Hluk dálnice D1 po modernizaci klesl o tři až šest decibelů, zjistil výzkum

Modernizace D1. Pramen: ŘSDModernizace D1. Pramen: ŘSD

Největší problém s hlukem na dálnici D1 je mezi sjezdem Loket na 66. kilometru a exitem Hořice na 75. kilometru

Hluk povrchu dálnice D1 klesl po modernizaci dokončené před dvěma lety o tři až šest decibelů. Zatímco před modernizací se pohyboval mezi 101 až 104 decibely, po ní výzkumníci naměřili 98 decibelů. V tiskové zprávě Centra dopravního výzkumu (CDV) to uvedl Vítězslav Křivánek, který je specialistou na hluk z dopravy. Výzkumníci využili metodu, která měří hluk přímo u pneumatiky a je nezávislá na intenzitě okolní dopravy.

Silničáři před zahájením rekonstrukce dálnice počítali se snížením hluku alespoň o dva decibely. „Reálně došlo ke zlepšení minimálně o tři decibely a více. Snížení hlučnosti o tuto hodnotu představuje ekvivalent snížení intenzity provozu v daném místě na polovinu při zachování shodného poměru osobní a nákladní dopravy,“ uvedl Radek Kropelnický z Ředitelství silnic a dálnic.

Jedním z míst, kde je zlepšení nejpatrnější, je úsek mezi exitem 162 u Velké Bíteše a sjezdem 169 Devět křížů. Před rekonstrukcí tam hluk dosahoval až 104 decibelů, po modernizaci maximální hodnota klesla na 98,1 decibelu, uvádí CDV.

Dopady hluku na zdraví

Z map na webu CDV vyplývá, že největší problém s hlukem na dálnici D1 je mezi sjezdem Loket na 66. kilometru a exitem Hořice na 75. kilometru. Ve směru na Prahu tam přesahuje hluk 100 decibelů. Naopak nejnižší hodnoty vykazuje dvojice středočeských úseků mezi 21. a 29. kilometrem, kde silničáři použili specializovaný povrch s nižší hlučností.

Při stavbě se používal beton i asfalt s nižší hlučností a nyní výzkumníci a silničáři sledují, jak se tyto povrchy osvědčí v provozu v porovnání s běžnými povrchy silnic. Před modernizací byly na dálnici také různé betonové a asfaltové povrchy, které byly po řadě let provozu ve velmi špatném až havarijním stavu. V některých místech také silničáři doplnili protihlukové stěny.

Hluk z dopravy patří k nejběžnějším zdrojům hluku, kterému je vystaveno v Česku značné množství lidí. Celodennímu obtěžování hlukem nad 55 decibelů je vystaveno přibližně 2,5 milionu obyvatel a hlukem nad 50 decibelů, který ruší spánek, téměř 1,5 milionu obyvatel. Takové hladiny hluku mají při dlouhodobém působení nepříznivé dopady na lidské zdraví.

Tagy cdv Centrum dopravního výzkumu D1 modernizace D1
17 komentářů