Francouzský Egis se spojil se Sudopem, zpracují studii na rychlovlaky do Ostravy

Brusel jako křižovatka rychlovlaků. TGV do Montpelier a Thalys do Paříže. Foto: Jan SůraBrusel jako křižovatka rychlovlaků. TGV do Montpelier a Thalys do Paříže. Foto: Jan Sůra

Největší francouzská projekční společnost na železnici Egis Rail se bude podílet na zpracování další studie proveditelnosti na stavbu vysokorychlostních tratí.

Největší francouzská projekční společnost na železnici Egis Rail se bude podílet na zpracování další studie proveditelnosti na stavbu vysokorychlostních tratí. Společně ve sdružení se Sudopem Praha podala podle hodnotící komise nejlepší nabídku na studii pro úsek (Brno) – Přerov – Ostrava.

Vítězství sdružení potvrdily redakci Zdopravy.cz dva zdroje ze SŽDC, která zatím výsledek oficiálně nekomentuje kvůli běžící lhůtě na odvolání. Druhým účastníkem byl AF-City Plan. „Dosud běží lhůta pro odvolání neúspěšných uchazečů a nemáme podepsanou smlouvu s výhercem soutěže,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zakázka je na české železnici průlomová ze dvou důvodů: poprvé se nesoutěží jen na nejnižší cenu, ale americkou metodou Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), kde má cena váhu jen 30 % a více se řeší kvalita nabídky.

Ještě zajímavější je zakázka z byznysového pohledu. Egis Rail dosud v Česku spolupracoval se společností Pro Cedop, za kterou stojí někdejší náměstek generálního ředitele SŽDC Petr Šlegr. S jeho firmou Egis pracuje na zakázce na studii proveditelnosti pro rychlovlaky Praha – Drážďany. Egis, který se podílel na projektování řady francouzských vysokorychlostních tratí, na dotazy neodpověděl. Mluvčí Sudopu Jakub Ptačinský spolupráci s francouzskou firmou potvrdil. Sudop čelí obžalobě kvůli některým zakázkám z minulosti.

Cena v soutěžích dosud hraje dominantní roli, v této s odhadovanou hodnotou prací ve výši 20 milionů korun, ale ne. Na cenu připadlo 30 % váhy, na odbornou úroveň 20 %. Dalších padesát procent v hodnocení mohli soutěžící získat za identifikaci a řízení rizik (15 %), přidanou hodnota (10 %) a schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (25 %).

Mezi Brnem a Přerovem bude trať na 200 kilometrů v hodině, plnohodnotná vysokorychlostní trať až na 300 kilometrů v hodině by pak měla vzniknout až v úseku mezi Přerovem a Ostravou, kterého se týká chystaná studie.

Do šesti měsíců po podpisu smlouvy bude muset vítěz předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov. Do 14 měsíců po podpisu smlouvy pak musí předat finální verzi studie proveditelnosti včetně zapracovaných připomínek a stanovisek, které umožní předání studie ke schválení centrální komisi ministerstva dopravy.

Tagy Egis Rail Správa železniční dopravní cesty Top vysokorychlostní trať Brno - Přerov - Ostrava
79 komentářů