„Máš k tomu moje svolení a souhlas.“ Za srážkou vlaků v Běchovicích byla špatná komunikace

Srážka osobního vlaku s rychlíkem v Běchovicích. Foto: Hasiči PrahaSrážka osobního vlaku s rychlíkem v Běchovicích. Foto: Hasiči Praha

Zatímco dispečer se domníval, že strojvedoucí pojede jako vlak do Libně, ve skutečnosti strojvedoucí začal s posunem ze záhlaví opačným směrem.

Drážní inspekce uzavřela vyšetřování příčin loňské srážky osobního vlaku a rychlíku Českých drah v Praze-Běchovicích, při které tři cestující utrpěli šok a škoda přesáhla 20 milionů korun. Mimořádná událost zapadla loni do série několika železničních nehod, po které ministerstvo ustanovilo novou bezpečnostní komisi.

Hlavní příčinou bylo podle zveřejněné závěrečné zprávy Drážní inspekce nedovolené zahájení posunu soupravy osobního vlaku, ke kterému ale přispěly i nedostatky v komunikaci mezi strojvedoucím, traťovým dispečerem Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Správy železnic a velitelem zásahu.

„Zásadní roli v nehodovém ději předmětné mimořádné události hrálo nedorozumění několika zúčastněných zaměstnanců,“ konstatuje závěrečná zpráva.

K nehodě došlo 10. července krátce poté, co v Praze-Běchovicích srazil jiný vlak (Ex 506) osobu v kolejišti. Při srážce vlaků tři cestující utrpěli šok, škoda přesáhla 20 milionů korun. Kvůli této nehodě byl omezen provoz mezi Běchovicemi a Libní, kdy se jezdilo po dvou kolejí ze tří. Jedna kolej byla neprůjezdná i ve stanici Praha-Běchovice, stálo na ní Pendolino a hasiči z něj potřebovali evakuovat asi 150 cestujících.

Evakuace z pendolina měla proběhnout přesunem cestujících do jednotky CityElefant, která do Prahy-Běchovic přijela jako osobní vlak. Dispečer rozhodl, že jednotka CityElefant bude dále pokračovat jako vlak, pouze cestou zastaví za účelem evakuace. Strojvedoucí k tomu požadoval sepsání písemného rozkazu, to ale dispečer CDP Správy železnic v Praze nejprve nechtěl. Vlaková cesta však v místě, kde by vlaky mohly zastavit ve stejné úrovni, nevedla po sousední koleji těsně vedle Pendolina. Strojvedoucí tak po komunikaci s velitelem zásahu vyjel až na záhlaví a chtěl posunovat zpět.

Vyhrocená komunikace

Zde však nastal zlomový moment celé události. Dispečer strojvedoucímu podle jeho výpovědi dovolil jet i přes to, že na návěstidle byla návěst Posun zakázán. „Máš k tomu moje svolení a souhlas,“ řekl dispečer. Následně se ale ukázalo, že zatímco dispečer se domníval, že strojvedoucí pojede jako vlak (dopředu) do Libně, ve skutečnosti strojvedoucí začal s posunem ze zhlaví nulté staniční koleje po této koleji směrem zpět (k nástupištím).

Když se strojvedoucí CityElefantu blížil k Pendolinu, zjistil, že výhybka není pro jeho jízdu správně přestavená, a začal brzdit. V době do stanice přijížděl rychlík R 989, s kterým se pak bočně srazil. Komunikace s traťovým dispečerem byla podle strojvedoucího nestandardní a místy vyhrocená. Z jeho pohledu se dispečer zřejmě příliš nezajímal o evakuaci cestujících, ale o pravidelnost v dopravě, jak se snažil vše urychlovat.

Drážní inspekce současně upozornila, že dispečerova věta „máš k tomu moje svolení a souhlas“ obsahuje pojmy běžně používané při posunu, i když ne v předpisové podobě. I proto se mohl strojvedoucí domnívat, že dostal povolení k posunu.

Drážní inspekce zjišťuje hlubší problém v podobě nesprávně zažité praxe při organizování posunu u mnoha mimořádných událostí. Předpisové postupy pro organizování posunu jsou v provozu velmi často opomíjeny, když zaměstnanci na straně provozovatele dráhy i dopravců dochází k jejich zjednodušování, a tím i nedodržení. O to větší důraz pak musí být kladen na vzájemnou komunikaci a vyloučení možného nedorozumění, a to jak komunikací ze strany strojvedoucích, tak výpravčích (traťových dispečerů),“ dodává Drážní inspekce.

Inspekce doporučila Drážnímu úřadu, aby u Správy železnic zajistil přípravu a realizaci celkového zjednodušení technologických postupů pro posun (s důrazem na komunikaci) tak, aby jejich nepraktičnost nevedla k jejich nedodržování. Do doby realizace zjednodušení technologických postupů pro posun pak má zajistit zefektivnění a posílení kontrolní činnosti zaměřené na důsledné vymáhání stávajících technologických postupů pro posun.

Tagy CDP drážní inspekce Správa železnic srážka vlaků
326 komentářů