dpp

Červnové zahájení provozu na úzkokolejkách v ohrožení. Úřad našel nedostatky a přerušil řízení

JHMD, poslední vlak do Obrataně (2. 10. 2022) před pauzou na neurčito. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, poslední vlak do Obrataně (2. 10. 2022) před pauzou na neurčito. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Obnovení provozu je základní podmínkou úspěšné reorganizace JHMD, kterou připravuje tým věřitele Jana Kysely.

(Aktualizováno 17:10 o vyjádření JHMD ve 3. odstavci) Chystané zahájení provozu na jindřichohradeckých úzkokolejkách v červnu je ohroženo. Drážní úřad aktuálně přerušil řízení o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, což je nezbytná podmínka k obnovení provozu. Ten skončil po vyhlášení insolvence Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) v říjnu 2022. JHMD žádají o osvědčení skrze svou dceru Správa úzkokolejných drah.

„Z předložených dokladů však vyplynulo, že žádost má nedostatky týkající se požadavků kladených na systém bezpečnosti dle evropských nařízení. Nedostatky jsou podstatného charakteru. Pokud žadatel do 90 dnů nedostatky neodstraní, bude řízení zastaveno. Proti usnesení je možné se do 15 dnů odvolat,“ uvedla dnes mluvčí DÚ Pavlína Straková.

JHMD v reakci uvedly, že cílem stále je vyjetí v červnu. „Od jarních měsíců naše společnost ve spolupráci s firmou Swietelsky Rail CZ intenzivně pracuje na přípravě trati. Většina zjištění identifikovaných Drážním úřadem již byla odstraněna a na dalších se v současné době pracuje. Naším cílem je připravit trať tak, aby bylo možné vyjet v červnu, avšak přesné datum nelze v tuto chvíli stanovit. Prioritou pro nás zůstává bezpečnost cestujících. Proto, pokud by bylo nutné zahájit provoz o týden později, učiníme tak, abychom zajistili maximální bezpečnost,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

Drážním úřadem byly posuzovány například předpisy o provozování dráhy a organizování drážní dopravy, technologie řešení mimořádných událostí, odpovědnost a činnosti na rozhraní mezi provozovatelem dráhy a dopravcem, systém bezpečnosti nebo doložení platných prohlídek a revizí pevných elektrických zařízení.

Reorganizace JHMD: Cílem je vypravit první vlak s příchodem června

Drážní úřad také vykonal koncem dubna na obou regionálních tratích (Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň) státní dozor, který byl zaměřen na kontrolu stavu tratí. „Závěry ze státního dozoru budou předmětem dalších jednání s provozovatelem dráhy s cílem v co nejkratší době vypořádat nálezy kontroly,“ doplnila Straková.

Obnovení provozu je základní podmínkou úspěšné reorganizace JHMD, kterou připravuje tým věřitele Jana Kysely. Ten od soudu dostal 120 dnů na předložení reorganizačního plány, kterážto lhůta vyprší koncem května. Kysela už soudu poslal žádost o prodloužení lhůty o dalších 120 dnů, k čemuž soud nařídil jednání na 31. května. Soudce Zdeněk Strnad přitom označil dosavadní efektivnost pokroků směrem k obnovení provozu za spornou.

Reorganizace má spočívat v odkoupení majetkové podstaty skupinou investorů a jejím následným převedením na svazek obcí. Ten by pak majetek dlouhodobě splácel z výnosů dráhy, například pronájmu vozidel, nemovitostí a kapacity na tratích. Jako dopravce v závazku si kraje Vysočina a Jihočeský vybraly Gepard Expres, komerční provoz parních vlaků by měla zajišťovat dle předložených dokumentů společnost Good thing.

Podrobně vysvětloval Kysela své plány v nedávném rozhovoru pro deník Zdopravy.cz. JHMD mají 75 věřitelů a dluh 350 milionů. Seriál článků o JHMD v nesnázích je po tagem insolvence JHMD.

JHMD, nádraží Jindřichův Hradec (únor 2024). Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářParní lokomotivy JHMD čekají v remíze na svou šanci. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářOdstavená vozidla JHMD. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, neprovozní motorové vozy M27. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, lokomotiva T47.0 v čele vlaku do Jindřichova Hradce u Kaprouna. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, lokomotiva T47.0, Jindřichův Hradec. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, motorový vůz M27.003 (zvaný Ponorka, Nautilus či Hašišbedna), interiér. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, přípojný vagon Balm/ú. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Tagy Drážní úřad insolvence JHMD JHMD
102 komentářů