Autobusy Infrastruktura Silnice Železnice

Liberecký kraj: tramvaj do centra Jablonce, rychleji do Prahy i soutěž na železniční dopravce

Motorový vůz řady 840 RegioSpider na trati u Frýdlantu. Foto: České dráhy
Motorový vůz řady 840 RegioSpider na trati u Frýdlantu. Foto: České dráhy
V prioritách kraje je i elektrizace některých tratí nebo dobudování páteřních cyklotras

Deník Zdopravy.cz pokračuje v novém seriálu, ve kterém představuje programové priority v dopravě u nových vlád. Po Jihočeském kraji představujeme priority nového vedení Libereckého kraje.

V Libereckém kraji zůstávají ve vládě Starostové pro Liberecký kraj, kteří zůstanou v koalici s ODS, nově místo ANO a ČSSD budou jejich koaličními partnery Piráti. Dopravu bude mít na starost stávající náměstek hejtmana Jan Sviták. Ten se bude moci věnovat více dopravě než dosud: skončí jako starosta Prysku a současně přijde o oblast investic.

Kromě vylepšování silnic chce Liberecký kraj dál rozšiřovat jako jeden z mála regionů svého vlastního vnitřního autobusového dopravce, u vlaků naopak chystá soutěž na Jizerskohorskou železnici.

Text programového prohlášení v oblasti dopravy přinášíme v kompletním znění. Mezititulky jsou redakční.

Jan Sviták. Foto: Starostové pro Liberecký kraj
Jan Sviták. Foto: Starostové pro Liberecký kraj

Silnice

• Budeme podporovat maximální využití prostředků z evropských fondů 2021–2027 v oblasti rekonstrukcí a modernizace krajských silnic a výstavby nových důležitých úseků. Ve spolupráci s obcemi a městy připravíme projekty obchvatu Mimoně, nové napojení průmyslové zóny Liberec–Jih, nové silnice do Semil z nové trasy I/35, dokončení obchvatu Zákup nebo úseku Lomnice – Jilemnice.

• Do oprav a modernizace krajských silnic budeme investovat nejméně 500 mil. Kč ročně s cílem rychlejšího zlepšení jejich stavu. V rámci návrhu rozpočtu Libereckého kraje zajistíme minimálně 100 mil. Kč ročně, další zdroje budeme hledat v evropských fondech a státních dotačních titulech.

• Budeme dál usilovat o systémové řešení financování modernizace a oprav krajských silnic. Připravíme návrh novely zákona o spotřební dani z minerálních olejů s cílem zajistit pravidelný příjem do rozpočtu krajů určený na opravy, modernizaci a rozvoj sítě krajských silnic.

• Zajistíme ročně minimálně 125 mil. Kč na zimní a minimálně 140 mil. Kč na běžnou údržbu krajských silnic. Při zajištění údržby krajských silnic budeme hledat způsob efektivní spolupráce s městy a obcemi.

• Při stanovení systému zimní údržby (inertní posyp, solení a bezúdržbových úseků) budeme přihlížet k dopadům na životní prostředí.

• Stanovíme plán oprav krajských silnic, mostů a dopravních investic, projednáme ho s dotčenými městy a obcemi, zveřejníme ho a budeme tento plán důsledně dodržovat. Zpracujeme typové vzory použitých metod oprav podle dopravního zatížení silnic, při přípravě projektů budeme řešit sdružený postup mezi vlastníky infrastruktury.

• Budeme pokračovat v hodnocení stavu sítě krajských silnic a mostů z pohledu jejich dopravního významu a zatížení. Zohledníme také zajištění přístupu ke kulturním památkám, turistickým oblastem a s tím spojené infrastruktuře.

• Budeme podporovat obce a města při omezování zatížení tranzitní kamionovou dopravou a eliminaci jejich negativních dopadů na krajských silnicích.

• Každoročně zajistíme provedení nezávislého měření skutečného stavu krajských silnic a mostů a s výsledky tohoto monitoringu seznámíme veřejnost.

• Budeme jednat s obcemi o převodu méně významných silnic do jejich vlastnictví.

• Vytvoříme a zveřejníme elektronický pasport krajských silnic a veřejné zeleně (alejí) v jejich okolí, včetně návrhu plánu údržby a obnovy alejí (e-Pasport).

• Nadále budeme pracovat na optimalizaci chodu a prověření propojení krajských společností Silnice LK a KSS LK zajišťujících rekonstrukce, opravy a údržbu silnic ve vlastnictví Libereckého kraje. Zlepšíme komunikaci těchto společností s místními samosprávami.

• Podporujeme výstavbu silnice I/35 Turnov – Hradec Králové ve variantě vystřídaný třípruh ve schváleném severním koridoru, samozřejmě se zahrnutím podmínek obcí a měst na trase a se všemi opatřeními k omezení hluku a dalších dopadů stavby na obyvatele a životní prostředí.

• Budeme spolupracovat s ministerstvem dopravy na přípravě staveb nových silnic I. třídy v dopravně nedostatečně řešených trasách: obchvat České Lípy, Sosnová – Nový Bor, nová trasa I/13 mezi Českou Lípou a Děčínem, I/13 Krásná Studánka – Albrechtice – Frýdlant.

• Budeme podporovat zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, v rámci dotačního programu podpoříme technické a stavební úpravy v místech, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám.

Autobusová doprava a MHD

• Budeme pokračovat v projektu vnitřního autobusového dopravce Autobusy LK a využijeme ho i v dalších oblastech Libereckého kraje. Cílem je zajistit dopravu s nižšími náklady než za předpokladu situace ovládnutí trhu v kraji jedním dopravcem.

• Cena dopravního výkonu vnitřního dopravce bude každoročně externě kontrolována s ohledem na skutečné náklady. Cílem je srovnatelná cena v rámci kraje a ČR.

• Budeme pokračovat v obnově vozového parku a zajistíme kvalitní regionální autobusovou dopravu za příznivé a udržitelné ceny s důrazem na přepravu handicapovaných skupin obyvatel, ochranu životního prostředí a moderních informačních systémů pro cestující.

• Zmodernizujeme odbavovacího systém v rámci všech druhů veřejné dopravy s cílem využít moderní platební metody a umožnit využití výhod jednotného tarifu IDOL.

• Budeme dále jednat o zlepšení mezikrajského spojení se Středočeským krajem, Hradcem Králové a Ústím nad Labem, včetně tarifní integrace.

• Budeme intenzivně hledat nové cesty pro větší využívání veřejné dopravy, lepší dopravní obslužnost a koordinaci veřejné dopravy ve všech částech kraje, včetně další integrace vlakové i autobusové dopravy a rozvoje navazujících služeb. Základní dopravní obslužnost musí být zachována do každé obce kraje.

• V rámci schváleného Memoranda Liberec – Jablonec n. N. – Liberecký kraj bude Liberecký kraj dlouhodobě spolufinancovat provoz na tramvajové trati Liberec – Jablonec. Jsme připraveni jednat o podpoře projektu prodloužení tramvaje do centra Jablonce.

• Ve spolupráci s DPMLJ a. s., budeme hledat cestu k lepšímu využití kapacity příměstské a městské dopravy s cílem zefektivnit vynakládání veřejných prostředků.

• Při zajištění dopravní obslužnosti budeme preferovat moderní přepravní prostředky s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.

• Ve spolupráci s obcemi budeme pracovat na zlepšení křížení druhů dopravy z pohledu komfortu pro cestující a jejich bezpečnost i bezpečnost zaparkovaných dopravních prostředků (kolo – auto – autobus – vlak).

• Budeme podporovat dopravní spojení z okrajových částí kraje do krajského města s cílem zajistit dostupnost lékařské péče, vzdělávání, úřadů a dalších institucí.

Železniční doprava

• Budeme podporovat hledání trasy pro rychlé železniční spojení mezi Libercem a Prahou s dobou jízdy do 60 minut, Liberecký kraj zadá vlastní vyhledávací studii jako alternativu k řešení nabízenému ministerstvem dopravy a správou železnic.

• Budeme požadovat zrychlení vlaků na stávající trati a zahrnutí rychlíků Liberec – Praha do objednávky ministerstva dopravy s cílem zvýšit nabídku spojení do hlavního města.

• Zkvalitníme železniční dopravu v regionu dalším zavedením taktového spojení (odjezd vždy ve stejný čas) s cílem zrychlení spojení na trase Liberec – Česká Lípa pod 60 minut.

• Požadujeme elektrifikaci a zásadní zrychlení vlaků na trati Liberec – Turnov – Hradec Králové – Pardubice, Liberec – Děčín, Praha – Mladá Boleslav – Liberec – SRN/Polsko.

• Chceme zachovat provoz vlaků na všech místních železničních tratích a jednat o jejich postupné modernizaci, aby dokázaly konkurovat silniční dopravě.

• Kraj bude spolupracovat se Správou železnic při přípravě rekonstrukcí železničních stanic s důrazem na jejich bezbariérovost. Dalším cílem je zachování kapacity pro osobní i nákladní dopravu a možné využití nákladišť pro železniční nákladní dopravu.

• Podporujeme zlepšení lokálního přeshraničního dopravního spojení v Euroregionu Nisa, včetně rozvoje systému společné jízdenky EURO-NISA-Ticket. Ve spolupráci s německými a polskými partnery zavedeme další přeshraniční vlakové spojení.

• Nové smlouvy na železniční dopravce budeme i nadále uzavírat na základě veřejných soutěží, které se v Libereckém kraji osvědčily. Soutěže budeme připravovat včas, aby daly dopravcům možnost připravit nabídku modernizace vlaků, a budeme je vypisovat na delší období, abychom dopravce motivovali k investicím do obnovy vozového parku.

• Nové smlouvy s železničními dopravci budeme i nadále připravovat v úzké spolupráci se sousedními objednateli – zejména s Královéhradeckým, Ústeckým a Středočeským krajem. Budeme usilovat o spolupráci s ministerstvem dopravy při zajištění rychlíků.

• Jednáním s železničními dopravci budeme i nadále usilovat o zkvalitnění dopravy nasazením moderních, nízkopodlažních vozidel vybavených klimatizací za ekonomicky udržitelných podmínek.

• Zajistíme sjednocení vzhledu označníků zastávek v rámci IDS IDOL, zavedeme moderní informační technologie na významné zastávky v kraji a ve spolupráci s obcemi budeme na těchto zastávkách budovat bezbariérové přístupy do vozidel.

Cyklistická doprava

• Liberecký kraj ve spolupráci s obcemi převezme projekční přípravu a realizaci dokončení sítě regionálních cyklostezek, od páteřních cyklotras až po nové singltreky v regionu. Hlavním cílem bude podpora dobudování chybějících úseků cyklomagistrál Libereckého kraje, jako součásti dopravní sítě a základní obslužnosti Libereckého kraje.

• Vyřešíme převody páteřních cyklostezek do majetku Libereckého kraje a zajistíme jejich pravidelnou údržbu.

Ostatní

• Budeme iniciovat realizaci pilotních projektů v rámci ekologické veřejné dopravy s využitím technologií hybridů, elektrobusů a vodíkového pohonu.

• Provedeme analýzu fungování společnosti KORID LK ve vztahu k odboru dopravy Libereckého kraje a stanovíme rozdělení pracovních činností a kompetencí.

• Připravíme pravidla pro pravidelnou každoroční valorizaci cen jízdného v závislosti na nákladech na veřejnou dopravu v kraji.

112 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
XYZ

Tak fajn, sliby hezké, ale realitu si tu povíme za čtyři roky před volbami, že … Inu, Kraj má koncepci k pomilování … Z toho všeho vybírám špeky, ke kterým je potřeba se vyjádřit veřejně: 1. Vytvoříme a zveřejníme elektronický pasport krajských silnic a veřejné zeleně (alejí) v jejich okolí, včetně návrhu plánu údržby a obnovy alejí (e-Pasport). – Není to tak dlouho, co Kraj vykácel krásnou lipovou alej z Raspenavy do Krásného Lesa s argumentem, že rozšiřuje silnici a úsek byl nepřehledný. Pamatuju si dobře, že tam byla vyhýbací místa pro auta, i mezi stromy bylo vidět, že jede… Číst vice »

TomT

Jakého ten člověk navštěvuje lékaře??? Nechce raději zkusit nějakou odbornou léčbu? Ale kdyby bylo 1.dubna, tak je to dobrý vtip. To se fakt nedá číst. Trošku se proberte.
Jak chcete na současných tratích dosáhnout těchto časů? LB – CL ještě OK. Ale drátování, ještě do Polska? Nesmysl.
Ano. podpora cyklistů – a proto byl zrušen cyklovlak.
Tohle fakt je na léčbu.

XYZ

Pravda, jestli to čte docent Chocholoušek, asi plesá a říká si: „To už ani nejde diagnostikovat.“ 😀

jakub (easydrink)

Snad se tady za 4 roky objeví tento článek, a bude vždy uvedeno, jak se slib povedl realizovat. Budeme pak všichni překvapení, jak jich bude málo.

XYZ

Jako celoživotní skeptik a ironik tvrdím, že z toho bude hodně málo.

Gajda

A co letiště? Každěj správnej kraj musí mít přeci svoje mezinárodní letiště :-)))

Od lesa

Liberec je 5. největší město v republice a nic. Podle mého je to osobní selhání radních, měli by okamžitě rezignovat. Kdejaká díra po granátu (pardubáci prominou) letiště má. Smartiwings by mohli lítat do toho Pekingu a kolik lidí by bylo spokojeno!

Ondra

Liberec samozřejmě mezinárodní letiště má.. 🙂

Divočák

jasně, občas se tam pasou na ranveji srnky .. možná jsou z blízkého Polska, pak jde o mezinárodní účast 🙂

Vlk

Co, letiště, nějaký sklípek s vínem, aby na radnici měli možnost jít kam chlastat a poplácavat se po zádech. To co bylo v článku napsané je krásná věc, ale bohužel se toho nikdo z nás nedožije !!!
To se výdycky zasmějeme jak naši představitelé vidí všechno v růžových brýlích.

Od lesa

Pochopil! Někde se sklípek jmenuje Rio´s, ale to je úplně jedno, podstatný je příjem.

Daniel Mach

No zásady hezké, ale Starostové mají dopravu na starosti už třetí funkční období, a zase tak velké hurá to není : 1) I/35 Turnov – Hradec Králové ve variantě vystřídaný třípruh. Kde je tato varianta navržena? V úseku Turnov – hranice kraje je řada tunelů a mostů. Ty budou navrženy také pro třípruh? V případě tunelů si to moc neumím z hlediska bezpečnosti představit, nebo bude jeden tubus dvoupruhový a jeden jednopruhový? (vtip) A výhledově se tím pádem klasický čtyřpruh nikdy stavět nebude? (to už tak vtipné není) 2) Zrychlení železniční dopravy z Prahy do Liberce. Proč se nedrží alespoň… Číst vice »

zyx

Ja mam takovy pocit ze s pochopenim psaneho textu ma zde rada lidi problemy, ale Vy jste alespon pro Vas nepochopitelne body vyjmenoval Ad1) Na jsednu stranu je hezke ze krajske vedeni primo a na rovinu zmini variantu, kterou podporuje a nemusi to byt pak pro nekoho prekvapeni, i kdyz treba rada lidi (vcetne me) s timto vedenim nesouhlasi. Tripruh staci az az. Ctyrpruh tam nikdy nebude. Tunely nejsou problem v jedne roure, staci odpovidajici stavebni reseni dle norem. Ad2) Copak si nepamatujete jaky byl komunikacni problem s MD a CD ohledne organizace rychliku. Kraj nema zadne prime paky na… Číst vice »

Karel

Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit…

ušatá

Toto nevypadá špatně, docela je to překvapující. teď ještě jak se to podaří zrealizovat.

Od lesa

A kde všude budou platit režijky. Něco jako „Sovětský svaz je věčný“. Vždy se najde nějaký skrček z východoněmecké buňky KGB, který to nechce pochopit.

XYZ

Vzpomeňte si na svá slova za čtyři roky až z toho všeho bude realizovaná možná ani ne čtvrtina.

Od lesa

Ani polovina čtvrtiny, jenže něco ušáci nechtějí slyšet.

Krušnohorec

„soutěž na Jizerskohorskou železnici“
Vítěz je jasný – Arriva. Chce se někdo vsadit? Deutsche Bahn Arrivu podpoří aby vyhrála.

Krušnohorec

Chcete se vsadit?

Krušnohorec

Nyní mám jinou oblíbenou větu. Německá dráha se postará. Matka se ke své dceři nebude chovat jako macecha.

Jiří Šrámek

ČD na této trati (tratích) jezdí v současnosti a opravdu si nemyslím, že by byl důvod k nějakým stížnostem.

Martin

Pokud to bude v regulérním výběrku a pokud bude mít Arriva čím jezdit na kopec a splní všechny potřebné parametry na vozidla, tak proč ne. Ale to asi s 845 splnit nepůjde https://zdopravy.cz/arriva-testovala-sve-motorove-jednotky-na-zubacce-do-korenova-nevyjely-47515/ a Desiro tam myslím taky nemůže.

-TR-

Zrovna v tomto případě závisí také na stanovisku polské strany.

Od lesa

Nejdál do Jakuszyc! Tam za chvíli budou opět dráty a poláci ČD vypakují

Od lesa

Myslíte, že ne? Zajeďte tam a uvidíte, co tam roste. Oni nekecaj a makaj.

V. K.

Prodloužení tramvaje do centra Jablonce je zcela logické. Bohužel to zase narazí na zabedněnost Jabloneckých radní.

Jindra

V Jablonci ke to zapeklitá záležitost. Jak v jedné diskuzi na toto téma psala jedna obyvatelka Jablonce. Je nebezpečí, že když se protáhne tramvaj do dolního centra, budou si ji možná časem přát prodloužit ke svému bydlišti i obyvatelé Mšena. A tramvaje do našeho města nepatří. Ale jsem přesvědčen, že většina jablonečákú je pro ttamvaj.

Ondros

Ono je otázka, kolik lidí je skutečně proti tramvaji. Hlasitě se ozýval hlavně nejmenovaný kavarník a proti prodloužení tramvaje byla část místní ODS. Takže vcelku jen jednotlivci, kteří však byli slyšet.

XYZ

„A tramvaje do našeho města nepatří. “ ??? Si děláte prdel, ne? A co jezdilo v Jablonci do roku 1960? Asi trolejbusy ne?

fatman

Do Rychnova a Janova (přes centrum a Mšeno) dokonce do r. 1965.

Jindra

Tramvaje na 16.kilometrové trati z Rychnova do Janova jezdily do března r. 1965.Trať prošla důkladnou obnovu a následně padlo politické rozhodnutí zrušit, neboť tramvaj byla považována za anachronismus. Od té doby se traduje v Jablonci nevlídnost vůči tramvajím. P. S. Tramvajová vozovna v Jablonci byla na vysoké technické úrovni, i liberečáci záviděli.

Jindra

Oprava : místo sova „nevlídnost“ je vhodnější „nevraživost“.

Od lesa

Zvážím-li, že v posledních letech se centra měst stala místy, kde sídlí často jen banky a předražené obchody, tak je centrum tak nějak k ničemu. V případě Jablonce, na rozdíl od jiných měst, tam život „zatím“ ještě je, ale zdaleka ne jako dřív (nemluvím samozřejmě o autobusáku, tam to smysl má). Mám-li brát tramvaj (autobus, vlak) jako prostředek hromadné dopravy, musí vést od někud, kde je hromada lidí někam, kam ti lidé potřebují jet. Jestliže jsem si asi nejhustší síť v republice zničil a chci tramvaj zpět, musím ji stavět tam, kde má smysl teď, ne kdysi. Takže nákladiště na… Číst vice »

Anonym

Myslim že je v ČR více problémů než tyto , byl bych sice velice rád kdybych mohl jet vlakem do Prahy a nestrávil v něm 3h , ale v aktualní situaci , se ty všechny sliby co jsou tu napsané ,zase smetou pod koberec.

Jindra

Jistě, pod koberec se to budou snažit na místech nejvyšších, tedy v Praze.

Od lesa

Já bych čekal kanál Nisa – Dunaj – Volha, přímou linku do Pekingu a vono zas houby.
Na tramvaj do Hiršberku se taky vydlábli. Jindra si bude muset dát 2 frťany navíc, aby to rozdejchal.

Jiří Šrámek

Tak to si asi pletete kraj.

Od lesa

Nee. Jen to pár lidí nepochopilo.

Jan K.

Tak u autobusů to chce změnit jízdní řády tak aby navazovali na vlaky jinak ty autobusy budou jezdit prázdný. A u vlaků jako rychlé spojení s Prahou by bylo dobré ale potíž je taky že většina té tratě povede ve středočeském kraji a ty se moc do staveb nějak nehrnou. A hlavně by měli změnit dopravce z arrivy na české dráhy. Přeci jenom české dráhy jsou mnohem lepší než arriva a mají o hodně víc co nabídnout než arriva.

švestka

Například dražší jízdné? Nebo popelnice 814 proti desirům? Díky fakt ne.

Martin

Ono v Idolu je jízdné různé dle dopravce?

Leinad

Ne, jenom modrogumí pokladní nemají zakázáno prodávat jízdenky, které jsou dražší, protože neplatí v autobusech.

Od lesa

On tam je problém v tom, že na L3 Arriva může prodávat pouze lupeny Idolu. Kdyby tam bylo možné prodávat i podle tarifu Arrivy, tak bude v tržbách Idolu značný propad, protože tarif Arrivy je o slušný kus levnější.

Martin

A povedze Kefalín, čo si prestavujete pod pojmem “ o slušný kus levnější“? Jediné, kde je Arriva levnější, tak je, když budete přestupovat z Arrivy na Arrivu, např Turnov – Tanvald s přestupem v ŽB a budete odbaven papírovou jízdenkou. LBC – Hodkovice n.M. Arriva 35Kč, Idol papír 35Kč, Idol karta 31Kč LBC – Turnov Arriva 55Kč, Idol papír 55Kč, Idol karta 46Kč LBC – Semily Arrivy 55Kč, Idol papír 55Kč, Idol karta 46Kč Turnov – ŽB Arriva 30Kč, Idol papír 30Kč, Idol karta 26Kč Turnov – Stará Paka Arrivy 55Kč, Idol papír 55Kč, Idol karta 46Kč Konečně ta relace,… Číst vice »

Od lesa

Jenže to je právě blábol. Arriva tam nemůže prodávat, takže tarify neznáte, proto máte shodné ceny.

XYZ

Změna JŘ je asi ten nejmenší administrativní problém.

robert

Cíle jsou stanoveny pěkně. Ale v takhle hrubých rysech se jim to tak snadno nepodaří. Měli by to rozkouskovat na menší, dílčí cíle, které jdou splnit snáze a pak si je odškrtávat.

jakub (easydrink)

to by ale ne vypadalo tak působivě

Jindra

A letadla zase nic. Podještědký letecký přístav je stále na bodu nula, jak čtu. Se budu muset odstěhovat do Budějek. 😀😛

Iveta

Aha on kraj se bude snažit spolupracovat s MD? To si snad děláte prdel ne?To snad musí fungovat normálně ne! Jinak ten kraj se co se týká železnice zazdil již před lety,kde jsou rychlíky do Brna, na Slovensko,Košice-Dresden ,Liberec -Cheb (Chomutov -Plzen)?Jasně dnes by to byla ekonomicky sebevražda ,ale zase na motoráky jako rychlík nepřilákám moc zájemců a na Arrivu s popelnicí už vůbec ne.Ne to raději vymyslím reko tratě do Lípy za 1.3 miliardy a zkrácení jízdní doby o 6 minut ,no vlastně o 3 min první ranní R zvládá trasu za 1,03 za 27 let se jízdní doba… Číst vice »

švestka

Tak na popelnice ČD v podobě šrotoidních béček na R do Brna už teprve ne.

Daniel Mach

Ty rychlíky tady jezdili vždy dva páry za den, zatímco dnes z Liberce na Pardubice i na Ústí nad Labem jezdí každé dvě hodiny, čímž se nabídka násobně zvýšila. Do Drážďan se dostanete přímo z Liberce bez přestupu myslím 4x denně. Zbytek je nutný s přestupy, ale vlaky docela navazují a spojení je rychlejší než to vaše tehdy, co skončilo v devadesátých letech ještě před vznikem krajů (přímý vlak do Drážďan myslím skončil ještě před revolucí).

MartinS.

Když jsou ty „dálkové“ rychlíky do Brna, Košic, Chebu, Plzně ekonomická sebevražda, tak proč by je někdo objednával? Opravdu myslíte, že takový rychlík, jednou nebo dvakrát denně, který pojede do Děčína nebo Jaroměře stejně dlouho jako motorový rychlík, má nějaký význam? Není pro cestujícího snazší, když mu to v tom směru na Děčín-Ústí/Jaroměř-Hradec-Pardubice pojede celý den každé 2 hodiny a tam si přestoupí a pojede dál? A ano pořád bohužel hraje velkou roli to, že ty tratě bohužel neumožňují, aby ty vlaky jely rychleji, ale s tím kraj nic moc neudělá, může maximálně apelovat na MD, ale na to jedno… Číst vice »

kix

ještě by to chtělo slíbit ten idol online, který už měl být v létě..nebo to se bere jako u nesplněný slib? Pak možná by ten integrovaný systém byl i použitelný..nyní je to paskvil..některé vazby lze realizovat pouze jedním směrem..a nutnost na vše mít kartičku pro turisty je vůbec kapitola sama pro sebe..jinak je idol nepřestupní, což v kombiaci s více dopravci i na železnici, dělá docela zbytečný bordel..ještěže snad přijde aspoň ta celostátní jízdenka, ale ta zas neřeší autobusové vazby a mhd..

Martin

Idol online – otázkou je, kde ten černý petr leží. Na kraji nebo na ÚHOSu 🙂

-TR-

Alternativní trasa po železnici z Liberce do Polska je potřeba. Když jedu vlakem na trase Liberec – Wrocław, tak to trvá přes 5 hodin, z čehož jenom do Szklarske Poręby to trvá 2 hodiny. Je to pěkné pro turistiku, ale pro dálkovou dopravu se to moc nehodí.

Osobák ze Zgorzelce do Wrocławi přes Legnicu jede 2 hodiny, po elektrifikaci úseku Zgorzelec – Węgliniec. Dejme tomu, že celá cesta Liberec – Wrocław přes Frýdlant a Zgorzelec by mohla trvat něco přes 3 hodiny. To už by to bylo snesitelné.

-TR-

Po elektrifikaci úseku Liberec – Zgorzelec přes Frýdlant by mohl v Liberci začínat taky nějaký dálkový vlak TLK, podobně jako z Bohumína jezdí sezónní rychlíky k Baltu. Liberec by tak mohl získat napojení na polskou vnitrostátní železniční síť, nejen na Wrocław, ale i ještě dál. Lze sice říct, že poptávka cestujících po tomto spojení příliš není, já v tom ale taky vidím velkou politiku. Spolupráci, ekonomické a společenské vztahy mezi Českem a Polskem je třeba posilovat a prohlubovat, a vytvářet pro to podmínky i na poli infrastruktury a nových vlakových spojů. Polsko je náš klíčový spojenec a partner, přestože je… Číst vice »

Martin

Pro začátek by mohli naši milí spojenci a partneři opravit trať v úseku Hrádek Žitava.

-TR-

Je potřeba většího diplomatického úsilí, možná by to chtělo, aby se na tom dohodly nejvyšší šarže, Babiš a Morawiecki. Bez toho to asi nepůjde.

-TR-

Doplním: řešení úseku Hrádek nad Nisou – Zittau by mohlo být takové, že odpovědnost za údržbu tohoto úseku by přešla z PLK na SŽ a DB Netz, přičemž český a německý provozovatel dráhy by si trať rozdělili rovným dílem.

Martin

Myslim, ze mezinarodni dohoda o peaznich tratich uklada Polsku tuto trat udrzovat… takze by to chtelo zatlacit trochu jinde…

-TR-

Polákům je ale tato trať k ničemu, a tak mi přijde logické, aby Česko a Německo na sebe toto břemeno přenesly.

Martin

Poláci z toho mají nádherný zlatý důl. Takže vcelku jim současný stav vyhovuje, vybíraj těžké love za dopravní cestu a na trať kašlou. Takže proč by se měli v něčem snažit, že 🙁

Jiří Šrámek

Člověče, co to plácáte? SŽ i DB Netz už několikrát Polsku nabídli, že tento úsek opraví za svoje peníze, ale ani to jim Poláci nedovolili. Proto trať, o kterou – chápu – Poláci nestojí, vypadá tak, jak vypadá.

-TR-

A řešilo se to na diplomatické úrovni? Předpokládám, že ne. To je právě třeba, aby to řešili Babiš a Morawiecki. Jinak se to neposune.

Vlastimil Kocurek

Co se táká peážních tratí, to abychom si pohli někde stěžovat na lampárně, protože Polsko vždy řekne, že pro ně to není problém.

Vlastimil Kocurek

Peážní úsek tratě Krmov- Jeseník, přes Glucholazy je v troskách. Poláci se nepohrnou do nějakých příhraničních akcí. Chtějí přímo na hranici rozšiřovat důl, a je toho mnohem více, nechce se mi to vyjmenovávat. To je spojenec úplně k ničemu. Státy V4 nejsou schopny ani nakoupit stejné stíhačky, a jsou tím jak pro EU tak Rusku pro smích.
Ano možná něco do budoucna, ale ani 30 let nestačilo, aby státy V4 nějak, intenzivně spolupracovaly. To je jen Liberecký sen: region: Liberec-Polsko- Německo.

Daniel Mach

V4 ale nemá nic společného s Trojzemím.

zyx

No takove spojeni uz skoro bylo. sice k nemeckemu Baltu a ne polskemu. A bylo to v praveku zeleznicni liberalizace, tedy prilis brzo na to aby to vydrzelo.

Od lesa

Pravěk jo a ne. Zákon o drahách, který více dopravců připouštěl platil více než 10 let. Tehdy mohla být na pardubicko-liberecké Desira, kdyby nenastala levárna ČD.
Jo, rychlíky Liberec – Stralsund byly zajímavé.

...

Nebyl byste v té Szklarske Porębě z Liberce náhodou rychleji na kole?

-TR-

Tak fyzicky zdatný nejsem. Pokud bych už takovou štreku jel, trvala by mi celý den.

Daniel Mach

Zkuste si to. Na mapě to vypadá jinak než ve skutečnosti 🙂

Od lesa

Na kole to nedáte rychleji. Než se z Liberce vyškrábete na čáru, pěkně si šlápnete. První zlom je v podstatě za Lučanama, další v Kořenově, pak za Jakuszycema. Pak už je pohoda, tedy pokud si nechcete dát závěrečnou na Hochstein nebo Zackenfall.

libcha

No, naložili si tedy pořádnou nůši, to jsem zvědav, jak to všechno chtějí udělat. Asi budou muset vstávat s Havlíčkem.

A kromě toho tam mají spoustu věcí, které jsou kontroverzní a o nichž se přou odborníci i veřejnost, ovšem mají je ve stavu „rozhodnuto, hotová věc, takhle to bude“. To mi připadá ještě odvážnější. Tak jsem zvědav, jak se popasují s kritikou, až s tím takhle sebevědomě začnou.

Martin

Je to jejich cil, takhle to chteji a to chteji prosazovat,… asi je jasne, ze ne vsechno pujde hladce a ze neco nenarazi, nebo ze to vse musi probehnout behem jednoho volebniho obdobi (to spise vitam, ze nepremysli jen na par let dopredu)…

Vlastimil Kocurek

Liberec a liberecký kraj je silný v proklamacích, medializaci, jak je to tam ohromné, v pořádání mistrovství světa 🙂 přitom více méně jeho rozloha je spíše okresní. Ale záměry má tady celoevropské.

Bob

Jo, tenhle text by taky šel pěkně zhudebnit. O moc víc s ním stejně nikdo neudělá.

Daniel

Nechci hodnotit jednotlivé položky, nicméně při pohledu na toto programové prohlášení by se budoucí konšelé z Jihočeského kraje měli zastydět. V Libereckém kraji se sice bude za pár let daleko snadněji kritizovat nenaplnění jednotlivých bodů, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Vašek

Přesně to samé jsem si také říkal, zde je vidět koncepce a konkrétní body a ne obecné nic neříkající kydy v podobě Jihočeského kraje.

Vlastimil Kocurek

Jihočeský kraj je ten, co se nestojí o proklamace a medializaci, je to pravý opak Liberce.
Nakonec se zjistí, že oba kraje neudělaly nic. Jinak souhlas s Vaškem, to tady řídí jeden velmi starý strejda, který si říká koordinátor dopravy, a myslím, že už žádné nápady ani nemá. A myslím, že rada vlastně schválí, co o navrhne, a tím je to hotovo. ve stylu Pat a Mat: A je to. Co byste chtěli více????

Radovan Komínek

Podle mého názoru více než polovina programu jsou body, u kterých na konci nebo v průběhu volebního období nepůjde jednoznačně prokázat, zda se na na nich úspěšně pracovalo nebo vůbec pracovalo. Co na to krajští voliči?

Martin

Nemuzete vsechny body smerovat jen do uzkeho obdobi mezi volbami, to je presne to, proc se velke projekty nedelaji nebo na nich nechce politikum pracovat,… protoze z toho nemaji politicke body… proste jsou i dlouhodobe projekty… A jestli to pujde nebo nepujde prokazat, to je otazkou jestli a jak to budou prezentovat verejnosti,… na spouste projektu se pracuje leta a nekdy se vlady i nekolikrat vymeni, jinak byste nepostavil uz temer vubec nic… a nekdy to holt neprokazete (to uz je osud)… Casto slycham jak vlada ta a ta udelala tohle a predchozi nic, a pritom to mela prakticky pripravene… Číst vice »

Kubrt

Přesně; furt se tu píše, že chybí koncepce a když nekdo vytyci dlouhodobé cíle, tak se zase kafra, že to za 4 roky nestihnou.

Radovan Komínek

I dlouhodobé cíle se dají dát do 4-letého programu tak, aby volič po volebním období věděl, že se něco dělalo. Jak si volič zkontroluje programové cíle typu „budeme usilovat“, opravdu nevím.

Kubrt

Kolik % voličů kontroluje plnění programových cílů a pak se tím u voleb řídí?

Vlastimil Kocurek

Nejde o voliče, když si dám za úkol. že budu usilovat, abych se naučil cizí jazyk, neudělám to, když si zadám, že to bude dělat každý den 1 hodinu, budu k tomu blíže.
S voliči to máte samozřejmě pravdu, vždyť ke krajským volbám skoro nikdo ani nechodí, lidé to považují za zbytečné. Také jsem nebyl.

Vlastimil Kocurek

Možná to trochu relativizujete, cíle mají být jasné a měřitelné. Jinak to, co píšete, je to hlavní, že u nás se nedělají dlouhodobé projekty, ale Liberec má, jestli si to nepletu, po třetí stejného hejtmana.
Takže ……..

Kubrt

Voliči jsou zjevně s prací SLK nadmíru spokojeni.

petr Keller

Dopravní priority LK

Petr

Oni ještě nepochopili, že do téhle vesnice, pardon, města, Liberce nemá cenu na železnici nijak investovat? Silniční spojení je velice luxusní a železnicí si chtějí politici postavit pouze pomníček….

Martin

no tak to je uplna hovezina… :-/

Frantisek

Akorát pro lepší využitelnost železnice chtějí postavit i luxusní silnice v těch samých směrech, tak nevím…

Kubrt

Společnost, ekonomika, stát, potřebuji jak dobré silnice, tak dobre zeleznice. To nejde proti sobě, to i to ma svůj význam, svou důležitost.

Jiří Kocurek

Vodovod nestavět! Jen tak bude postaven plynovod! Že to nedává smysl? No nedává, ikdyž vytopit dům dovede obojí.

X 1

Medikaci už jsi dnes měl?

Vlastimil Kocurek

Ale vždyť železnici mají, i nádraží … 🙂

Jindra

Petr opět vysadil psychoterapii…

jasmín

to jsem se skutečně dlouho již tak nezasmál, jako nad tímto projektem Libereckého kraje – DIKOBRAZ je pouhý břídil – tento program CO SLOVO TO PERLA!!!

Vlastimil Kocurek

Ale vždy´t to píšu, to je prostě jejich styl už dlouhá léta, považují to za normální. Tak jim to neberme.

xyz

„• Požadujeme elektrifikaci a zásadní zrychlení vlaků na trati Liberec – Turnov – Hradec Králové – Pardubice, Liberec – Děčín, Praha – Mladá Boleslav – Liberec – SRN/Polsko.“

Tak to ještě aby zkusili přesvědčit i polskou + německou stranu, ať elektrizují své tratě až po Zittau, resp. Zawidów.

Jinak to nebude mít smysl (resp. ono by to ten smysl možná nemělo ani tak.)

ABC

Regiotram Nisa nebude?

XYZ

Bude. Jen jim vypadla z memoranda. Asi omylem. 😀

Martin

Sliby se slibují, blázni se radují, kolikátá to bude studie na vlak Pha Lbc ? Patnáctá ?

Luděk S.

Hlavně aby všechny studie dělal SUDOP. Pak ať je každý rok jedna studie.

Martin

Vite, me je to jedno, ale co vim, tak Sudop moc nechce, aby mu studie vychazely… nebo ne?

XYZ

Osmnáctá 😀

Miloš

Sliby hezké, ovšem realita bude víme jaká……..