Další prohra pro JCDecaux v pražském metru. Soutěž ukázala, jak málo za reklamu platí

City Light vitrína v metru. Foto: Studio NajbrtCity Light vitrína v metru. Foto: Studio Najbrt

Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) dokončil soutěž na pronájem necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském metru. Nová smlouva

Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) dokončil soutěž na pronájem necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském metru. Nová smlouva s vítěznou společnosti Railreklam ze skupiny Bigboard má přinést může přinést DPP 91,5 milionu korun ročně. To je téměř dvakrát více, než doposud získává od firmy Rencar za několikanásobně více reklamních ploch. Rencar patří pod JCDecaux, DPP v něm má minoritní podíl. Spory mezi DPP a Rencarem řeší několik let soudy.

Poptávkové řízení bylo nastaveno jako dvoukolové a přihlásilo se do něho celkem 8 uchazečů, reprezentujících všechny významné hráče v oblasti venkovní reklamy působící na českém trhu, a to včetně společnosti euroAWK a společností ze skupiny JCDecaux.

Podle DPP je cena téměř dvojnásobná proti tomu, co dostává od Rencaru za celý rok za podstatně větší objem ploch. Proto chce DPP v soutěžích pokračovat, smlouvu s Rencarem uznal i soud za neplatnou.

„V dalším transparentním poptávkovém řízení se tak opět jasně prokázalo, že dosavadní plnění společnosti Rencar za využívané reklamní plochy je nízké, neodpovídá realitě trhu, a pro DPP je tak nevýhodné. Potvrzují to i obě podané nabídky společností ze skupiny JCDecaux, které skončily úplně na chvostu,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Tagy BigBoard Dopravní podnik hl. města Prahy dpp JCDecaux railreklam Rencar
Žádné komentáře