Na Barrandov s přestupem nebo přímo? Ostrovní provoz tramvají má své odpůrce i zastánce

Tramvaje na Barrandově. Foto: DPPTramvaje na Barrandově. Foto: DPP

Pražský objednatel veřejné dopravy Ropid měl rozdílné představy než Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) o tom, jak má být

Pražský objednatel veřejné dopravy Ropid měl rozdílné představy než Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) o tom, jak má být organizována další vlna výlukových opatření kvůli rekonstrukci Nádražní ulice. Od minulého pondělí musí cestující jet na Barrandov vždy s jedním přestupem, do té doby jezdili ze Smíchova přímo. DPP si za svojí verzí stojí a podpořil ji rozsáhlým seznamem důvodů.

„V případě aktuální etapy výluky na Barrandově byla diskutována řada variant řešení, přičemž z naší strany jsme preferovali jinou variantu, než byla zavedena,“ potvrdil mluvčí Ropidu Filip Drápal. Řešením podle Ropidu mělo být zachování přímých autobusů ze Smíchova jako dosud. Ropid může pouze připomínkovat, finální rozhodnutí je na DPP.

Od minulého pondělí musí cestující v Hlubočepích přestupovat na tramvaj, podobně jako tomu bylo loni. Při cestě ze Smíchova tak nejedou přímo jako dosud.

Vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík je přesvědčen, že v řadě případů je cestující nakonec ale v cíli dříve, než kdyby nadále jezdily přímé autobusy. Nakonec sepsal několik důvodů, proč byl zaveden ostrovní provoz.

Provozní důvody
– Pokud je to lokálně možné, vždy se snažíme zorganizovat náhradní dopravu tak, aby v maximální možné délce objízdné trasy byla vedena nezávisle na ostatním provozu. To je zajištěno v případě ostrovního tramvajového provozu v kombinaci s autobusy na lince X12, která je vedena v 2. etapě nově ulicemi Na Zlíchově, Křížová a Radlická, kde jsme ve spolupráci s MHMP a PČR zajistili řadu preferenčních opatření (vyhrazené jízdní pruhy, úpravy světelných signalizací), které by na původní trase nebyly v takovém rozsahu možné. Současně jsme se snažili zachovat přestupní vazby v oblasti Lihovaru i na Smíchovské nádraží.

– Vzhledem ke stavebním pracím a omezení v Modřanské ulici v Braníku dochází k zácpám už na sjezdu z Barrandovského mostu do Braníka, což se přenáší až do ulice K Barrandovu, kde zejména ve špičkách dochází k vytváření kolon IAD a zhoršení průjezdnosti autobusových linek. Vidíme to např. na lince 170, u které o pracovních dnech ve špičkách není výjimkou zpoždění 8-10 minut vzhledem k hustotě IAD.

– Vzhledem k průběhu stavebních prací v oblasti Lihovaru a v samotné Nádražní ulici, kde přesouváme těleso tramvajové tratě z prostředku vozovky doprava k železniční trati a současně TSK provádí opravu povrchu vozovky i chodníků, není možné ve 2. etapě NAD provozovat po původní trase přes Lihovar a Nádražní ulicí (viz aktuální foto v příloze z tohoto víkendu). Musela by být obousměrně vedena Strakonickou ulicí s vysokou intenzitou dopravní zátěže a zejména limitující je obousměrný průjezd Moulíkovou ulicí, což by způsobovalo zpoždění NAD.

– Vzhledem k pracím u samotného autobusového terminálu a stanice Smíchovské nádraží by nebyla během 2. etapy dostatečná prostorová kapacita v oblasti Smíchovského nádraží pro provoz velkého množství autobusů NAD jako v 1. etapě.

– Potřebujeme kapacitu řidičů autobusů rozložit kromě NAD v úseku Hlubočepy – Na Knížecí také pro NAD při rekonstrukci TT ve Starostrašnické a V Olšinách, a také na 9denní výluku metra C na začátku července a současně využít volné kapacity řidičů tramvají vzhledem k probíhajícím výlukám.

– Nezanedbatelným pozitivem tohoto řešení je snížení dopravní zátěže v zastavěné oblasti sídliště Barrandov včetně zachování potřebných parkovacích míst.

Ekonomické důvody
– Model ostrovního tramvajového provozu byl schválen na MHMP již v první polovině loňského roku. Proto jsme realizovali investiční akci – výstavbu servisní jámy na obratišti Barrandov a v co nejkratším možném termínu zrealizovali také opravu tratě v úseku Hlubočepy – Barrandov. Pokud bychom teď přistoupili na ad-hoc změnu oproti plánovanému a v minulosti schválenému postupu, jednalo by se v případě vybudování servisní jámy na Barrandově nejspíše o zmařenou investici. Tramvajovou trať Hlubočepy – Barrandov, kterou jsme opravili ve smluveném termínu do konce letošního května, by nebylo možné zprovoznit, kdybychom tam tramvaje neměli a zbytečně by téměř půlroku běžela záruka bez jejího smysluplného využití. Navíc by hrozilo riziko vandalizmu tratě, na které by 5 měsíců žádné tramvaje nejezdily, ani by na ní neprobíhaly žádné další práce. V obou případech by se jednalo o jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Všechny dotčené organizace mohly podávat připomínky k organizaci náhradní dopravy nebo samotnému průběhu oprav a rekonstrukcí v oblasti Nádražní ulice v době, kdy se celá investiční akce projednávala a připravovala k realizaci, což bylo na začátku minulého roku. Nové požadavky v květnu 2020 na diametrálně jiné vedení náhradní dopravy, než bylo dojednáno loni, jsou podle nás nekoncepční, protože popírají veškeré práce, které byly doposud provedeny v 1. etapě.

Plně chápeme, že jakákoliv oprava či rekonstrukce tramvajové tratě je pro cestující nepříjemná a vedení náhradní dopravy není vždy pro všechny skupiny zákazníků ideální. Na druhou stranu nemáme za povinnost MHD v Praze pouze provozovat, ale také se o infrastrukturu starat a udržovat ji v provozuschopném stavu. Jedná se o krátkodobou záležitost, která po zprovoznění nové tramvajové tratě zásadním způsobem přispěje nejen k vyššímu komfortu cestování v dané oblasti, ale díky přesunu tramvajové tratě k železniční a jejímu oddělení od IAD také ke zvýšení bezpečnosti. Navíc je potřebné říci, že až do stavby Smíchovských terminálů za DPP nebude potřebná v dané lokalitě žádná podstatná výluka a navzdory případným přestavbám ve velkém rozvojovém území od Lihovaru po Na Knížecí budou díky současné rekonstrukci tramvajové tratě tramvaje po Nádražní ulici dále jezdit. Za dočasné nepříjemnosti se všem cestujícím omlouváme.
DPP musel tramvaje na odloučený úsek přetáhnout za nákladním automobilem po jediné koleji v Nádražní ulici, která je bez trolejí. Na Barrandově začal pro každodenní údržbu tramvají znovu využívat už dříve vybudovanou montážní jámu. Ve stejném režimu tramvaje fungovaly už loni při výměně inženýrských sítí v Nádražní ulici.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Hlubočepy - Barrandov
22 komentářů