LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Heřmanova Huť – Nepomuk. Elektrizace lokálky má umožnit nové spojení přes Plzeň

Stanice Heřmanova Huť. Foto Mef.ellingen/Wikimedia CommonsStanice Heřmanova Huť. Foto Mef.ellingen/Wikimedia Commons

Správa železniční dopravní cesty chce při modernizaci a elektrizaci trati z Plzně přes Domažlice do Bavorska instalovat troleje i na

Správa železniční dopravní cesty chce při modernizaci a elektrizaci trati z Plzně přes Domažlice do Bavorska instalovat troleje i na lokálce mezi Nýřany a Heřmanovou Hutí.

Tato trať je v regionální dopravě druhou nejvytíženější regionální železniční tratí v aglomeračním pásmu města Plzně, která vykazuje stovky přepravených cestujících denně. Navíc se v souvislosti s novou bytovou výstavbou v Heřmanově Huti počítá s dalším nárůstem počtu cestujících,“ vysvětlil plány mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Podle něj se navíc u tratě vystavěla nová průmyslová zóna až pro 1500 lidí.

Díky elektrizaci počítá kraj se zavedením nové linky Heřmanova Huť – Nýřany – Plzeň – Nepomuk v elektrické trakci přes plzeňský uzel. „Tím, že zelektrizujeme i návaznou trať, bude možné obsluhovat toto území elektrickými jednotkami a nebude nutné je kombinovat s dieselovými. Zároveň dojde k efektivnějšímu využití elektrických jednotek, které by jinak patrně prostály čas v Nýřanech,“ dodal Tesař.

SŽDC nepředpokládá, že by elektrizovala jen desetikilometrový úsek této tratě, jeho provedení je podmíněno tím, že se „zadrátuje“ i hlavní trať z Plzně do Domažlic.  „Předpokládáme, že by elektrizace tratě Plzeň – Domažlice přišla na řadu jako poslední etapa její celkové modernizace a proběhla by současně i na trati Nýřany – Heřmanova Huť. K její dřívější elektrizaci nevidíme důvod,“ dodal Tesař.

Aktuální plány počítají se zahájením stavby v roce 2022. Kromě elektrizace se modernizace týká prakticky celé trati včetně úpravy přejezdů nebo nových nástupišť. Trať bude vybavena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Předpokládá se rovněž elektrizace střídavou napájecí soustavou, která bude navazovat na elektrizaci tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice. Trať bude ovládána dálkově.

Kvůli přípravě modernizace už SŽDC hledá firmu, která zpracuje záměr projektu revitalizace a elektrizace desetikilometrové tratě. Vítězná firma, kterou najde SŽDC v soutěži s odhadovanou cenou 8,8 milionů korun, má současně zpracovat dokumentaci pro územní řízení.

Tagy elektrizace SŽDC trať 181 Nýřany - Heřmanova Huť
9 komentářů