dpp

Jezdec rallye s právníkem pracujícím pro Váhostav. Kdo zastavil dvoumiliardovou zakázku na brněnský okruh

Július Lapdavský (vpravo) se svým bratrem Lukášem. Foto: Facebook Deštruprojekt RacingJúlius Lapdavský (vpravo) se svým bratrem Lukášem. Foto: Facebook Deštruprojekt Racing

Seznam příkladů, jak lze v Česku zdržovat velkou a důležitou dopravní stavbu, je od tohoto týdne opět o jednu velkou

Seznam příkladů, jak lze v Česku zdržovat velkou a důležitou dopravní stavbu, je od tohoto týdne opět o jednu velkou zakázku delší. Soutěž na pokračování Velkého městského okruhu v Brně zrušil antimonopolní úřad na podnět miniaturní slovenské firmy, která se do zakázky vůbec nehlásila. Nikdo jiný přitom námitky proti soutěži nepodal. Ve skutečnosti přitom ale může jít o formu konkurenčního boje. Stopy vedou ke slovenskému Váhostavu, který už v minulosti v Brně zdržoval jinou zakázku: modernizaci brněnského hlavního nádraží.

Deník Zdopravy.cz, který o zrušení soutěže informoval jako první, prozkoumal nejen důvody vedoucí ke zrušení zakázky, ale i pozadí celé akce.

ÚOHS zakázku zrušil na popud firmy Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt ze slovenské Rožňavy. Podle identifikačního čísla jde o živnostníka, není ani jasné, čím by doložil reference o zkušenostech z velkých zakázek. V některých médiích se objevily informace o jeho výsledcích, jde ale o data za jinou firmu Deštrukprojekt; návrh na ÚOHS podával Lapdavský jako živnostník pod jiným identifikačním číslem.

Redakce Zdopravy.cz oslovila Lapdavského už v pondělí přes několik komunikačních kanálů: jeho profil na facebooku či e-mail Hotelu Hunter, který uvádí v některých databázích firem jako svůj kontakt. Bezúspěšně. Jeho vyjádření ale získal Český rozhlas. „Zatím se k ničemu nebudu a nechci vyjadřovat, za dva týdny budete vědět víc,“ řekl rozhlasu Lapdavský.

Lapdavský se svým bratrem Lukášem vlastní rallye tým Deštrukprojekt racing. Jejich jména se objevila v Česku napříč všemi médii v roce 2009. Při Valašské rallye vyjeli ve vysoké rychlosti z trati a usmrtili tři diváky. Za smrt nebyl tehdy nikdo ani obviněn.

Váhostav a advokát: stejná adresa

Lapdavského zastupoval v případě advokát Vlastimil Calaba. Ten sídlí v Kroměříži na stejné adrese jako organizační složka slovenské stavební firmy Váhostav. V minulosti už Váhostav zastupoval. V roce 2018 se obrátil na ÚOHS kvůli zakázce na modernizaci brněnského nádraží za dvě miliardy korun. Nabídku přitom tehdy Váhostav ani nepodal. Po třech měsících bez vysvětlení vzal svůj návrh zpět.

Nabízí se tedy otázka, zda ve skutečnosti za napadnutím zakázky není právě Váhostav, jedna z největších slovenských stavebních firem. „Po posouzení zadávacích podmínek se společnost Váhostav – SK rozhodla do soutěže nepřihlásit. Vzhledem k tomu nebudeme samotný průběh soutěže komentovat,“ řekl mediální zástupce firmy Tomáš Halán.

Lapdavský pro Český rozhlas uvedl, že Calava ho zastupuje v České republice, kde „má nějaké projekty“. Calaba na dotazy Zdopravy.cz neodpověděl. „Sídlím tam, kde sídlím. A proč tady sídlí jiní, to není otázka na mě. Pokud tu má sídlo firma Váhostav, tak to není v tomto spjaté. Já nejsem ničí právník, já jsem advokát, v tomto ohledu nezávislý. Pokud je tam nějaká souvislost, tak musí být pouze náhodná,“ odpověděl Českému rozhlasu na dotaz ohledně jeho sídla.

ÚOHS zrušil zakázku kvůli požadavku na předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Podle ÚOHS je nadbytečný a nepřiměřený a vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Kompletní nepravomocné rozhodnutí si můžete přečíst zde.

Nejde o formalismus, odmítá kritiku ÚOHS

Lapdavský podle vyjádření mluvčího ÚOHS Martina Švandy složil kauci 100 tisíc korun. „Úřad se v rozhodnutí poměrně rozsáhle zabýval aktivní legitimací navrhovatele a konstatoval, že splňuje zákonné požadavky, neboť se jedná o subjekt, která disponuje živnostenským oprávněním k podnikání v oboru uskutečňování pozemních staveb a jejich změn a na stavebním trhu skutečně působí. Jedná se tedy o dodavatele, který se o zakázku mohl ucházet například jako člen sdružení. Zákon nijak neurčuje, že by navrhovatel musel dosahovat určitého obratu apod. a ÚOHS tedy není oprávněn  tyto otázky posuzovat,“ řekl Švanda.

Odmítá i slova o tom, že by rozhodnutí bylo přílišným formalismem. „Zákon o zadávání veřejných zakázek je zejména o dodržování formálního postupu zadavatelů. O přílišném formalismu v tomto případě nelze hovořit, protože nastavené podmínky jednoznačně mohly mít dopad na okruh dodavatelů, kteří podali nabídky, a tedy na soutěž o zakázku,“ řekl Švanda.

V klíčové otázce nastavení podmínek profesní způsobilosti se úřad řídil odborným stanoviskem ministerstva průmyslu a obchodu, které si vyžádal a také judikaturou správních soudů. „Tyto zdroje hovoří jasně o tom, že držitel živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, je oprávněn provádět i další se stavbou související práce, přestože se nejedná o činnosti stavební.  Přímo na tato stanoviska odkazoval i navrhovatel a Úřad neměl jinou možnost, než mu dát za pravdu,“ dodal

Vizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: Brno

Vizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: Brno

Ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo, že druhou etapu začne stavět v dubnu. Čeká ho teď rozhodování, zda podat rozklad nebo soutěž rovnou zrušit a vypsat znovu. „Pokud budeme teoreticky opakovat soutěž můžeme mít nového zhotovitele v září či říjnu. U rozkladu se časovým harmonogramem ještě zabýváme,“ řekl ředitel závodu Brno ŘSD David Fiala. Podle něj začnou už přípravné práce, které silničáři vyjmou z velké zakázky. Půjde například o kácení, které musí být kvůli vegetačnímu klidu hotové do konce března.

Do zakázky s odhadovanou cenou 1,590 miliardy korun přišly dvě nabídky, obě výrazně vyšší než cena podle projektu. Sdružení Eurovia, Hochtief a Subterra nabídlo 1,948 miliardy korun, Porr 2,214 miliardy korun.

Stavba zahrnuje přeložení tramvajové tratě do tunelu pod Wilsonovým lesem, což umožní rozšířit stávající dvoupruhovou silnici na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci.

Trasa II.etapy VMO Žabovřeská

Trasa II.etapy VMO Žabovřeská

Investorem je z drtivé většiny Ředitelství silnic a dálnic, zhruba 80 miliony se ale bude podílet i město. „Zajišťujeme zejména obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a tras pro chodce. V této fázi vybudujeme lávku, která propojí levý břeh řeky Svratky a Wilsonův les, zajistíme velmi rozsáhlou výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun. Město také zajišťuje úpravu neogotické kaple svatého Antonína z roku 1884,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Velký městský okruh je jedním ze strategických projektů města. Na Žabovřeské je dlouhodobým cílem odstranit dopravní špunt, který způsobuje dlouhé kolony.

 

Tagy brno I/42 VMO Žabovřeská Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Top ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Váhostav
59 komentářů