dpp

Kysela žádá více času pro předložení reorganizačního plánu JHMD, očekává výtky Drážního úřadu

Parní lokomotivy JHMD čekají v remíze na svou šanci. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářParní lokomotivy JHMD čekají v remíze na svou šanci. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ze čtyř hašišbeden jsou provozuschopné jen dvě, s parní lokomotivou by měla jezdit společnost Good thing.

Věřitel Jan Kysela, který se svým týmem koncem ledna prosadil u soudu reorganizaci předlužených Jindřichohradeckých místních drah (JHMD), žádá pro zpracování svých plánů více času. Žádost o prodloužení lhůty na předložení reorganizačního plánu aktuálně poslal krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Dle rozhodnutí soudu z konce ledna měl být reorganizační plán předložen do 120 dnů, tedy do konce května. Nyní Kysela žádá soudce Zdeňka Strnada o dalších 120 dnů s tím, že se bude snažit nevyužít celou dodatečnou lhůtu.

Strnad přitom už v lednu vyjádřil názor, že nejrychlejším řešením pro věřitele by byl konkurs. K reorganizaci byl zpočátku skeptický, právě s ohledem na rychlost uspokojení věřitelů. „Vy tady budete dalších šest měsíců sepisovat návrh a další rok je pro věřitele ztracený,“ nešetřil soudce v lednu Kyselův tým. Po dlouhém jednání se nechal přesvědčit k reorganizaci. Nyní bude muset rozhodnout, zda dá jejím aktérům více času.

„Podařilo se nám dosáhnout významného pokroku při přípravě reorganizace. Důvodem pro naši žádost o prodloužení lhůty jsou mimořádné okolnosti. Potřebujeme dokončit náročný proces získání osvědčení o bezpečnosti provozu od Drážního úřadu. Bezpečnost dopravy je pro nás na prvním místě,“ sdělil k tomu deníku Zdopravy.cz Kysela.

Bez obnovení provozu není možné podle něj reorganizaci připravovat. JHMD mají (prostřednictvím své dcery Správa úzkokolejných drah) zažádáno u Drážního úřadu o osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Drážní úřad na tratích vykonal v dubnu státní dozor a nyní se čeká na výsledek kontroly. Jasno má být do konce května.

„Věřitel (Kysela, pozn. red) původně předpokládal zahájení drážní dopravy na úzkokolejce prostřednictvím parní lokomotivy dopravcem good thing od začátku června 2024 a prostřednictvím závazkové dopravy dopravcem Gepard Express okolo poloviny června 2024. Z důvodu kontroly Drážního úřadu byl ovšem Věřitel nucen svůj původní harmonogram přehodnotit. Protokol z kontroly Drážního úřadu bude pravděpodobně k dispozici až na konci května 2024, což splývá s lhůtou pro předložení reorganizačního plánu Věřitelem,“ stojí v aktuální žádosti o prodloužení lhůty.

JHMD očkávají, že „v realistickém scénáři“ budou součástí protokolu Drážního úřadu výtky, jejichž odstranění bude předpokladem pro získání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, tedy pro obnovení drážní dopravy na úzkokolejce. „Lze tak očekávat, že na přípravu obnovy provozu budou třeba jednotky týdnů, v krajním případě až dva až tři měsíce,“ píše se v žádosti.

Kysela rovněž upozorňuje na to, že kraje Vysočina a Jihočeský dosud neuzavřely smlouvu s vybraným dopravcem (Gepard Express), probíhají také jednání o pronájmu vozidel tomuto dopravci. Stejně tak se stále jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury a běží příprava ustavení svazku obcí kolem úzkokolejky, v jehož majetku má nakonec trať a vozidla skončit.

Reorganizace má spočívat v tom, že majetek koupí investor, čímž se alespoň částečně uspokojí věřitelé. Majetek bude následně převeden na svazek obcí, který jej bude splácet z výnosů dráhy. Podrobnosti vysvětloval Kysela v nedávném rozhovoru pro deník Zdopravy.cz.

Východiskem pro převod majetku má být znalecký posudek, který po soudem vyžádaném doplnění ocenil hodnotu společnosti Jindřichohradecké místní dráhy v rozmezí od 111,9 do 143 milionů korun. Věřitelé by tak případně mohli získat od 63,7 do 115,2 milionu korun, což je už očištěný rozsah částky po dalších výdajích. Firma dluží věřitelům přibližně 350 milion korun.

„Spodní hranice intervalu 63,7 milionu korun tvoří prodej skutkové podstaty po jednotlivých skupinách aktiv. Jedná se tedy o položkový rozprodej, který je kalkulován likvidační metodou. Horní hranice intervalu 115,2 milionu korun je při prodeji obchodního závodu jedinou smlouvou v celku,“ stojí ve znaleckém posudku.

Ten zmiňuje i některé zajímavosti o vozovém parku: například že ze čtyř vozidel M27, kterým se přezdívá hašišbedny či ponorky, jsou provozuschopná jen dvě, zbylá dvě slouží jako zdroj náhradních dílů.

Seriál článků o JHMD v nesnázích je po tagem insolvence JHMD.

Tagy insolvence JHMD JHMD reorganizace JHMD
25 komentářů