Malá Skála vyhrála boj proti nádražnímu podchodu, SŽDC na něj nedostala povolení

Nádraží v Malé Skále. Foto: Krokodýl/Wikimedia CommonsNádraží v Malé Skále. Foto: Krokodýl/Wikimedia Commons

Plány Správy železniční dopravní cesty vybudovat v Malé Skále podchod pro pěší pod tratí Liberec – Pardubice padly. Jde především

Plány Správy železniční dopravní cesty vybudovat v Malé Skále podchod pro pěší pod tratí Liberec – Pardubice padly. Jde především o velké vítězství obce, která proti akci od začátku protestovala.

Turnovský stavební úřad zatím nepravomocně zamítl žádost SŽDC o vydání územního rozhodnutí  pro úpravy maloskalského nádraží i přilehlých úseků železnice. SŽDC o povolení zažádala už v říjnu 2016, musela ho přepracovat. Důvodem je především nesouhlas obecního úřadu v Malé Skále.

I když je rozhodnutí nepravomocné, je už téměř jisté, že brzy právní moci nabude. SŽDC se totiž odvolávat už nechce. „Odvolávat se nebudeme. V současné době vyčkáme na dohodu mezi městem a krajem o poloze budoucí zastávky, zatím se jejich zástupci nedohodli,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

SŽDC se s plány na podchod odvolávala na nové normy, podle kterých při rekonstrukci stanic musí dojít k takové úpravě, aby se po nástupišti mohli pohybovat i nevidomí. To lze řešit například závorami pro pěší, což je běžné v Polsku či Německu. V Česku se teprve takové zařízení testuje ve Smržovce.

Samotný podchod měl přijít na 12 milionů, celá stavba ale na 185 milionů korun. Je do ní zahrnuto i budování nástupišť, osvětlení i úpravy okolních úseků trati. V Malé Skále se už žádné vlaky až na výjimečné situace nekřižují, denně tu projede kolem třiceti vlaků.

Součástí akce měl být i částečný přesun nádraží blíže středu obce. I tato myšlenka u lidí narazila, hlavně kvůli obavám z většího hluku ve středu obce. Staniční rozhlas by upozorňov například na hlášení o příjezdu vlaku, nástupiště by byla permanentně osvětlena. Obecní úřad poukazoval navíc za nebezpečnou i větší kolizi chodců k vlakům a se silnicí.

„Projektanti vymysleli odklonění aut s rozvozem uhlí. Jezdila by po stávající komunikaci k nádraží a zhruba v polovině by byl vybudován vjezd ke skladu uhlí. I toto řešení mi přišlo velmi nebezpečné vzhledem k úzké komunikaci a silné kamionové dopravě ke stáčírně vody Veseta. Již nyní tam občas dochází ke kolizím,“ řekl starosta Michal Rezler. Proto obec vydala nesouhlasné stanovisko. Souboj s úřady popisuje starosta na obecním webu.

Tagy Malá Skála podchod SŽDC
27 komentářů