Koridor Sudoměřice – Votice podrobně: První velká výluka přijde příští rok na jaře

Přejezd Heřmaničky, když zde ještě jezdily vlaky. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPřejezd Heřmaničky, když zde ještě jezdily vlaky. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostním poklepáním kolejnice zahájila stavbu nového úseku 4. koridoru Sudoměřice – Votice na pomezí jižních

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostním poklepáním kolejnice zahájila stavbu nového úseku 4. koridoru Sudoměřice – Votice na pomezí jižních a středních Čech. Celkové investiční náklady přesahují sedm miliard korun, což projekt řadí vedle tunelů Ejpovice k aktuálně největším na české železnici. Samotnou stavbu získala v soutěži společnost OHL ŽS za 4,4 miliardy.

Přípravné práce probíhají už od května, dnes SŽDC zveřejnila podrobnosti. Ještě letos začnou práce na portálech dvou tunelů Mezno a Deboreč, začnou se budovat náspy a základy k mostním estakádám. Podle odhadů Státního fondu dopravní infrastruktury by se letos mělo utratit přes 360 milionů korun. Stavba má být hotova koncem srpna 2021.

Ačkoliv se buduje z větší části v nové stopě, neobejde se bez dvou velkých a několika malých výluk. Nicméně letos ještě cestující velké komplikace nepocítí. Denní výluky (cca od 8 do 15 hodin) jsou naplánovány na dny od 1. července do 4. července kvůli úpravě kolejiště ve stanici Střezimíř, další denní výluky pak přijdou v září a listopadu kvůli kácení a rozšíření Nazdického zářezu. V těchto dnech bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Olbramovice – Chotoviny.

První velká výluka je plánována na jaro příštího roku. Trať bude uzavřena nepřetržitě po čtyři týdny v březnu a dubnu, pětitýdenní výluka je pak naplánována na jaro 2021. Úsek bude zprovozněn téměř přesně 150 let poté, co vlaky poprvé projely stanicí Heřmaničky, kde se dnes poklepávala kolejnice. Paradoxně nová trať stanici v dnešní poloze mine.

Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC

Mapa nového úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Foto: SŽDC

Na železnici se místo základního kamene poklepává kolejnice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Na železnici se místo základního kamene poklepává kolejnice.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Kapacitní údaje stavby:

Nové staničení 94,859 – 114,763

Délka stavby 19,9 km

Železniční stanice a zastávky 6 ks

Železniční svršek 35 065 m

Počet nově vložených výhybek 13 ks

Nástupiště 1295 m

Traťové zabezpečovací zařízení 19 km

Výstavba TV 25 800 m

Žel. mosty, propustky, podchody 48 ks

Tunely:

Tunel Mezno 840 m

Tunel Deboreč 660 m

Protihlukové zdi 2 205,45 m

Členění stavby:

Provozních souborů 65 objektů

Stavebních objektů 240 objektů

Stavební úseky

71 úsek Sudoměřice-Č. Újezd

72 ŽST. Červený Újezd

73 úsek Č. Újezd-Votice

Popis stavby:

Hlavním účelem stavby je zdvojkolejnění celého úseku s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Požadovaného cíle není možné dosáhnout v podstatné délce na stávající železniční trati, proto je trať navržena v převážné části na přeložce.

Za železniční stanicí Sudoměřice u Tábora je trať navržena v mírném vyosení a dále je vedena v přeložce v oblasti „Lipiny“. V místě stávající zastávky Mezno se nová trať dostane na stávající těleso a projde stávajícím mostním objektem pod silnicí I/3, respektive budoucí silnicí II/603.

V další části povede nová trať na přeložce kolem obce Mezno. Na hranici katastrálních území Mezno a Střezimíř je navržen tunel „Mezno“. Za výjezdovým portálem vznikne nová zastávka Střezimíř a po asi 800 m nová železniční stanice Červený Újezd. Před stávající železniční stanicí Ješetice nová trať vykříží stávající.

Před následujícím novým tunelem „Deboreč“ bude křížit nová poloha koleje stavbu dálnice D3. Za výjezdovým portálem tunelu vznikne nová zastávka Ješetice. Dále trať povede na přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,108 navržen nový čtyřpolový most. U obce Jiříkovec se nová trať napojí přibližně v délce 500 m na trať stávající.

U obce Heřmaničky je navržena poslední přeložka. Trať tam povede na dvou vícepolových mostech. V závěru stavby trať povede v souběhu se stávající tratí.

Pramen SŽDC

Tagy 4. koridor ohl žs sudoměřice SŽDC votice
41 komentářů