Ministerstvo mění zákon, který řeší tresty za přetížené kamiony. Obce mají dostat větší podíl z pokut

Vážení nákladního auta. Foto: Policie ČRVážení nákladního auta. Foto: Policie ČR

Obcím se do administrace pokut nechce, motivovat je má větší podíl na pokutě.

Ministerstvo dopravy chce obce s rozšířenou působností více motivovat k tomu, aby začaly řešit přetížené kamiony. Připravilo novelu zákona o pozemních komunikacích, která navrhuje zvýšit obcím podíl z vybraných pokut na dvojnásobek ze současných 15 na 30 %. Stejný podíl pak má mít kraj, který je odvolacím orgánem proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností. Největší podíl, a to 40 %, zůstane příjmem vlastníka pozemní komunikace, ať už je jím kraj nebo stát.

Ministerstvo s novelou přišlo jen pár dnů poté, co Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval neúčinný systém kontroly dodržování hmotnosti kamionů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl pak uvedl, že obce přestupky v této oblasti nechtějí řešit. I proto dopravci povinnost maximální hmotnosti velmi často porušují. Podle ministerstva byla ale novela připravena ještě před tímto závěrem.

„Navrhujeme od příštího roku spravedlivější rozdělení příjmů z pokut uložených za přetížená vozidla. Obce s rozšířenou působností, které vedou příslušná správní řízení a ukládají pokuty za spáchané přestupky, budou mít dvojnásobek příjmů oproti současnosti. Administrovat přestupky za přetížené kamiony tak bude pro obce výhodnější,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Ministerstvo současně navrhuje snížit pokutu za přetížený kamion na polovinu, pokud ji řidič zaplatí na místě. Má to snížit administrativní nároky. „Vedle toho se nově umožní postih i nepodnikajících fyzických osob coby provozovatelů uvedených vozidel nebo jízdních souprav, a to proto, aby stávající právní úprava nemohla být obcházena,“ dodal Kupka.

Podle zákona může řidič či dopravce dostat pokutu 9 000 Kč za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. Není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč.

Opravy dynamického vážení i přidání vah na další místa

NKÚ ve své zprávě kritizoval to, že se přestupky s přetíženými kamiony příliš neřeší. Může za to i skutečnost, že vysokorychlostní váhy jsou často rozbité. „Trpí častými poruchami, značné problémy jsou s přesnou kalibrací, která je nutná k tomu, aby bylo měření průkazné a řidiči nemohli výsledek vážení zpochybnit. Z uvedených důvodů je systém využíván hlavně pro tzv. předvýběr, na který musí navázat nízkorychlostní vážení, kde je nutná asistence policie nebo celníků,“ přiznává ministerstvo.

Ministerstvo slíbilo, že dynamické vážení kamionů chce dále rozvíjet i v režimu automatického pokutování. „Krom odstraňování technických závad a obnovování certifikací u stávajících zařízení dochází též ke zvyšování počtu vysokorychlostních vah. Aktuálně je dynamické vážení na dálnicích D1, D2, D5, D8, D35. Minulý týden byla dokončena váha na D48 a staví se na dálnici D4, která bude zprovozněna v průběhu letošního léta. Aktuálně ŘSD hledá vhodná místa pro další vysokorychlostní váhy,“ uvedlo ministerstvo.

Tagy kamiony Ministerstvo dopravy přetížená nákladní auta zákon o provozu na pozemních komunikacích
22 komentářů