Křižovatku koridorů u Přerova opraví za 3,2 miliardy sdružení vedené Eurovií

Lokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhyLokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhy

Jednu z největších zakázek na tuzemské železnici za poslední rok získalo sdružení firem vedené stavební společností Eurovia. Za 3,22 miliardy

Jednu z největších zakázek na tuzemské železnici za poslední rok získalo sdružení firem vedené stavební společností Eurovia. Za 3,22 miliardy korun bez DPH opraví úseky koridoru mezi Přerovem a Prosenicemi, Dluhonicemi a Prosenicemi a Přerovem a Dluhonicemi.

Vítězství sdružení vyplývá z údajů v registru smluv.  Vítěz loni největší vypsané zakázky na železnici je složen z firem patřících do třech největších stavebních skupin: vedle Eurovie a jí ovládané společnosti GJW Praha je ve sdružení také Strabag Rail a Subterra (skupina Metrostav). Cena je o 37 milionů vyšší, než byl původní odhad. V soutěži byly jen dvě nabídky. Druhá od sdružení OHL ŽS a Eltra byla o necelých sto milionů vyšší.

Jde o modernizaci jednoho z nejvytíženějších železničních úseků v zemi, kde se sbíhá druhý a třetí tranzitní železniční koridor. Pod názvem Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba se skrývá kompletní rekonstrukce výhybny Dluhonice a traťových úseků Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice a Přerov – Dluhonice. Akce navazuje na první etapu, která skončila v roce 2014.

Až se dokončí, je naplánována i třetí etapa, která řeší bezkolizní propojení obou koridorů stavbou nové spojky v úseku Brodek u Přerova – Dluhonice.

Plánované řešení křížení koridorů u Přerova. Foto: SŽDC

Plánované řešení křížení koridorů u Přerova. Foto: SŽDC

Mezi Přerovem a Dluhonicemi jezdí dosud vlaky stokilometrovou rychlosti, po modernizaci se rychlost zvýší na 130 kilometrů v hodině. Ve směru na Prosenice dojde ke zvýšení ze 110 na 160 kilometrů v hodině. V úseku Dluhonice – Prosenice má rovněž dojít ke zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině u koleje 1S, na 110 u koleje 2S. Součástí je vybudování nového železničního mostu.

Práce mají začít už v dubnu, a to nejprve na trakčním vedení. „Vyžádají si denní výluky. Nepřetržité výluky jednotlivých traťových kolejí s větším dopadem na železniční provoz se očekávají od října,“ řekla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Hotovo má být do konce roku 2021.

Dojde také ke zrušení čtyřkolejného železničního přejezdu v Dluhonicích, místo něj vznikne silniční nadjezd a vybudování lávky pro pěší. Jiný nadjezd v Dluhonicích půjde k zemi, nahradí ho nový posunutý o čtyřicet metrů dál. Pro přístup silničních vozidel k rozvodně ČEZ a k bytovým jednotkám bude vybudována nová komunikace souběžná s kolejištěm. Stavba je koordinována s dálničním obchvatem Přerova.

Detailnější popis celé akce je k dispozici na stránkách SŽDC v prezentaci společnosti Moravia Consult, která modernizaci přerovského uzlu projektovala.

Tagy Dluhonická spojka eurovia GJW Praha Modernizace železniční stanice Přerov Správa železniční dopravní cesty Strabag Rail Subterra SŽDC Top
44 komentářů