic za adekvátní odpověděla, že průběžně analyzovali cenový vývoj v průběhu jednotlivých let včetně dopadu na klíčové nákladové položky celého řešení a projednávali cenové položky v rámci jednacího řízení. „Výslednou cenu považujeme za adekvátní vzhledem k náročnosti celkového technologického řešení a jedinečnosti celé jednotky, která je unikátní nejen v rámci ČR, ale i v rámci okolních států. Zprovoznění celé jednotky se očekává v roce 2028, s očekávanou životností více než 30 let,“ dodala mluvčí. Na dotaz, s jakou cenou počítali při plánování této investice, Správa železnic neodpověděla.

SŽ představila diagnostická vozidla za více než půl miliardy, chce investovat celkem 9 miliard

Tagy diagnostická vozidla měřící kolejová jednotka pro diagnostiku trakční napájecí soustavy NDCon Logic Správa železnic
85 komentářů