Jihlava plánuje výrazné rozšíření trolejbusů, nahradí autobusy v jihozápadní části města

Trolejbus Škoda 32Tr v Jihlavě. Foto: DPMJTrolejbus Škoda 32Tr v Jihlavě. Foto: DPMJ

Záměr výstavby Jihozápadní trolejbusové tangenty vstoupil do procesu posouzení vlivů na okolí.

V Jihlavě by měly přibýt více než čtyři kilometry nové trolejbusové trati. Záměr Jihozápadní trolejbusová tangenty Jihlava aktuálně vstoupil do fáze posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Nová trať má umožnit náhradu stávajících autobusových linek za trolejbusové. V případě použití elektrobusů by mělo nové vedení umožnit dobití jejich baterií.

Dopravní podnik plány vysvětluje nadměrným provozem autobusů produkujících množství emisí a hluku v jihozápadní části města, kde nyní infrastruktura pro trolejbusový provoz chybí. Řešená varianta má emisní a akustickou zátěž snížit. Přispět má rovněž „k vyšší efektivitě propojení a návaznosti MHD“ v dotčené části Jihlavy.

Jak vyplývá z předložené dokumentace, nová trať se napojí na stávající trolejbusovou síť v křižovatce ulic Znojemská a Hradební, odkud bude vedena ulicí Hradební ke křižovatce ulic Dvořákova a Žižkova. V Žižkově ulici má být modernizována trať stávající, přičemž mezi ulicemi Seifertova a Ke Skalce vznikne nové trolejové propojení.

V ulici U Cvičiště dojde k modernizaci stávající trolejbusové trati a od křižovatky ulic U Cvičiště – Žižkova směrem k ulici Rantířovská na točně u čerpací stanice Tank ONO vznikne trať nová, stejně jako v ulici u Hřbitova, kde naváže na stávající trolejbusovou trať u ulice Ke Skalce, a to zprovozněním nového úseku na části ulice Seifertova až po ulici Mahenova.

Nová měnírna

Pro posílení výkonu počítá záměr s novou měnírnou v ulici U Cvičiště. Zvolená poloha je zdůvodněna tím, že může být přímo napojena na rozvody kabelů 22kV, přičemž nevyžaduje žádné vodovodní a kanalizační přípojky ani kabelové telefonní připojení.

Výstavba by mohla podle projektové dokumentace začít už příští rok v srpnu. Trvat má asi 18 měsíců, hotovo tedy může být v prosinci roku 2025.

V Jihlavě došlo k velkému rozšíření trolejbusových tratí loni, provoz na šesti kilometrech začal letos na počátku roku.

Orientační vyznačení polohy záměru v širších vztazích na ortofotomapě z www.mapy.cz. Grafické měřítko
Červeně nové úseky, modře modernizované /stávající úseky, žlutý čtvereček (šipka) – nová měnírna.
Zdroj: EIAVyznačení polohy záměru v širších vztazích 1:10.000, zmenšeno. Červeně nové TT linky, zeleně stávající TT.
Zdroj: EIAVyznačení nových a modernizovaných úseků trolejbusových tratí z podkladového materiálu oznamovatele DPMJ.
Zdroj: EIA
Tagy Dopravní podnik města Jihlavy DPMJ Jihlava trolejbusy Jihlava trolejbusy v Jihlavě
37 komentářů