Ministerstvo schválilo zásadní přestavbu koridoru u Chocně včetně nejdelšího tunelu

Vlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef PetrákVlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák

Centrální komise ministerstva dopravy, která schvaluje všechny velké dopravní stavby, ukončila letité dohady o budoucnosti nejpomalejší části tratě Praha –

Centrální komise ministerstva dopravy, která schvaluje všechny velké dopravní stavby, ukončila letité dohady o budoucnosti nejpomalejší části tratě Praha – Ostrava. Tento týden definitivně schválila pro koridorový úsek Ústí nad Orlicí – Choceň variantu se dvěma tunely.

Mohu potvrdit, že byla Centrální komisí MD schválena Aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ a vybrána varianta M+B, která obsahuje vybudování nového tunelu a zachování stávající trati s mimoúrovňovým napojením na novostavbu tunelu,“ sdělila mluvčí SŽDC Radka Pistoriuosová.

Správa železniční dopravní cesty tak může naplno rozjet přípravu jedné z největších staveb na české železnici. Její odhadované náklady jsou 14,93 miliardy korun.  První na řadě bude zřejmě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a především posouzení vlivu stavby na okolí v procesu EIA. Právě ten se může kvůli ochrannému pásmu vodního zdroje i chráněné krajinné oblasti ukázat jako nejnáročnější z celé přípravy. Začít stavět se má v roce 2026.

Koridor Choceň - Ústí nad Orlicí. Červeně stávající trať, zeleně varianta se dvěma tunely. Pramen: SŽDC

Koridor Choceň – Ústí nad Orlicí. Červeně stávající trať, zeleně varianta se dvěma tunely.
Pramen: SŽDC

V úseku, který dnes představuje na koridoru úzké hrdlo, mají vzniknout dva nové tunely: Hemže (1,157 kilometru) a Oucmanice (4,985 kilometru). Druhý jmenovaný se dvěma troubami je dosud nejdelším schváleným tunelem v tuzemsku. O tunelech se mluví delší dobu, průlomem ale byla nedávná studie proveditelnosti SŽDC, která vykázala pozitivní ekonomické hodnocení v požadované výši.

Původní návrhová rychlost byla u novostavby tunelu 160 km/h, teď se bude prověřovat i možnost zvýšení rychlosti na 200 km/h. S ohledem na obtížné podmínky průchodu územím (chráněná území, vodní zdroje apod.) zřejmě nebude možné dodržet rychlost 200 km/h v celém nově budovaném úseku.

Novinkou v plánech jsou mimoúrovňové kolejové rozplety na obou koncích úseku, kde se bude nová trať křížit se stávající. S jejím zachováním se počítá, čímž v úseku fakticky vznikne čtyřkolejka.

Dnes zřejmě nejmalebnější, ale současně i nejpomalejší úsek (80 až 120 km/h) tratě mezi Prahou a Ostravou, dosud výraznou rekonstrukcí neprošel. Na trase projede každý den jedním směrem kolem 150 vlaků.

Tagy centrální komise Choceň - Ústí nad Orlicí koridor Ministerstvo dopravy SŽDC Top tunely
162 komentářů