Lodní výtah na Orlíku dostal nový vozík, přes hráz převeze větší lodě

Lodní výtah na Orlíku prošel v letech 2019 až 2022 modernizací. Pramen: MDČRLodní výtah na Orlíku prošel v letech 2019 až 2022 modernizací. Pramen: MDČR

Plány Povodí Vltavy ale nekončí jen u modernizace starého výtahu. Připravuje se i stavba nového výtahu pro velké parníky.

Na orlické hrázi byla v pátek slavnostně ukončena velká modernizace zdejšího lodního výtahu, která si vyžádala přes 122 milionů korun. Modernizační práce letos završilo osazení nového vozíku, který byl speciálně navržen pro Orlík; přes hráz se dostanou o něco větší lodě než dosud. Modernizaci zajišťovala firma Metrostav, vozík podle jejího návrhu zhotovila chrudimská firma EL-VY. Stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Stavební práce na modernizaci výtahu, který je na hrázi od počátku 60. let, dokončil Metrostav už před dvěma lety. Došlo mimo jiné k prodloužení kolejové dráhy výtahu na návodní straně hráze o 10 metrů do délky, což je téměř 3 metry do hloubky. To umožní provozovat výtah i za snížených stavů hladiny.

Nový vozík by měl zvýšit kapacitu výtahu, a to na více než 2 000 lodí za sezonu. Dosavadní rekord výtahu je téměř 1500 lodí za sezonu 2020. Urychlení provozu má umožnit mimo jiné rychlejší systém vyvázání lodě. Nový vozík také zvládne větší a těžší loď. Zatímco maximum toho předchozího byla délka plavidla 8,5 metru, nový zvládne i desetimetrové lodě.

Lodní výtah na Orlíku prošel v letech 2019 až 2022 modernizací. Pramen: MDČRLodní výtah na Orlíku prošel v letech 2019 až 2022 modernizací. Pramen: MDČRNový vozík pro lodní výtah Orlík smontovala firma EL-VY. Pramen: MetrostavNově prodloužená dráha výtahu na Orlíku v horní vodě. Pramen: Metrostav a.s.Lodní výtah Orlík. 
Pramen: ŘVC

„Tato zdárně provedená investice je dobrým příkladem využití prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a iniciativy vodohospodářů ve prospěch dalšího rozvoje rekreační plavby, jejíž obliba u nás roste,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Šéf Povodí Vltavy Petr Kubala připomněl, že na vltavské vodní cestě došlo nedávno také k prohrábce plavební dráhy v úseku Podolsko – Kořensko, úpravám na vodním díle Kořensko a zbudování nového vývaziště v centru Českých Budějovic. „Spolu s touto modernizací to vytváří synergický efekt investic, které mají pozitivní efekt nejen na rozvoj rekreační plavby, ale i na další doprovodné aktivity v turistickém ruchu v regionu,“ řekl Kubala.

Lodní výtah bude v pravidelném provozu od 1. června, a to vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 18:00. Výtah překonává přes 70 výškových metrů, dráha má délku zhruba 300 metrů. Přeprava plavidel probíhá nasucho po kolejové dráze. Plošinový vozík zanořený ve vodě pod hrází se s připevněnou lodí pomocí elektrického navijáku vytáhne po kolejích na korunu hráze ke strojovně, tam jej točna obrátí o 180° a vozík se po kolejích spustí na hladinu přehradního jezera.

Plány Povodí Vltavy ale nekončí u modernizace starého výtahu. Připravuje se i stavba velkého výtahu, který přes hráz dostane i lodě o délce až 44 metrů. Na stavbu má dojít po roce 2025, tedy až po dokončení doplňkového bezpečnostního přelivu, jehož budování začalo letos. Právě kvůli budování přelivu pro velkou vodu má stavbu výtahu na Orlíku na starosti Povodí.

Tagy lodní zdvihadlo Orlík Orlík Povodí Vltavy rekreační plavba
10 komentářů