dpp

Kolokvium: Oprava mostu pod Vyšehradem je možná, většina členů se ale přiklání k novému mostu

Železniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnicŽelezniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnic

Stav mostu je špatný. Panuje shoda, že konstrukce potřebuje naléhavý zásah.

Správa železnic (SŽ) po týdenním odkladu zveřejnila výsledky technického kolokvia, které se v mezinárodním složení sešlo na popud ministra dopravy Martina Kupky, aby vydalo verdikt k budoucnosti železničního mostu pod Vyšehradem.

Účastníci kolokvia se podle vyjádření SŽ ve většině shodují na následujícím:

– Dosud vykonané činnosti byly provedeny kvalifikovaně. Dosavadní průzkumy jsou dostatečným podkladem pro rozhodování o budoucnosti mostu a základem pro vypracování dalších projektů.

– Stav mostu je špatný a panuje shoda, že potřebuje naléhavý zásah.

– Opravu mostu na budoucí železniční zatížení lze považovat za možnou. Jde o inženýrskou výzvu, na její náročnost ale panují mezi členy kolokvia rozdílné názory. Znamená obecně větší dopad do omezení železniční dopravy.

– Vítězný koncept soutěžního dialogu považují účastníci kolokvia za technicky dobré a moderní řešení, které umožňuje naplnit budoucí potřeby železnice a dokáže kombinovat potřeby více druhů dopravy. Vítězný návrh také umožňuje přemístění stávajícího mostu do nové polohy.

– Z hlediska kulturního dědictví se doporučuje po definování projektu projednat další postup s poradní misí nebo reaktivní monitorovací misí UNESCO.

Většina účastníků podle SŽ podpořila názor, že oprava stávajícího mostu by byla technicky a finančně náročná a měla omezenou životnost s vysokými náklady na další údržbu. Většina (7 z 10) se přiklání k novému mostu, „a to i s ohledem na další rozvoj města a dopravy“. Dále je doporučeno přemístění a znovuvyužití původního mostu v nové poloze (např. jako lávky pro pěší).

Menší část kolokvia (2 z 10) považuje památkovou hodnotu mostu za natolik významnou, že se přiklání k jeho opravě a považuje ji za reálnou z pohledu bezpečnosti i nákladů. Nový tříkolejný most nepovažuje za nutný.

Podle ministra dopravy Martina Kupky by rozhodnutí o budoucnosti železničního mostu přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem mělo padnout do konce letošního roku. Kupka to řekl při nedávném jednání kolokvia. Mezitím bijí na poplach dopravci a objednatelé regionální dopravy, kteří se bojí ještě výraznějšího omezení (v krajním případě zastavení) provozu na mostě.

Správa železnic přitom prosazuje osazení nové konstrukce, vzešlé z veřejné soutěže. „Nejsme v pozici, že to obstojí několik let. Musíme most denně monitorovat,“ řekl nedávno šéf SŽ Jiří Svoboda. Správa železnic, bez ohledu na kolokvium, už také uzavřela smlouvu na dopracování návrhu nového mostu a konzultace v hodnotě 4,3 milionu korun.

Tagy Správa železnic železniční most pod vyšehradem
225 komentářů