Infrastruktura Stavebnictví Železnice Zprávy

Koridor Sudoměřice – Votice podrobně: První velká výluka přijde příští rok na jaře

Stanice Heřmaničky připomíná historii železnice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Stanice Heřmaničky připomíná historii železnice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostním poklepáním kolejnice zahájila stavbu nového úseku 4. koridoru Sudoměřice – Votice na pomezí jižních a středních Čech. Celkové investiční náklady přesahují sedm miliard korun, což projekt řadí vedle tunelů Ejpovice k aktuálně největším na české železnici. Samotnou stavbu získala v soutěži společnost OHL ŽS za 4,4 miliardy.

Přípravné práce probíhají už od května, dnes SŽDC zveřejnila podrobnosti. Ještě letos začnou práce na portálech dvou tunelů Mezno a Deboreč, začnou se budovat náspy a základy k mostním estakádám. Podle odhadů Státního fondu dopravní infrastruktury by se letos mělo utratit přes 360 milionů korun. Stavba má být hotova koncem srpna 2021.

Ačkoliv se buduje z větší části v nové stopě, neobejde se bez dvou velkých a několika malých výluk. Nicméně letos ještě cestující velké komplikace nepocítí. Denní výluky (cca od 8 do 15 hodin) jsou naplánovány na dny od 1. července do 4. července kvůli úpravě kolejiště ve stanici Střezimíř, další denní výluky pak přijdou v září a listopadu kvůli kácení a rozšíření Nazdického zářezu. V těchto dnech bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Olbramovice – Chotoviny.

První velká výluka je plánována na jaro příštího roku. Trať bude uzavřena nepřetržitě po čtyři týdny v březnu a dubnu, pětitýdenní výluka je pak naplánována na jaro 2021. Úsek bude zprovozněn téměř přesně 150 let poté, co vlaky poprvé projely stanicí Heřmaničky, kde se dnes poklepávala kolejnice. Paradoxně nová trať stanici v dnešní poloze mine.

Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC
Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC
Na železnici se místo základního kamene poklepává kolejnice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Na železnici se místo základního kamene poklepává kolejnice.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Kapacitní údaje stavby:

Nové staničení 94,859 – 114,763

Délka stavby 19,9 km

Železniční stanice a zastávky 6 ks

Železniční svršek 35 065 m

Počet nově vložených výhybek 13 ks

Nástupiště 1295 m

Traťové zabezpečovací zařízení 19 km

Výstavba TV 25 800 m

Žel. mosty, propustky, podchody 48 ks

Tunely:

Tunel Mezno 840 m

Tunel Deboreč 660 m

Protihlukové zdi 2 205,45 m

Členění stavby:

Provozních souborů 65 objektů

Stavebních objektů 240 objektů

Stavební úseky

71 úsek Sudoměřice-Č. Újezd

72 ŽST. Červený Újezd

73 úsek Č. Újezd-Votice

Popis stavby:

Hlavním účelem stavby je zdvojkolejnění celého úseku s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Požadovaného cíle není možné dosáhnout v podstatné délce na stávající železniční trati, proto je trať navržena v převážné části na přeložce.

Za železniční stanicí Sudoměřice u Tábora je trať navržena v mírném vyosení a dále je vedena v přeložce v oblasti „Lipiny“. V místě stávající zastávky Mezno se nová trať dostane na stávající těleso a projde stávajícím mostním objektem pod silnicí I/3, respektive budoucí silnicí II/603.

V další části povede nová trať na přeložce kolem obce Mezno. Na hranici katastrálních území Mezno a Střezimíř je navržen tunel „Mezno“. Za výjezdovým portálem vznikne nová zastávka Střezimíř a po asi 800 m nová železniční stanice Červený Újezd. Před stávající železniční stanicí Ješetice nová trať vykříží stávající.

Před následujícím novým tunelem „Deboreč“ bude křížit nová poloha koleje stavbu dálnice D3. Za výjezdovým portálem tunelu vznikne nová zastávka Ješetice. Dále trať povede na přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,108 navržen nový čtyřpolový most. U obce Jiříkovec se nová trať napojí přibližně v délce 500 m na trať stávající.

U obce Heřmaničky je navržena poslední přeložka. Trať tam povede na dvou vícepolových mostech. V závěru stavby trať povede v souběhu se stávající tratí.

Pramen SŽDC

41 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
MS

Jen upřesnění, výluka ve Střezimíři v červenci by se, podle posledních informací, konat neměla.

To

Škoda, že tu není „železničář v důchodu“, ten by napsal, že jsou to úplně vyhozený peníze

železničář v důchodu

„To“: Jako dost často se opět mýlíte – já jsem před už více než 30 roky na jedné dost velké (asi 50 lidí) poradě konané na pražském SUDOPu, kde se jednalo o zdvoukolejnění úseku Benešov u Prahy – Tábor ve v podstatě tehdejší stopě, navrhoval zachovat stávající jednokolejku pro místní obsluhu + nákladní dopravu a druhou kolej postavit úplně separátně v nové stopě pro rychlé vlaky (rovněž jako jednokolejnou, maximálně s nějakými dvoukolejnými vložkami a s možností snadného následného zdvoukolejnění celého úseku, až se to ukáže potřebné). Ale protože se od té doby kromě elektrizace původní trati nepostavilo (za „české“… Číst vice »

ApolloXI.

Zajímavý další návrh. V tomto https://www.koridory.cz/archives/42897/ na konci článku je také zajímavý poznatek. Je vidět, že snahy byly a vždy to ztroskotalo na něčem neočekávaném nebo více potřebném.

Chachar Budvar

Pokud jim busy „zkoordinuje“ Jikord stejně jako jinde, kde ordinuje, potěš koště. Sice včera za dohledu „Velkého“ naslibovali hory&doly, leč Študlarovi mimo věku nevěřím ani pozdrav….

jirka

Zde máte detailní mapu s celým projektem a to včetně vedení dálnice D3

http://www.strezimir.cz/iv-zeleznicni-koridor/

Ondřej

Díky, to je jiná káva 🙂

Vláďa

O kolik presne se zrychli expresy a rychliky na trase mezi prahou a tabore a pripadne budejovicemi?

Michal

Čistá úspora je cca. 15 minut, proti současnému navatovanému JŘ asi ještě víc.

Vladimír Bílý

Je tam spousta údajů, jen ne to, co (asi nejen) mě zajímá nejvíce. Poloměr oblouků a Vmax.

VRT

Vmax 160 durch.

Elb

Četl jsem něco o výhledové dvoustovce, ale ty oblouky vypadají docela ostře, že..

Dušan

Celý úsek je navržen na V = 160 km/h pro klasické soupravy a pro V = 200 km/h v normových parametrech, tzn. standardní součinitel sklonu vzestupnice a součinitel změny nedostatku převýšení s tím, že je možné zavést i profil V = 170 km/h pro I = 130 mm, resp. V = 175/180 km/h pro I = 150 mm po dobudování ETCS Level 2. Problém je ten, že při V = 170 km/h a V = 175/180 km/h není již nikde dodržen standardní součinitel sklonu vzestupnice ( což je ale věc spíše údržby), ale v prvním případě je v min. 2… Číst vice »

ApolloXI.

Na 200 zapomeňte, měla by pramalý význam (další časová úspora bezvýznamná vzhledem k nákladům navíc), zvláště když v navazujícím úseku jsou dva úrovňové přejezdy, které se jaksi nepodařilo opět vyřešit 🙂

Elb

Já tady tu dvoustovku ani nechci, jen jsem to myslím v souvislosti s tímto úsekem někde četl.

raddie

Zajímalo by mě, k čemu v tom poli uprostřed ničeho bude dobrý heliport 🙂

Heliport

Doufejme, že k ničemu. Tedy, že se v tunelech nestane nehoda, která by vyžadovala transport raněných vrtulníkem.

raddie

Tak to si může helikoptéra operativně sednout na pole co nejblíž nehody, tak jako to dělá doteď, a nemusí se stavit nějaké vrtuníkoviště 🙂 které navíc může být kilometry od (nedej bože) havárie.

To

Že je tam dnes pole s obilím neznamená, že příští rok tam nemůže být kukuřice… a přistávat v kukuřici a provádět tam záchrannou akci, to asi není úplně ideální

železničář v důchodu

„Tak to si může helikoptéra operativně sednout na pole co nejblíž nehody“
Pokud ovšem to pole není třeba ve velkém svahu …

mirekk

Výše je správně napsáno: „v tunelech nestane nehoda“. Ano, heliport je tam kvůli tunelu a vedle přístupové komunikace a nástupní plochy pro IZS. Takže vaše reakce je mimo.

Ondřej

Při vší úctě, když už byly vynalezeny mapy, dalo by fakt tolik práce k článku nějakou dát? Místo čtyř odstavců slovního popisu, ze kterého je stejně moudrý akorát ten, kdo to tam detailně zná…

Milan

V článku je odkaz na jakousi slepou mapu od guglu. Když už si s tím dal autor práci, proč raději nepoužil mnohem detailnější mapy.cz?

Milan

Zvětšit mapu sice lze, ale víc detailů se tím nezíská. Prakticky jsou vidět jen silnice, potoky, žádná zeleň, pěšina atp. Mnohdy je problém se vůbec zorientovat. Pro řidiče ale zřejmě takto dostačující.

K.S.

Tak si dejte ortofoto. Bohužel lepší nástroj není a nenabízí jej ani seznam, který je co se týče map pro Evropu lepší než google a i ve světě to není zlé, zejména na rozdíl od google pracuje s klasickou jemnou vrstevnicí, ne po 25-50m aproximovaných lomenou čarou, což dělá google mapy dost nepřesné.

mirekk

Tady najdete odkazy jak na mapy, tak je tady i video s poklepáváním na kolejnjci
https://www.koridory.cz/archives/42897/

Jan

No kdyby se takto v nové stopě opravovala i Praha čelákovice nymburk a bylo to připravené s narovnáním… Ale obávám se, že to ne, to zas se to bude na poslední chvíli lepit..

ApolloXI.

A kde jsou nějaké fotky z té taškařice 😀
To se opravdu poklepává na kolejnici zednickými kladívky? Je ta kolejnice putovní?
A chlebíčky a šáňo nezbylo, co … to jsem si mohl myslet 😀

plo

vícepólový most – tento termín vymyslel který brusič jazyka? Zvláště s tím dlouhým ó to působí bizarně

železničář v dúchodu

To dlouhé „ó“ tam asi vytvořil automaticky nějaký textový „korektor“, který autor včas (resp. vůbec) nevypnul a po sobě texty nečte …

pl

vícepólový most – tento termín vymyslel který brusič jazyka? Zvláště s tím dlouhým ó to působí bizarně

Milan

Obyvatele Ješetic a Střezimíře tato mega stavba jistě „poteší“, když se zruší vlaková obslužnost těchto obcí.

Petr Ledvina

Co by za to dali jiné obce o 320 obyvatelích (tolik má Střezimíř), kdyby měly cca 600 metrů od centra parádní zmodernizovaný koridor, tedy přístup na železnici Aneb jak udělat rychlou a maximálně rovnou trať, která by zároveň prokličkovala přes všechny vesnice?

ApolloXI.

600 metrů od centra? Vážně? Jen jestli Vás ty mapy nelakujou 🙂

VRT

Jistě, daleko lepší by bylo nechat do Budějic shnilou jednokolejku.

Jirka

VRT: Jste si tím jist? Když tady jezdí vlaky kategorií Os, Sp, R, Rx, Ex a ještě se sem chce přištvat RJ, a jezdí se tu skoro po půl hodině, no za mně je to takhle lepší, ten provoz je tu dost silný

Michal

Střezimíř je poměrně daleko i od současné stanice. Jinak v regionu by srovnatelné díry měly 4-5 autobusových spojů v kladiva (jedoucích odnikud do nikam, např. do Votic a bez jakékoliv návaznosti dále) a o víkendu možná jeden v neděli podvečer do Prahy. Ty vesnice můžou děkovat nebesům, že přes ně dráha vede.