Srážka vlaků u Křemže odhalila mezeru v zákonech i rozdílný výklad úřadů

Nehoda vlaků GW Train Regio u Křemže. Foto: Drážní inspekceNehoda vlaků GW Train Regio u Křemže. Foto: Drážní inspekce

Ta otázka se po letech znovu vynořila v souvislosti se srážkou vlaků u jihočeské Křemže minulý týden. Jak má být

Ta otázka se po letech znovu vynořila v souvislosti se srážkou vlaků u jihočeské Křemže minulý týden. Jak má být vybaveno hnací vozidlo pro konkrétní trať, především jakým systémem pro základní spojení, a kdo to má vynucovat.

Odpověď není jednoznačná. Podle ministerstva dopravy je to zodpovědností Správy železniční dopravní cesty. „Konkrétní podrobné požadavky na jednotlivá vozidla na jednotlivých tratích stanovuje příslušný provozovatel dráhy, tedy hlavně SŽDC, a to zejména v Prohlášení o dráze a vnitřních předpisech, kde jsou zakotveny podrobnosti a podmínky přístupu dopravců (a jejich vozidel) na danou dráhu,“ uvedl mluvčí MD Zdeněk Neusar.

Jenže správa železnic (a někteří oslovení odborníci jí dávají za pravdu) tvrdí, že k takovému kroku nemá oporu v zákoně. „SŽDC nemá zákonné možnosti, jak donutit dopravce k instalaci zařízení,“ uvedl mluvčí Marek Illiaš. Podle něj bude něco takového možné až v souvislosti se zaváděním komunikačního systému GSM-R, který je součástí celoevropsky povinně zaváděného systému řízení železnice ERTMS. Jeho druhou součástí je zabezpečovač ETCS. Systém ERTMS bude povinný, jeho zavádění Evropská unie také štědře dotuje.

Správě železnic dává za pravdu i dřívější zkušenost, kdy se v prohlášení o dráze snažila vynutit vybavení lokomotiv komunikační stanicí, Drážní úřad to ale na popud dopravců zrušil jako diskriminační. Právě důsledné zavedení ERTMS/ETCS (případně jeho „odlehčených“ a levnějších variant pro lokálky) je podle ministerstva jediným možným krokem, který do budoucna podobným nehodám zabrání.

V případě jihočeské nehody ale vybavení či nevybavení vlaku zřejmě vůbec nehrálo roli. Obě vozidla totiž byla vybavena radiostanicí. Podle sdělení SŽDC vozidlo řady 654 mělo radiostanici Motorola pro síť VOS (to ujelo z Křemže), vozidlo řady 629 má radiostanici MESA 23 pro TRS i budoucí GSM-R. Trať je vybavena systémem TRS (traťový radiový systém), jako náhradní slouží VOS (všeobecná operativní síť), nouzově lze využít mobilní spojení.

Provozní řád traťových radiových sítí počítá i s užitím takzvaného generálního stopu. Jenže ten nezaúčinkoval. „Podle vyjádření GWTR vozidlo bylo v místě, kde není dosah TRS,“ vysvětlil to Illiaš. Podle něj specifikace TRS stanoví, že musí být pokryto signálem TRS 90 procent tratě. Lze spekulovat, že na varování mobilním telefonem pak už bylo pozdě. Společnost GW Train Regio nicméně popírá, že by správě železnic dávala jakékoliv informace o pokrytí či nepokrytí signálem, věc šetří Drážní inspekce.  Na trati je i funkce VNPN (výstraha nedovoleného projetí návěstidla). Ta je ale v ověřovacím provozu a provozní řád s ní zatím nepočítá.

Na ministerstvu dopravy lze přitom zaslechnout přirovnání generálního stopu či VNPN k interrupci, tedy hašení požáru ex post. Zatímco ERTMS jako antikoncepce vůbec nedovolí návěstidlo projet.

Doplňujeme reakci generálního ředitele společnosti AŽD Praha Zdeňka Chrdleho:

1/  SŽDC nemá tak jednoduše možnost donutit dopravce k vybavení vozidel mobilními i jinými komunikačními prostředky – toto musí udělat MD
2/  ETCS věci nevyřeší neboť se bude instalovat postupně a zdaleka ne na všech tratích a na všech hnacích vozidlech české železnice – je to hloupost
3/  Podle archivu – systém VNPN, který se na úseku tratě České Budějovice- Volary instalován – plně zafungoval a prokazatelně vyslal oběma vlakům příkaz k zastavení
4/  Proč vlaky či vlak nezastavil ukáže až vyšetřování

Tagy GW Train Ministerstvo dopravy nehoda SŽDC zabezpečení
32 komentářů