Kudy povede vysokorychlostní trať Podřipskem. 35 obcí se dohodlo na jednotném postupu

Terminál VRT Roudnice nad Labem, vizualizace. Pramen: Správa železnic/Rusina Frei architektiTerminál VRT Roudnice nad Labem, vizualizace. Pramen: Správa železnic/Rusina Frei architekti

Obce chtějí posouzení průchodu všech druhů dopravy regionem. Na tvorbě plánů se mají podílet obyvatelé.

Celkem 35 obcí ve Středočeském a Ústeckém kraji se dohodlo na společném postupu při plánování vedení vysokorychlostní trati (VRT) z Prahy do Drážďan v oblasti, kterou Správa železnic nazývá jako VRT Podřipsko. Se stavbou nové železnice v principu souhlasí. Chtějí však, aby došlo k posouzení vlivu komplexně i s dalšími dopravními stavbami. Jde zejména o dálnici D8, jejíž zásadní negativa byla impulsem pro vznik spolupráce obcí již v roce 2017.

V Česku jde o zatím ojedinělý posun v přípravách důležitých dopravních staveb: zatímco dosud se při projednávání část samospráv sdružuje za účelem odporu proti velkým projektům, v tomto případě jde o sladění postupu, jak minimalizovat vlivy samotné nové trati. Pořízení plánu již schválili i středočeští radní. Kraj vypíše soutěž na jeho zpracovatele.

„Chci, aby byl Koridor D8 vnímán jako konstruktivní partner, který přichází s nějakými řešeními, které jsou k diskuzi. Negativní energie nemůže fungovat 10 let,“ říká předseda spolku obcí Martin Klečka. Podle něj je cílem toho, aby se kompenzační opatření u dopravních staveb v oblasti řešily komplexně, ne jen pro samostatnou stavbou VRT.

Posouzení společně se silnicemi

Spolek obcí má za sebou zásadní posuny, zejména ve Středočeském kraji. V lednu proběhlo setkání 20 středočeských starostů sdružených v Koridoru D8, ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Výsledkem je dohoda, že nová vysokorychlostní železnice bude součástí tzv. Regionálního plánu. Ten posoudí ohleduplnost všech dopravních staveb vůči občanům, zemědělcům a krajinu na území Středočeského kraje. Nová vysokorychlostní železnice tak projde komplexním posouzením společně s dalšími dopravními projekty v oblasti. Jde například o dálnici D8, silnice I/9, I/16, II/608 a další.

Trasa VRT Podřipsko. Foto: Správa železnic

Na tvorbě dokumentu se mají aktivně podílet občané, jde o takzvanou participaci. Cílem je najít šetrná technická řešení pro realizaci VRT, zejména s ohledem na výškové uspořádání stavby. „Důraz bude zejména kladen na minimalizaci negativních dopadů na obyvatele okolních obcí, například prostřednictvím zářezů tratě a odůvodněných případech i tunelů. Současně je ale třeba pečlivě zvažovat vliv technického řešení na spodní vody a okolní zemědělskou krajinu,“ dodal Klečka.

Jde i o velkou změnu přístupu pro státní investorské organizace. Dosud k plánování dopravních staveb často přistupovaly bez většího plánování s obcemi. „Jsme připraveni do chvíle, kdy podáváme žádost o povolení záměru, hledat opravdu v maximálním rozsahu shodu v tom území. Čím více se toho projedná v téhle přípravné fázi, je to pro ten výsledek vhodnější, protože pak hrozí odvolání nebo dokonce právní spory,“ řekl na setkání ministr dopravy Martin Kupka.

 

Omezení negativ z D8

Spolek obcí chce při tvorbě Regionálního plánu řešit i omezení negativních vlivů z dálnice D8, zejména hluku a emisí. K tomu má přispět i rozsáhlý projekt na měření kvality ovzduší CleanAir D8. Data z měření použijí zpracovatelé ke tvorbě Regionálního plánu. Práce na plánu potrvají do roku 2026. Bude komplexním pohledem na území. Vzniknou dvě paralelní studie s různou podrobností detailů, ale vzájemně koordinovaných.

K aktivitám středočeských obcí se připojují i obce v Ústeckém kraji. Na nedávném setkání se na tom dohodli starostové od Mnetěše až po Bohušovice. Chtějí koordinovat aktivity k zajištění stejných podkladů po vzoru Středočeského kraje i pro své obce. Prověřit chtějí i dopady existence Terminálu Roudnice VRT na své okolí. Zatím se nikdo nezabýval vyvolanými dopravními, urbanistickými, socioekonomickými a dalšími dopady na dotčené území, ačkoli budou značné.

Tagy Koridor D8 Ministerstvo dopravy Správa železnic Středočeský kraj terminál VRT Roudnice nad Labem Ústecký kraj VRT Podřipsko
90 komentářů