Jihočeský kraj zahájil územní řízení pro budějovický úsek koridoru NemaŠe

Přejezd na IV. koridoru v Českých Budějovicích, bude nahrazen podjezdem. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPřejezd na IV. koridoru v Českých Budějovicích, bude nahrazen podjezdem. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Úsek je z drtivé většiny veden v nové stopě. Odhadované náklady už přesáhly 20 miliard.

Na jihu Čech začalo druhé (a poslední) územní řízení spojené s plány na výstavbu nové části IV. koridoru od budějovické části Nemanice do Ševětína (NemaŠe). Jihočeský kraj zahájil řízení, které se týká úseku od českobudějovické severní zastávky po nemanický triangl (cca 1,2 kilometru).

Modernizace a výstavba trati Nemanice – Ševětín je „z historických důvodů“ rozdělena na dvě části. Na výrazně kratší část A nyní běží územní řízení, delší část B od nemanického trianglu do Ševětína (včetně) už pravomocné územní rozhodnutí má.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové je pro část A (tedy úsek na území Českých Budějovic)  nezbytnou podmínkou výstavba takzvané Severní spojky na silnici I/20, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic. Spojka totiž bude nový koridor podcházet, čímž zmizí dnešní úrovňový přejezd v Nemanické ulici. Jihočeský krajský úřad přitom teprve loni v říjnu po několikaletých peripetiích potvrdil právní moc územního rozhodnutí k Severní spojce. Proto bylo územní řízení ke koridoru v části A zahájeno později.

Správa železnic nicméně zadala projektování celého úseku, tedy částí A i B. Zakázku získalo v červenci 2020 konsorcium firem Sudop Praha, Sudop EU a Mott MacDonald CZ. Cena bez DPH je 408,3 milionu korun. Hotovo by mělo být na přelomu letošního a příštího roku. Součástí zakázky bylo i vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro část A.

„Termín zahájení stavebních prací je závislý na průběhu všech správních řízení, majetkoprávního vypořádání a realizace zmiňované silniční stavby. Správa železnic předpokládá realizaci obou částí v souběhu,“ sdělila Friebová. Doplnila, že už byly ukončeny všechny soudní spory kolem chystané stavby, proti které se stavěla především obec Hosín. V interaktivní mapě SŽ je uveden termín realizace v letech 2023 až 2031.

Úsek od Ševětína k Nemanicím je dlouhý zhruba 18 kilometrů, jeho součástí budou i dva dlouhé tunely: Chotýčanský o délce 4 810 metrů a Hosínský o délce 3 120 metrů. Prvně jmenovaný bude nejdelší na české železniční síti. Úsek je z drtivé většiny veden v nové stopě. Odhadované náklady už přesáhly 20 miliard. Stát proto prověřuje možnost využití projektu PPP.

Tagy IV. koridor Nemanice - Ševětín Správa železnic
78 komentářů