dpp

Je správné, aby vlaky objednávaly kraje? Odpoví nový materiál ministerstva

Motorový vůz řady 840 Stadler RS1 v Harrachově. Foto: České dráhyMotorový vůz řady 840 Stadler RS1 v Harrachově. Foto: České dráhy

Při zachování současného modelu by stát přestal krajům na vlaky přispívat

Nová koncepce veřejné dopravy, kterou nedávno schválila vláda, přinesla jednu zásadní otázku: „Přes výborné výsledky některých krajů je třeba návazně na tuto koncepci zvláštním materiálem posoudit, zda je správné, aby železniční doprava byla ponechána v regionální působnosti,“ píší autoři.

Jde o to, zda i do budoucna bude zachován současný model, kdy základní železniční obslužnost objednává a platí 15 subjektů (kraje a stát). A nebo se objednávka centralizuje na státní úrovni. Úředníci ministerstva dopravy (MD) proto v návaznosti na schválenou koncepci vypracují další materiál, který má přinést odpověď.

„Materiál bude připraven k projednání v průběhu roku 2022, půjde o podklad pro novou vládu vzešlou z parlamentních voleb. Případné legislativní změny by byly následně projednávány v roce 2023. V tuto chvíli nechceme předjímat termíny účinnosti případných změn,“ sdělil mluvčí MD František Jemelka.

Centralizace objednávky vlaků pod křídly státu je v koncepci označena jako varianta číslo 2. Variantou číslo jedna je zachování současného stavu, kdy regionální vlaky objednávají kraje a dálkové vlaky objednává stát. Takto to funguje od roku 2005.

Autoři koncepce nicméně vidí jako problém, že objednatel nerovná se plátce. Na základě smlouvy totiž krajům 30 procent nákladů na regionální dopravu hradí stát. Stát navíc platí železniční infrastrukturu. „Z pohledu železničního sektoru se jevila jako vhodnější varianta 2, protože sjednocuje finanční toky s odpovědností a vytváří soulad mezi objednavatelem a financujícím subjektem,“ píše se v koncepci.

Zároveň se tam přiznává, že kraje variantě 2 nefandí, naopak má podporu v akademické sféře. Jako její výhoda se zmiňuje „posílení síťového pojetí veřejné železniční dopravy“, nevýhodou může být přehlédnutí místních specifik. V případě, že by se celá železniční objednávka přesunula na stát, musel by dle koncepce vzniknout národní koordinátor dopravy.

Pokud by měl být zachován současný model, pak by podle úředníků bylo na místě, aby v roce 2034 stát přestal krajům na regionální vlaky přispívat.

Variantu číslo 3, kdy by delší regionální spoje převzalo ministerstvo a vyložené lokálky by zůstaly krajům, zmiňuje koncepce jen na okraj. Poslední variantou (4) je přechod na model, ve kterém základní pravidla stanovuje stát, přičemž objednávka je nadále na krajích a obcích v přenesené působnosti.

Tagy koncepce veřejné dopravy kraje Top železnice
318 komentářů