cargo

Inspekce poprvé upozornila na práci strojvedoucích pro více dopravců. Lokomotivy jely proti sobě, výpravčí si povídal

Nádraží Děčín východ. Autor: SŽDCNádraží Děčín východ. Autor: SŽDC

Závěrečná zpráva o mimořádné události v Děčíně loni na podzim poukázala na práci strojvedoucích pro více dopravců i debatu výpravčího se signalistou ve chvíli, kdy oba věděli, že proti sobě jedou dva vlaky.

Drážní inspekce poprvé ve své závěrečné zprávě z vyšetřování mimořádné události upozornila i na problém s pracovní dobou strojvedoucích a jejich prací pro více dopravců. Ve zprávě o nedovolené jízdě ve stanici Děčín východ ale tuto skutečnost neoznačila za jeden z důvodů, proč došlo 18. listopadu loňského roku k mimořádné události. Podle zprávy chyboval strojvedoucí IDS Cargo.

Zpráva jako příčinu mimořádné události uvádí neuposlechnutí pokynů zaměstnanců Správy železnic, zejména pak zahájení posunu bez jejich souhlasu. K události došlo v blízkosti malého tunelu mezi východním nádražím v Děčíně a Prostředním Žlebem, proti posunovému dílu (lokomotiva) z východního nádraží jela jiná lokomotiva z Prostředního Žlebu. Její strojvedoucí stihl včas zastavit, stejně tak strojvedoucí IDS Cargo včas zareagoval a uvědomil si chybu.

Inspekce upozornila na skutečnost, že strojvedoucí pracoval současně i pro České dráhy. Vliv na nehodu to ale nejspíše nemělo. „Zdravotní stav a osobní situace, které by mohly mít vliv na vznik MU, včetně fyzického a psychického stresu, nebyly zjištěny,“ uvádí inspekce.

Drážní inspekce z přehledu odpracovaných směn zjistila, že před směnou měl strojvedoucí odpočinek 10 hodin, nařízení vlády vyžaduje 11 hodin. „V případě, kdy strojvedoucí vykonává práci pro více dopravců, však nelze dodržování povinného nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami sledovat,“ upozorňuje zpráva.

Praxi, kdy strojvedoucí dobrovolně, byť nedovoleně, vykonávají práci pro více dopravců, a tím zcela vědomě porušují ustanovení ať už právních předpisů nebo vnitřních předpisů svých zaměstnavatelů, potvrzují i oba na mimořádné události zúčastnění strojvedoucí,“ uvádí zpráva.

Šéf IDS Cargo Michal Gajdoš potvrdil, že v době nehody strojvedoucí jezdil ještě u Českých drah, Odmítl ale, že by šlo ve firmě o běžnou praxi. „Byla to výjimka, u Českých drah končil a nastupoval k naší společnosti na hlavní pracovní poměr, seznamoval se s provozem v Děčíně,“ řekl Gajdoš. IDS Cargo nesouhlasí ani se závěrem, že za událost mohl jen jejich strojvedoucí.

Zpráva uvádí i značnou prodlevu od chvíle, kdy výpravčí z debaty se signalistou zjistil, že proti sobě jedou dva vlaky. „I přes tuto bezpečnost ohrožující skutečnost pokračoval však výpravčí v hovoru se signalistou ještě dalších 50 sekund,“ uvádí se ve zprávě. „Výše popsané jednání výpravčího nesplňuje požadavek na učinění všech opatření k odvrácení nebezpečí,“ dodávají inspektoři.

Práce pro více dopravců a nebo nedostatečný odpočinek strojvedoucích je s oblibou uváděn některými drážními představiteli jako jedna z příčin nehod na železnici, dosud ale tato spojitost nebyla u žádné nehody prokázána. Naopak k řadě nehod došlo poté, co měl strojvedoucí před tím dovolenou a byl řádně odpočat.

Tagy Děčín východ drážní inspekce ids cargo seznam strojvedoucí Top
173 komentářů