LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Dopravní podnik podle soudu nepoškozuje dobré jméno Rencaru

City Light vitrína v metru. Foto: Studio NajbrtCity Light vitrína v metru. Foto: Studio Najbrt

Vrchní soud v Praze zamítl odvolání reklamní společnosti Rencar proti rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu firmy s Dopravním

Vrchní soud v Praze zamítl odvolání reklamní společnosti Rencar proti rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu firmy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

Soudy řešily žalobu firmy Rencar, v které má sám DPP majetkový podíl, i když jen minoritní. Spory mezi oběma vlastníky trvají několik let. Rencar DPP zažaloval kvůli tomu, že se cítil poškozen vyjádřením zástupců DPP o tom, že plochu pronajímají příliš levně.

„Toto soudní rozhodnutí vnímáme jako podporu našich dlouhodobých aktivit spravovat majetek DPP s péčí řádného hospodáře. Vždyť jenom v rámci pronájmu nevyužívaných reklamních ploch na autobusech, tramvajích, a nyní i ploch v metru, se nám díky transparentním výběrovým řízením podařilo oproti dřívějšku několikanásobně navýšit příjmy z reklamy za tato místa,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Podle znaleckého posudku činí tržní nájemné za reklamní plochy užívané společností Rencar více než sto milionů korun, firma ale odvádí ročně zhruba polovinu. Přesto, že předmětem tohoto soudního sporu nebylo posouzení platnosti smlouvy DPP se společností RENCAR, výsledek tohoto soudního řízení představuje podle DPP pro firmu pozitivní signál.

„Soud se otázkou výhodnosti či nevýhodnosti smlouvy vůbec nezabýval, a vůbec neřekl, jestli smlouva je výhodná či nevýhodná. Soud jen uvedl, že DPP nelze upřít právo tuto smlouvu kritizovat. Zároveň však soud vyslovil, že o takové kritice DPP lze mít morální pochybnosti, když ekonomické parametry smlouvy nastavil sám DPP. DPP také zamlčel, že existuje druhý znalecký posudek, který stanovuje výši tržního nájemného přibližně na 50 mil. Kč za rok,“ uvedl Ladislav Peterka, právní zástupce společnosti RENCAR, který byl soudnímu jednání přítomen. Přitom příjem DPP od RENCAR na základě zmíněné smlouvy činí více než 80 milionů ročně, uvedl Rencar v tiskovém prohlášení.

Rencar spadá pod skupinu JCDecaux, provozuje většinu přístřešků MHD na základě smlouvy z roku 1994. Město označilo kontrakt za nevýhodný. Nejde přitom o jediný spor mezi Rencarem a DPP: Obě strany se soudí o platnost smlouvy z roku 1997. Měla platit do roku 2031 a zahrnuje pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách. Podnik ji vypověděl v roce 2016 poté, co ji vedení podniku a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. DPP zároveň zpětně napadl její platnost. Soud ve věci zatím nerozhodl.

Už od července dochází v reklamě v pražské MHD k další velké změně.  Reklamní plochy v metru opustila společnost euroAWK. Jde o takzvané city light vitríny. Reklamu v metru bude nově zajišťovat společnost Bigboard. Smlouvu s ní zveřejnil už dopravní podnik v registru smluv.

EuroAWK se reklamy v metru nechtěla vzdát, čtyři roky se soudila. Neúspěšně. Jde celkem o 1200 reklamních míst. Zatímco euroAWK platila za místo pro provozování jedné CLV zhruba 9 200 korun ročně, BigBoard nabídl částku 38 563 korun. Nový nájemce začne od 1. července platit nájem v částce, kterou Dopravnímu podniku sám nabídl. DPP tak za celou dobu kontraktu obdrží více než 600 mil. Kč. Jedná se o částku čtyřikrát vyšší, než by DPP dostal podle staré smlouvy.

Stanovisko společnosti Rencar

Dopravní podnik hl. m. Prahy („DPP“) zveřejnil své stanovisko k nedávnému rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu, v němž se společnost RENCAR domáhala DPP omluvy DPP za opakovaně šířené výroky o údajné nevýhodnosti smlouvy o pronájmu reklamních ploch. Toto stanovisko DPP je opět lživé a plné dezinterpretací. Ze stanoviska DPP vyplývá, že soud posoudil smlouvu jako nevýhodnou. Nic takového však soud neřekl.

„Soud se otázkou výhodnosti či nevýhodnosti smlouvy vůbec nezabýval, a vůbec neřekl, jestli smlouva je výhodná či nevýhodná. Soud jen uvedl, že DPP nelze upřít právo tuto smlouvu kritizovat. Zároveň však soud vyslovil, že o takové kritice DPP lze mít morální pochybnosti, když ekonomické parametry smlouvy nastavil sám DPP. DPP také zamlčel, že existuje druhý znalecký posudek, který stanovuje výši tržního nájemného přibližně na 50 mil. Kč za rok,“ uvedl Ladislav Peterka, právní zástupce společnosti RENCAR, který byl soudnímu jednání přítomen. Přitom příjem DPP od RENCAR na základě zmíněné smlouvy činí více než 80 milionů ročně.

Pokud jde o údajně transparentní výběrová řízení DPP na pronájem reklamních ploch, je běžné, že tato řízení probíhají bez jakékoli kontroly ze strany uchazečů či veřejnosti. Jejich podmínky se po podání nabídek mění nebo je vyhlášeno takzvané druhé kolo s výzvou k navýšení nabídek, aniž by se účastníci měli možnost dozvědět výsledky kola prvního. Nabídky uchazečů jsou pak otevírány se značným zpožděním a za zavřenými dveřmi. Společným jmenovatelem těchto  údajně transparentních výběrových řízení  je pak velmi krátká doba na zpracování nabídky spojené s požadavkem okamžitého uhrazení vysoké kauce, která automaticky vyřazuje většinu firem. Těchto údajně transparentní výběrových řízení se pak účastní takřka výlučně jen společnosti ze skupiny BigBoard.

„Tento způsob zadávání zakázek by neměl uniknout pozornosti vedení města Prahy. My jsme připraveni zúčastnit se jakýchkoliv výběrových řízení, pokud bude zajištěna jejich transparentnost a nebudou v rozporu s naší platnou smlouvou,“ říká Pavel Slabý, generální ředitel společnosti JCDecaux.

Za pozornost stojí také znalecký posudek, kterým DPP často argumentuje v průběhu sporu i ve svých tiskových prohlášeních. Ten mimo jiné stanoví cenu za umístění letáku A4 v tramvajích či autobusech na 60 Kč/15 dní. Dopravní podnik (a jeho odbor Marketingu a obchodu, který tak často smlouvu označuje za nevýhodnou) ale nejméně v období 2016 – 2017 sám obchodoval s těmito plochami (v rozporu se smlouvou se společností RENCAR) a to za cenu až 10x nižší než stanoví zmíněný znalecký posudek.

Jednalo se o stovky reklamních kampaní, které způsobily DPP škodu v řádu několika milionů korun. RENCAR na tento postup již dříve upozornil jak dozorčí radu DPP tak i vedení společnosti, nicméně do dnešního dne nedostal žádnou odpověď.

Tagy BigBoard Dopravní podnik hl. města Prahy dpp euroAWK Rencar
1 komentář