Video: Komisní řidič PID vykázal z prázdného autobusu matky s kočárky

Autobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy. Autor: ROPIDAutobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy. Autor: ROPID

Řidič na ženy zavolal policii. Podle organizátora dopravy ROPID má jeho chování oporu "v přepravních podmínkách".

Nepříjemný střet s pravidly Pražské integrované dopravy zažily dnes dvě ženy s kočárky v autobusu linky 103. Řidič autobusu kolem poledne odmítl pokračovat v jízdě s poukazem na přepravní podmínky, podle kterých může vézt pouze jeden kočárek.

Autobus byl přitom téměř prázdný. Podle přepravních podmínek může řidič povolit přepravu dalších kočárků. Dotyčný na ženy zavolal policii, která nezjistila protiprávní jednání a odjela. Patovou situaci vyřešil po nějaké době příjezd druhého autobusu (kolem poledne jezdí spoje po 15 minutách), do kterého jedna z žen přestoupila.

Video s hádkou, která skončila slzami, se objevilo na sociálních sítích, redakce deníku Zdopravy.cz má jeho autentičnost potvrzenu. Autorka videa se zastávala ženy, která přistoupila a údajně nevybíravě byla řidičem vykázána.

Reakce organizátora dopravy ROPID (doplněna v 18:15):

Po shlédnutí videí se domníváme, že celý konflikt byl zbytečně vyhrocený ze strany řidiče i cestující. Oporu ve svém chování má v přepravních podmínkách ale řidič, protože skutečně je jen na něm, zda povolí ve vozidle přepravu více kočárků najednou. Toto konkrétní vozidlo na to není technicky ani kapacitně uzpůsobeno a v případě náhlého zabrzdění může dojít k nebezpečným situacím. Nicméně povolit více kočárků najednou může, ale nemusí a cestující by toto měli respektovat. Domníváme se, že větší slušnost by prospěla na obou stranách. Každopádně tento podnět předáváme dopravci ČSAD Střední Čechy k prošetření a k poučení řidiče o možnostech vhodnější a méně konfrontační komunikace s cestujícími.

Reakce společnosti ČSAD Střední Čechy (doplněna 31.1. ve 12:50):

Úvodem je potřeba zdůraznit, že řidič postupoval v souladu s platnými přepravními podmínkami PID, jejichž výňatek rovněž přikládáme. V uvedeném autobusu je vyčleněn přímo prostor pro kočárek nebo invalidní vozík. (příloha foto). Z důvodu obavy o bezpečnost další cestující s kočárkem i ostatních cestujících řidič proto takto postupoval a omezil nástup druhého kočárku. Obecně je problematika přepravy kočárků i s ohledem na bezpečnost často diskutována i v odborných kruzích, kdy se vždy dostávají do střetu stanovené přepravní podmínky s tolerancí či ochotou řidiče umožnit přítomnost dalšího kočárku. Podstatnou a rovněž důležitou částí vzniklé situace je samozřejmě i chování samotného řidiče a jeho přístup při řešení této situace. Řidič byl při osobním pohovoru poučen, aby i v budoucnu vždy dodržoval zásady slušného chování a projevil větší toleranci při nástupu dalšího kočárku v případě poloprázdného autobusu.

Interiér autobusu linky 103. Pramen: ČSAD Střední Čechy

Interiér autobusu linky 103. Pramen: ČSAD Střední Čechy

Výňatek z přepravních podmínek PID:

A) Přeprava dětských kočárků

3 Před nástupem do tramvaje, autobusu a trolejbusu dá cestující s dětským kočárkem znamení řidiči zvednutím paže; nastoupit lze pouze s vědomím řidiče. Řidič nebo jiná pověřená osoba může z důvodu okamžité přepravní situace (vozidlo je plně obsazeno nebo je vyhrazená plošina již obsazená jiným dětským kočárkem nebo vozíkem pro invalidy nebo jízdním kolem) přepravu dětského kočárku odmítnout. Výstup s dětským kočárkem je cestující povinen včas signalizovat řidiči (před zastavením vozidla v zastávce) stisknutím tlačítka se symbolem kočárku nebo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.

Tagy ČSAD Střední Čechy PID přeprava kočárků
800 komentářů