Liberec omezí kvůli konci BusLine MHD o 5 %, chybí řidiči. Shání další autobusy

Autobus společnosti BusLine MHD na konečné linky 25 na zastávce Broumovská. Foto: Jan SůraAutobus společnosti BusLine MHD na konečné linky 25 na zastávce Broumovská. Foto: Jan Sůra

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od soboty kompletně přebírá provoz městské hromadné dopravy v krajském městě. Firmě

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od soboty kompletně přebírá provoz městské hromadné dopravy v krajském městě. Firmě se ale nepodařilo sehnat dostatek řidičů a tak omezí dočasně provoz na některých linkách. Celkem jde o seškrtání pěti procent spojů. Díky nasazení kloubových autobusů se ale na některých spojích kapacita zvýší.

BusLine loni v létě oznámil, že smlouvu s DPMLJ vypovídá. „Během roku se nám podařilo připravit na kompletní převzetí dopravní obslužnosti Liberce pod naše křídla,“ uvedl předseda představenstva Michal Zděnek „Do budoucna už nebude možno, aby byli občané Liberce vydíráni některými dodavateli,“ dodal Zděnek.

Podle dopravního ředitele DPMLJ Oskara Zappeho musí dojít k úpravám jízdních řádů, celkem zmizí dočasně pět procent spojů. Důvodem je nedostatek autobusů i řidičů. Většina řidičů z BusLine přešla pod DPMLJ, firmě ale stále někteří chybí. „K redukci jsme přistupovali i podle dat o obsazenosti jednotlivých autobusů,“ dodal Zappe. Ve výcviku je absolutně 11 řidičů, firma shání i několik dalších autobusů. Aktuálně jich má 86, ale nemá dostatečnou rezervu i například na nasazení na náhradní dopravu. Denně jich potřebuje 72.

Busline denně nasazoval 35 řidičů a 21 vozidel, DPMLJ 76 řidičů a 55 autobusů. Od soboty bude nasazovat DPMLJ celkem 72 autobusů a 99 řidičů. DPMLJ nakoupil loni v Německu ojeté autobusy od dopravního podniku ve Schwerinu. „Jejich technická kvalita je o stupeň výše než u stávajících autobusů,“ řekl provozně technický ředitel Ludvík Lavička. Změny považuje DPMLJ za dočasné, jakmile přibude řidičů, tak by se měla vrátit MHD k plnému provozu.

Největší změny nastanou na lince č. 12, kde dojde v některé špičkové časy prodloužení intervalu z 4 na 5 minut, mimo špičku z 10 na 12. Současně na trasu nasadí kloubové autobusy s větší kapacitou. K velké redukci dojde na lince 14, kde se cestujícím nabídne využít možnost právě linky 12 do Pavlovic.

V Jablonci nad Nisou má převzít smlouvu společnost BusLine LK, dosud ale nedošlo k dohodě mezi DPMLJ a Dopravním sdružením obcí Jablonecka.

Změny v provozu MHD Liberec od 26. 1. 2019

Linka 12

V pracovní dny dojde k prodloužení intervalů mezi spoji ve špičkách, dopoledním i odpoledním sedle. Ranní spoje do cca 7:00 zůstávají zachovány. Od 7:00 bude prodloužen interval mezi spoji o jednu minutu, vesměs ze 4 minut na 5 minut. V ranních hodinách do cca 6:00 pojedou vybrané spoje přes zastávku Polní, kde se během jízdy změní na linku 14 a budou pokračovat směr Ruprechtice a Fügnerova. V opačném směru do cca 6:00 budou zajíždět vybrané spoje linky č. 12 do zastávky Polní. V dopoledním sedle bude prodloužen intervalu z 10 na 12 minut. Linka bude v čase od cca 8:00 do 14:00 plně pokryta kloubovými autobusy. V této době dojde také ke zrušení všech spojů do zastávky Broumovská. Všechny spoje budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí. V odpolední špičce dojde k prodloužení intervalu mezi spoji o minutu až dvě.

O víkendu budou na lince celodenně provozovány kloubové autobusy. Od 8:00 do 20:00 hodin bude prodloužen interval mezi spoji z 15 minut na 20 minut. O víkendu nebudou spoje zajíždět do zastávky Broumovská, ale budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí.

Linka 14

V pracovní dny budou ranní spoje do Polní vedeny nově tak, že se během jízdy v zastávce Pavlovice Letná změní na linku č. 12 a budou pokračovat dále po lince č. 12 přes zastávku Polní. V pracovní dny dojde na lince k posunům či zrušení spojů.

O víkendu zůstávají v provozu pouze 4 páry spojů mezi 8:00 a 16:00.

Linka 15

V pracovní dny dojde k úpravě časové polohy spojů zajíždějících do zastávky Březová alej.

O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 18:52 na 18:56.

Linka 17

O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 17:30 na 17:10

Linka 21

V pracovní dny dojde k prodloužení intervalu mezi spoji v dopoledním sedle, odpolední špičce a odpoledním sedle.

Linka 22

V pracovní dny dojde v úseku Fügnerova – Kunratice Mšenská k prodloužení intervalu mezi spoji v ranní a odpolední špičce. V úseku Fügnerova – Průmyslová zóna Jih -OC Nisa dojde k drobným posunům spojů.

Linka 24

V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:19 z Doubí sídliště nově ukončen v zastávce Fügnerova, ve které se v 7:34 změní na spoj linky č. 51 a bude dále směr Letná a ZŠ Jabloňová

Linka 25

V pracovní dny dojde v ranní a odpolední špičce k prodloužení intervalu mezi spoji z 12 minut na 15 minut a v dopoledním sedle ze 17 minut na 20 minut.

Linka 27

V pracovní dny budou nově zavedeny dva páry spojů do Průmyslové zóny Sever na/z střídání pracovních směn v 6:00 a 14:00. Ze střídání směn ve 22:00 budou posunuty odjezdy spojů z průmyslové zóny Sever podle požadavků majitele Průmyslové zóny Sever.

Linka 29

V pracovní dny dojde k posunu spoje s odjezdem v 8:35 z Kunratické sídliště na 8:39.

Linka 31

V pracovní dny bude nově zaveden spoj do Průmyslové zóny Jih s odjezdem z Fügnerovy v 6:32. Na lince dochází ke snížení spojů jedoucích na/z střídání pracovních směn v 6:00, ve 14:00 a ve 22:00. Tyto spoje budou nově obsluhovány kloubovými autobusy.

Linka 33

V pracovní dny dojde k posunu odjezdů u spojů s odjezdem v 5:10 ze zastávky Kunratická sídliště a v 5:14 ze zastávky U Lomu. Nově pojedou spoje o 5 minut dříve.

Tagy BusLine Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
8 komentářů