cargo

Nádraží Vsetín čeká přestavba za 2,4 miliardy, starou budovu nahradí nový terminál

Železniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnic

Vzniknou nová nástupiště a podchod, který vyústí až Na Lapači.

Nádraží Vsetín česká v příštích letech velkorysá přestavba. Drážní úřad aktuálně vede stavební řízení k proměně nádraží, která má celkově vyjít na 2,4 miliardy korun. Mimo jiné zmizí stará výpravní budova a vzniknou nová nástupiště a podchody.

„Správa železnic předpokládá, že do konce února 2021 dojde k vydání posledního stavebního povolení, které je nutné pro zahájení stavby. Po nabytí právní moci vyhlásíme soutěž na zhotovitele stavby,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Stavba by podle předpokladů měla začít letos v září, hotovo má být do konce roku 2024.

Dojde během ní mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť má nahradit jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem. Ten bude nově napojen i na oblast Na Lapači.

Zároveň dojde k proměně výpravní budovy. Současná půjde k zemi, místo ní bude zbudován nový terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Nová budova bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Budova je investicí města.

„Stavbu je nutné koordinovat s investiční akcí města na rekonstrukci přednádražního prostoru a dopravního terminálu, jejíž projektová příprava ještě probíhá. Obě investiční akce spolu souvisejí a jejich realizace musí probíhat ve vzájemné koordinaci a časovém souběhu,“ doplnila Friebová.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic.

Tagy nádraží Vsetín seznam Správa železnic Top Vsetín
125 komentářů