Modernizace železničního uzlu Ostrava se odkládá, stavba za 25 miliard začne nejdříve v roce 2028

Modernizací projdou i tzv. frýdlantská nástupiště. V jejich blízkosti vznikne rovněž nová stavědlová ústředna Správy železnic. Pramen: Správa železnicModernizací projdou i tzv. frýdlantská nástupiště. V jejich blízkosti vznikne rovněž nová stavědlová ústředna Správy železnic. Pramen: Správa železnic

Město o dalším odkladu nemá informace. Chce úpravu přednádražního prostoru.

Práce na modernizaci železničního železničního uzlu Ostrava nezačnou dříve než v roce 2028. Deníku Zdopravy.cz to potvrdila Správa železnic. Hlavním důvodem posunu termínu je připravovaná investice samosprávy. Jak jsme již dříve informovali, Statutární město Ostrava plánuje úpravu přednádražních prostor s přímou návazností na vyústění podchodů frýdlantských i bohumínských nástupišť. Přestavba za 25 miliard měla podle původních předpokladů začít o tři roky dříve, tedy v roce 2025.

„Čeká se na dokumentaci ze strany města, která bude ve stejné fázi rozpracovanosti jako naše investice. Obě stavby musí jít do realizace společně. Bez dokončeného přednádražního prostoru by totiž nebylo možné zajistit přístup na nástupiště. Město tuto novou investici v tuto chvíli projektuje,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Průběh přípravy ovlivňuje podle Správy železnic také neočekávané prodloužení řízení o umístění stavby. Ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly totiž podle ní vzneseny připomínky s velmi krátkou dobou na jejich zapracování. Konkrétně šlo o pouhé dva měsíce, během kterých nebylo možné některá požadovaná stanoviska získat.

„Zástupci úřadu naši žádost o prodloužení termínu zamítli. Z našeho pohledu lhůta neodpovídá rozsáhlosti této stavby. Kraj nicméně územní řízení zastavil, proti čemuž se Správa železnic letos v lednu odvolala. Odvoláním se bude zabývat Ministerstvo dopravy,“ dodal Nevola.

Město nemá o zpoždění informace

Náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová uvedla, že o odkladu zahájení stavby nemá informace. „Je pravdou, že statutární město Ostrava a Správa železnic musí propojit projekty. Dohoda mezi Správou železnic a městem je taková, že začátkem roku předložíme vybraný návrh řešení k realizaci a budeme řešit koordinaci staveb. Toto jednání by se mělo uskutečnit ještě v tomto měsíci. Na společných jednáních opakovaně zaznívala diskuze o tom, které části a kdy budou zahájeny, aby se stavby zkoordinovaly. Rozhodně se však nehovořilo o tom, že by naše stavba měla zdržet realizaci stavby Správy železnic o tři roky,“ uvedla Bajgarová.

Podle ní byl variantou posun zahájení i možnost prací na jiných úsecích. „Naopak na jednáních zaznívalo, že sama Správa železnic, a to bez ohledu na skutečnost, že již má podanou žádost o územní rozhodnutí, bude z důvodu na vlastní straně projekt upravovat, což má také dopad do termínů. Nemáme ani informaci o problémech s řízením, dodala.

Bajgarová uvedla, že Správa železnic podala žádost o územní rozhodnutí k řízení bez projednání faktické dokumentace s městem jako vlastníkem dotčených pozemků. „Projednávala pouze koncept řešení. Samotná dokumentace má zásadní dopady do majetku města, a s ohledem na nahrnované řešení, považujeme za nutné, aby došlo k úpravě projektu Správy železnic na pozemcích města, tedy v předprostoru výpravní budovy, který musí získat vyšší kvalitu a musí umožnit nutnou úpravu přestupního terminálu města. Popsané skutečnosti jsou předmětem opakovaných jednání o spolupráci a dohod mezi statutárním městem Ostravou a Správou železnic,“ upřesnila.

Roky odkládaná stavba

Celková modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard.

Projekt zahrnuje rekonstrukci celé stanice Ostrava hl. n., stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků. Rekonstruovány budou dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřaďovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení. Součástí prací bude i instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení či nového informačního a orientačního systému pro cestující. Rekonstrukce se dotkne rovněž trakčního zařízení. Při návrhu nového trakčního vedení bude zohledněn plánovaný přechod na jednotnou střídavou trakční soustavu 25 kV AC. Řešeny jsou i požadavky na inteligentní dopravní systémy a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení.

Tagy modernizace železničního uzlu Ostrava ostrava Správa železnic uzel Ostrava železniční uzel Ostrava
110 komentářů