Jihočeský kraj: Integrovaný dopravní systém s jednou jízdenkou i povltavská cyklostezka

Rekola v Českých Budějovicích. Foto: RekolaRekola v Českých Budějovicích. Foto: Rekola

Kraj se chce mimo jiné zasadit o dobudování dálnice D3 a 4. koridoru na hranice.

Deník Zdopravy.cz dnes zahajuje seriál o dopravních prioritách jednotlivých krajů po nedávných volbách. Začíná v jižních Čechách, kde vznikla široká koalice ODS, KDU-ČSL+TOP 09 (Společně pro jižní Čechy), ČSSD a hnutí Jihočeši 2012. Jako hejtman povede kraj Martin Kuba (ODS), jeho náměstkem pro dopravu bude Antonín Krák (ČSSD). Ten byl i v dosavadní krajské vládě hejtmanky Ivany Stráské, na starosti měl veřejné zakázky, fondy EU a IT. Nové vedení kraje chce především rozšířit dopravní integraci (kraj v tomto patří k nejzaostalejším), věnovat se rekreační dopravě a budování cyklostezek či se zasadit o modernizaci IV. železničního koridoru až na rakouské hranice.

Jihočeský náměstek pro dopravy Antonín Krák (ČSSD). Pramen: Jihočeský kraj

Jihočeský náměstek pro dopravy Antonín Krák (ČSSD). Pramen: Jihočeský kraj

Z koaliční smlouvy:

Obchvaty měst a vesnic a tlak na státní rozpočet

Zavedeme jasné a přehledné on-line sledování přípravy jednotlivých dopravních staveb tak, aby každý jihočeský občan mohl sledovat například postup přípravy obchvatu v jeho městě nebo obci. Provedeme revizi bílé knihy dopravních investic a definujeme prioritní stavby pro toto funkční období s jasným definováním stavu, kterého bude na konci období dosaženo.

Maximálně se zaměříme na přípravu dopravních staveb vedoucích k odlehčení dopravy v centrech měst a obcí, především obchvatů na krajských komunikacích, ale i na silnicích první třídy. Budeme předkládat měsíční vyhodnocování postupů přípravy staveb a spolupráce s ŘSD, včetně výkupu pozemků. Jasnou prioritou je pro nás dodržení co nejkratších termínů v povolovacích procesech, na kterých se podílí Jihočeský kraj. Takto připravené stavby budou realizovány v co nejkratší době už jen v závislosti na finančních možnostech kraje. Všichni zástupci koalice budou vyvíjet aktivní tlak na maximální zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu do výstavby dopravní infrastruktury v našem kraji. Budeme pokračovat v modernizaci a efektivních opravách silnic II. a III. třídy a mostů.

Cyklostezky a rekreační doprava

Podpoříme výstavbu cyklostezek, s důrazem na vybudování cyklostezky kolem Vltavy z Nové Pece až do Týna nad Vltavou. Podpoříme rekreační dopravu na území kraje.

IDS

Budeme pokračovat v přípravě a realizaci efektivního integrovaného dopravního systému (IDS) na území Jihočeského kraje s ohledem na specifika kraje. Cílem je především zajištění možnosti využití jedné jízdenky pro většinu spojů. Budeme trvat na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti pro všechna města a obce Jihočeského kraje se zaměřením na ekonomicky efektivní využití menších vozidel.

Dálnice a koridory (v kompetenci státu)

Maximálně podpoříme dostavbu dálnice D3 (stejně tak budeme aktivně podporovat dostavbu D4) na území Jihočeského kraje až na hranice s Rakouskem a rovněž urychlené zahájení výstavby úseku D3 ve středních Čechách. Na urychlení výstavby těchto úseků budeme aktivně spolupracovat s ŘSD. Zasadíme se o stejné řešení zpoplatnění sinic I/20 a I/22.

Podpoříme dostavbu IV. železničních koridoru až na státní hranice a budeme na tomto projektu
aktivně spolupracovat se SŽ. Rovněž budeme aktivně spolupracovat na modernizaci železniční tratě a spojení České Budějovice – České Velenice – Vídeň.

Letiště České Budějovice, nový terminál. Autor: Letiště České Budějovice

Letiště České Budějovice, nový terminál.
Autor: Letiště České Budějovice

Jihočeské letiště

O dalším postupu využití letiště a okolních pozemků rozhodneme na základě ekonomických analýz. Základním úkolem vedení kraje je ochránit majetkovou hodnotu pozemků v blízkosti letiště a využít potenciál celé lokality pro budoucí rozvoj regionu. Zapojení strategického partnera umožníme pouze v případě, kdy spolupráce s takovým partnerem povede k maximálnímu rozvoji celé lokality a bude jasným dlouhodobým ekonomickým přínosem pro občany Jihočeského kraje.

Tagy dopravní priority krajů Jihočeský kraj
41 komentářů