Musíme to zasypat. Správa železnic chce pohřbít i zbytek staré tratě, kde jezdí drezíny

Most přes starou trať u Mezna, při pohledu na sever je naopak trať zachována pro muzejní provoz. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost přes starou trať u Mezna, při pohledu na sever je naopak trať zachována pro muzejní provoz. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Za přebytkem vytěženého materiálu oproti původním předpokladům stojí podle SŽ pozdější realizace tunelu Mezno.

Na starém úseku IV. koridoru u Střezimíře, kde ustal provoz loni koncem června, se vede zápas o zachování trati pro provoz turistických drezín. Správa železnic místnímu spolku obcí (Mikroregion Voticko) slíbila zachování dvoukilometrového úseku, nyní ho chce ale zasypat materiálem vytěženým z tunelu Mezno na novém úseku trati. Obce to vnímají jako zradu, Správa železnic nevidí jinou, ekonomicky přijatelnou možnost.

„Je to pro nás zdrcující zpráva, snažíme se to odvrátit,“ řekl starosta Střezimíře Miloš Jelínek, který je zároveň předsedou spolku Železnice Česká Sibiř (ŽEČES), který letos za velkého zájmu veřejnosti provozuje na staré trati pákové drezíny.

Podle Jelínka jde ze strany Správy železnic o zmaření investic obcí sdružených v Mikroregionu Voticko. Vedení mikroregionu navíc cítí křivdu, neboť údajně „pomáhalo obrušovat hrany“ při prosazování nového trasování IV. koridoru. Starosta také upozorňuje, že provoz drezín a chystané muzeum ve stanici Střezimíř jsou jedním z mála turistických lákadel regionu.

Při zasypání starého zářezu by byl drezínám konec. „Zájem o provoz drezín nás velmi příjemně překvapil, máme prakticky pořád plno,“ řekl Jelínek. Stejně tak by prý se zářezem zmizel unikátní skalnatý biotop, kde hnízdí řada ptačích druhů. Obce proto chystají petici za zachování zhruba dvou kilometrů staré trati ze Střezimíře směrem na jih.

Deponie vytěženého materiálu u Mezna. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost přes starou trať u Mezna, při pohledu na sever je naopak trať zachována pro muzejní provoz. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářZachování zhruba dvou kilometrů kolejí si prosadila obec Střezimíř, chce zřídit železniční muzeum. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost přes starou trať u Mezna, při pohledu na jih je vše zasypáno. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost u Ješetic ztratil svou funkci, zářez s tratí pod ním zmizel. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost u Ješetic je dnes na úrovni terénu, zářez zmizel, krajina se vrátila do doby přes 150 lety. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMost z roku 1900 u Ješetic původně překlenoval hluboký zářez s tratí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJízdy na pákové drezíně ve Střezimíři. Pramen: Obec Střezimíř

Správa železnic naopak upozorňuje, že se musí vypořádat s větším množstvím vytěženého materiálu, než původně počítala; jiná varianta údajně ekonomicky nedává smysl. „Za větším přebytkem vytěženého materiálu oproti původním předpokladům projektu stojí pozdější realizace tunelu Mezno. Výrub z tunelu nebyl v čase k dispozici pro budování násypových těles a nemohl tak být zakomponován do stavby. Část přebytků byla uložena podle projektu do opuštěných lokalit původní trati a část na pozemky soukromých vlastníků. Pro materiál na deponii Mezno se nám však přes veškerou snahu nepodařilo nalézt vhodné a dostatečně kapacitní plochy pro trvalé uložení,“ říká mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Materiál podle něj navíc vykazuje zvýšené množství přírodního niklu nad limit stanovený vyhláškami pro nakládání s odpady. Proto by se musel v případě zpracování a ukládání mimo obvod stavby přeřadit do režimu nebezpečného odpadu, „což by znamenalo enormní vícenáklady stavby“.

Správa železnic však „podraz“, o kterém mluví obce, na své straně nepřipouští. „Hovořit v této chvíli o porušení slibů však není na místě, alternativní plochy pro uložení zmíněného materiálu jsme aktivně hledali a nejde o uzavřenou záležitost – doprava a uložení v úseku u Střezimíře je v této situaci sice ekonomicky jediná možná varianta, ale nadále hledáme ve spolupráci s místní samosprávou řešení, které by umožnilo původně zamýšlené turistické využití celé lokality,“ dodal Gavenda.

Podle obcí už jim nicméně SŽ poslala oznámení, že koncem září bude zářez zasypán.

Tagy IV. koridor Správa železnic Střezimíř Sudoměřice - Votice Železnice Česká Sibiř
308 komentářů