Komplikace pro vysokorychlostní trať do Drážďan. Ústecký kraj chce jinou trasu

ICE při testovací jízdě Berlín - Mnichov, foto: Deutsche BahnICE při testovací jízdě Berlín - Mnichov, foto: Deutsche Bahn

Zastupitelé v Ústeckém kraji odmítají současné návrhy na trasování vysokorychlostní železnice do Německa.

Správa železnic (SŽ) musí řešit velký problém s přípravou vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou a Drážďany. Proti navrhovanému trasování se začíná výrazně ozývat nové zastupitelstvo Ústeckého kraje. Hlasy proti zaznívají jak z koalice, tak opozice. Správa železnic přitom plánuje, že už letos zadá soutěž na přípravu územního rozhodnutí.

Nechceme nerozumné VRTání do krajiny. Vysokorychlostní železnici v kraji rozhodně chceme, ale její trasa nesmí necitlivě zasahovat do krajiny a území obcí. Na dnešním jednání se Správou železnic jsme jednoznačně odmítli varianty vedení trati, které nerespektují územní rozvoj kraje,“ uvedli minulý týden koaliční Spojenci pro kraj na svém facebookovém profilu. Podle nich je na takovém postupu shoda napříč všemi politickými stranami v kraji. Odmítavé stanovisko zveřejnily některé strany po video konferenci se Správou železnic. Další se chystá tento týden.

Proti jsou i opoziční  Piráti v Ústeckém kraji. Například Jiří Baudis z České pirátské strany chce, aby po trase jezdily jen osobní vlaky. „Nákladní doprava využívající VRT by také značně snižovala životnost vysokorychlostní tratě a zvedala náklady na opravu,“ uvádí Baudis. „Jedná se v tuto chvíli o politickou věc a jednání na pracovní úrovni se Správou železnic. Panuje shoda napříč politickým spektrem krajského zastupitelstva, že navrhované varianty 2 a 3 jsou pro vedení kraje, krajské zastupitelstvo i dotčená obecní zastupitelstva nepřijatelné. Toto bylo Správě železnic na pracovní úrovni oznámeno. Další jednání by měla pokračovat,“ upřesnil mluvčí kraje Martin Volf.

Dva roky příprav svrženy ze stolu

„Jedním z hlavních cílů vysokorychlostní trati a tunelu pod Krušnými horami je odklon nákladní dopravy z údolí Labe. Požadavku nechat ji jen pro osobní dopravu nerozumíme, nemůže pak vyjít ani ekonomická návratnost celého projektu,“ říká Oldřich Sládek, výkonný ředitel sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz.

Největší odpor proti trase vznikl aktuálně na Roudnicku a Litoměřicku, kde došlo ke změně trasování proti původním návrhům. „Správa železnic byla vyzvána k přepracování návrhů trasování. Tomuto by se dalo předejít, pokud by SŽ komunikovala své záměry s reprezentanty kraje a místních samospráv. V důsledku to znamená, že celé dva roky příprav jsou v tuto chvíli svrženy ze stolu,“ uvedl Baudis.

Odpor krajských zastupitelů přichází jen krátce poté, co už centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti. Tu původně připravovala společnost Cedop v konsorciu s Egis Rail. Správa železnic smlouvu vypověděla a studii si dodělala sama. Liší se například způsobem překonání Labe v Ústí nad Labem nebo trasou okolo Křešic a Polep. Právě na Roudnicku a Litoměřicku je kvůli tomu značná nevole u řady obcí.

Podle schválené studie mají vlaky z Prahy do Litoměřic jezdit rychlostí 320 km/h. V tunelu pod Českým středohořím budou proto osobní vlaky jezdit rychlostmi do 250 kilometrů v hodině a v Krušnohorském tunelu 200 kilometrů v hodině. V něm se počítá mimo vlaků s cestujícími i s provozem až 150 nákladních vlaků denně. Projekt je popsán na stránkách Správy železnic.

Zatímco v Česku běží dohady o trasování, německá strana pokračuje v přípravě Krušnohorského tunelu. Minulý týden uzavřela DB Netz smlouvu na geologické a hydrogeologické služby.

Vyjádření Správy železnic

Předkládaná trasování navržená k posouzení v procesu aktualizace Zásad územního rozvoje vyplývají z projednávané a krajským úřadem doposud principiálně doporučované varianty, která přímo přivádí novou trať do Ústí nad Labem. Předpokládáme tedy, že tyto budou v územně plánovacím procesu posouzeny a vyhodnoceny.

Pokud by došlo k situaci, že vedení kraje přehodnotí priority a benefity pro rozvoj regionu plynoucí z přímého zapojení krajského města na Nové železniční spojení Praha – Drážďany by pro kraj nebyly nadále relevantní, bude provedeno částečné přehodnocení záměru a může dojít ke snížení jeho benefitů. Zváženy také budou technické obtíže vyplývajícím např. z geologické stavby území v místě historické stopy v Zásadách územního rozvoje kraje (analogicky k dálnicí D8). Úseky, které Správa železnic připravuje pro územní řízení prioritně (Krušnohorský tunel a VRT Praha – Lovosice) jsou invariantní, zajišťují zásadní přínosy projektu a práce na nich tak mohou plynule pokračovat. Kompletní benefity projektu, a to i pro Ústecký kraj, však samozřejmě přinese až zprovoznění celého ramene RS4 Praha – Drážďany.

Spolupráce mezi Správou železnic a DB Netz na přípravě přeshraniční části spojení Praha Drážďany není koncipována jako povinnost stavbu tunelu zajistit, ale společně se podílet na její přípravě. Dle pravidel nastavené spolupráce nevyplývají z případných zdržení způsobených třetí stranou pro DB Netz ani Správu železnic žádné sankce, avšak obdobně jako u jiných projektů se prodlužováním doby přípravy vystavujeme nebezpečí, že se projekt měněním zadání prodraží, případně bude z důvodu rizikovosti upřednostněn projekt jiný.

Jak už je uvedeno výše, Krušnohorský tunel je invariantní, na jeho přípravu a realizaci nemá aktuální názor Ústeckého kraje na trasování VRT Praha – Drážďany žádný vliv.

(stanovisko Správy železnic doplněno 23.2. 13:04)

Tagy DB Netz Správa železnic Top Ústecký kraj vysokorychlostní trať Praha - Drážďany vysokorychlostní železnice
375 komentářů