dpp

Na příměstské trati z Vraného do Dobříše začíná dlouhá výluka, linku S88 nahradí autobusy

Stanice Vrané nad Vltavou. Foto: RopidStanice Vrané nad Vltavou. Foto: Ropid

Dva a půl měsíce nahradí vlaky mezi Dobříší a Vraném nad Vltavou autobusy.

Správa železnic začíná od zítřejšího dne s velkou výlukou na trati 210 mezi Vraném nad Vltavou a Dobříší. Vlaky příměstské linky S88 nahradí až do 14. října v tomto úseku autobusy. Omezení pokračuje mezi pražským hlavním nádraží a Vraným, to skončí 19. srpna.

O výluce informoval Ropid na svých sociálních sítích a České dráhy na stránkách o mimořádnostech. Přestup mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy je zajištěn již ve stanici Praha-Zbraslav.

Kvůli výluce bude platit i tarifní výjimka: cestující jedoucí od Dobříše do zastávky Vrané nad Vltavou (a naopak) nedoplácejí za cestu přes stanici Praha-Zbraslav. Cestující jedoucí od Čerčan do zastávek ve směru Dobříš (a naopak) nedoplácejí za cestu přes stanici Praha-Zbraslav.

Výluka mezi hlavním nádraží a Vraném nad Vltavou skončí 19. srpna, běží už od poloviny července. Detaily k ní jsou na stránkách ČD mimořádnosti. Během výluky mezi Vraným a Dobříší má dojít opravě kolejí a mostu. Kompletní výlukový jízdní řád je zde.

Co vše se bude na trati opravovat (Dobříš – km 0)

– souvislá výměna štěrkového lože v km 12,411 – 13,000 a v km 16,692 – 18,270;
– oprava nástupiště u 1. koleje Malá Hraštice;
– oprava přejezdu v km 10,822 (P5749);
– výměna vadných kolejnic;
– výměna vadných pražců a upevňovadel;
– oprava BK;
– oprava GPK;
– oprava odvodnění;
– oprava propustku v km 22,110 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí;
– propustek km 26,039 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí;
– most km 19,857 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí, zajištění a oprava jámy pod mostem;
– most v km 23,038 NK – oprava mostu vložením nové OK s průběžným ŠL (ocelová konstrukce se stlačenou stavební výškou, mostovka z plechu) na upravenou spodní stavbu (nové železobetonové dříky opěr včetně nových prefabrikovaných úložných prahů a křídel), zřízení nového SVI objektu;
– most v km 29,319 – oprava mostu v 1. poli vložením nové OK na upravenou spodní stavbu, ve 2. – 5. poli oprava mostu – výměna poškozených prvků, kompletní výměna mostnic a žel. svršku, kompletní obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce objektu.

Tagy 210 Vrané nad Vltavou - Dobříš S88 Správa železnic Správa železnice
24 komentářů