Ministerská prohra: Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za ovlivnění tendru na registrační značky

Registrační značky. Foto: Ministerstvo dopravyRegistrační značky. Foto: Ministerstvo dopravy

Ministerstvo při vyhlašování vítěze předvedlo nečekaný obrat kvůli nezaokrouhlení ceny na celé koruny

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna v roli odvolací instance potvrdil pokutu pro ministerstvo dopravy za průběh tendru na dodavatele registračních značek. Úřad dospěl už v říjnu k názoru, že ministerstvo nezákonně ovlivnilo tendr a spáchalo tím přestupek; pokuta činí 200 tisíc korun. Ministerstvo ale svůj postup hájilo a podalo rozklad k předsedovi.

Soutěž ministerstva dopravy na dodavatele registračních značek na dalších šest let měla pozoruhodný vývoj, neboť ministerstvo při vyhlašování vítěze předvedlo nečekaný obrat. Vítězem nejprve vyhlásilo nejlevnější firmu Eltodo. Ta přišla s cenou 53,4 milionu korun ročně. Následně ale její vítězství odvolalo kvůli nezaokrouhlení ceny na celé koruny (i po zaokrouhlení by bylo Eltodo nejlevnější). Pod rozhodnutími je podepsán náměstek pro řízení Sekce legislativní a právní Jakub Kopřiva.

Vítězem se tak stal druhý v pořadí, společnost Security Paper Mill (SPM) s polským partnerem Utal. Přišla s cenou 55,15 milionu ročně. Smlouva s ministerstvem byla podepsána koncem července, čímž sdružení vedené SPM obhájilo svou pozici; značky dodává státu už od roku 2017. Ze soutěže byli vyloučeni i další čtyři účastníci, tři ze stejných důvodů jako Eltodo, jeden kvůli překročení maximální částky. SPM (Utal) tak zůstala ve hře sama.

Antimonopolní úřad ale postup ministerstva odsoudil. Nutnost zaokrouhlit cenu na celé koruny označil za „formální požadavek na zpracování nabídky, jehož nesplnění není přiměřené považovat za oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení“. Podle úřadu tak došlo k ovlivnění výběru dodavatele, neboť byla mimo jiné porušena zásada přiměřenosti. „Zadavatelé by měli při vylučování dodavatelů reflektovat judikaturu Nejvyššího správního soudu a nepostupovat přehnaně formalisticky,“ uvedl k rozhodnutí předseda ÚOHS Mlsna.

Kromě konstatování přestupku a uložení pokuty ale ÚOHS žádné další nápravné opatření uložit nemůže, neboť smlouva už byla podepsána. Jak s pokutou ministerstvo naloží, deník Zdopravy.cz zjišťuje.

Z rozhodnutí předsedy ÚOHS:

Zadavatel v rozkladu argumentoval, že požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny není jen formalita, ale zaokrouhlování je pro něho důležité z pohledu celkových nákladů veřejné zakázky. Předseda Úřadu však jeho argumenty neuznal. Ve vztahu k celkové nabídkové ceně jde o formální požadavek zcela určitě – to už dříve dovodila rozhodovací praxe Úřadu. Pokud jde o jednotkovou nabídkovou cenu, lze o významu zaokrouhlování diskutovat. V tomto případě však zadavatel původně vybral právě společnost ELTODO, a. s., která nezaokrouhlila ani celkovou, ani jednotkovou nabídkovou cenu. Až posléze svůj požadavek přehodnotil. Pokud by bylo pro zadavatele zaokrouhlování skutečně důležité, všiml by si problému už při prvním přečtení nabídky. Navíc, zadavatel nestanovil podmínku zaokrouhlení jednotkové ceny výslovně, ačkoliv se jedná o požadavek s významným dopadem do cenotvorby dodavatelů.

Tagy Ministerstvo dopravy registrační značky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
18 komentářů