Velká modernizace křižovatky koridorů u Přerova pokračuje, cestující čekají velké výluky

Lokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhyLokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhy

Cestující na hlavních koridorových tratích Olomouc – Ostrava a Břeclav – Ostrava čekají v příštích dvou letech další omezení kvůli

Cestující na hlavních koridorových tratích Olomouc – Ostrava a Břeclav – Ostrava čekají v příštích dvou letech další omezení kvůli téměř čtyřmiliardové akci s oficiálním názvem Rekonstrukce Žst. Přerov, 2. stavba. Během ní dojde k modernizaci koridoru mezi Přerovem a Prosenicemi, Dluhonicemi a Prosenicemi a Přerovem a Dluhonicemi.

Správa železnic stavbu zahájila slavnostně minulý týden, přitom běží už loňského roku. Zakázku získalo sdružení vedení společností Eurovia CS, v kterém jsou ještě společnosti GJW Praha, Strabag Rail a Subterra. Investiční náklady jsou 3,8 miliardy korun.

„V průběhu všech etap budou rušeny a nahrazovány náhradní autobusovou dopravou vlaky osobní dopravy, a to v regionální, výjimečně i v dálkové dopravě,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Má jít například o expresy 524 a 525. Kvůli jednokolejnému provozu lze očekávat zpoždění.

Přesný harmonogram výluk Správa železnic dosud nezveřejnila. Po celou dobu výstavby budou různě zaváděny jednokolejné provozy v úsecích Brodek u Přerova – Dluhonice, Dluhonice – Přerov, Dluhonice – Prosenice a Prosenice – Přerov. „V rámci celé stavby se bude konat velké množství nočních zastavených provozů. Rozetapizováním celé stavby je snaha o co možná nejmenší dopad do výsledného omezení provozu,“ dodala Friebová. Podle informací deníku Zdopravy.cz má dojít k omezení na jednu kolej dojít v březnu v úseku Prosenice – Dluhonice a Přerov – Dluhonice.

Celá akce má umožnit zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Zruší se také všechny železniční přejezdy, které nahradí silniční nadjezd a lávky pro pěší. Jde o jeden z nejvytíženějších úseků na české železnici.

„Stavba navazuje na již provedenou modernizaci traťových úseků z Přerova do Hranic na Moravě a do Olomouce i na dokončenou první etapu přestavby přerovského uzlu. Nyní přijde na řadu takzvaný triangl, na kterém se nachází také výhybna Dluhonice. Kromě zlepšení jízdního komfortu dojde i ke zvýšení traťové rychlosti a tomu odpovídajícímu zkrácení jízdních dob. Zlepší se rovněž napojení Dluhonické spojky, které bude odpovídat současnému pravostrannému provozu,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Až se dokončí, je naplánována i třetí etapa, která řeší bezkolizní propojení obou koridorů stavbou nové spojky v úseku Brodek u Přerova – Dluhonice.

Dojde také ke zrušení čtyřkolejného železničního přejezdu v Dluhonicích, místo něj vznikne silniční nadjezd, a vybudování lávky pro pěší. Jiný nadjezd v Dluhonicích půjde k zemi, nahradí ho nový posunutý o čtyřicet metrů dál. Pro přístup silničních vozidel k rozvodně ČEZ a k bytovým jednotkám bude vybudována nová komunikace souběžná s kolejištěm.

Trať z Břeclavi do Bohumína byla poslední na české železniční síti s levostranným provozem vlaků. Po přechodu na pravostranný provoz v závěru roku 2012 dochází ve výhybně Dluhonice ke vzájemnému rušení vlaků jedoucích v přímém směru z Přerova do České Třebové s těmi, které využívají Dluhonickou spojku, tedy odbočnou trať Dluhonice – Prosenice. Cílem stavby je proto vytvoření podmínek pro možnost mimoúrovňového křížení vlaků. Jeho vlastní technické řešení bude předmětem třetí etapy rekonstrukce přerovského uzlu.

Mezi Přerovem a Dluhonicemi jezdí dosud vlaky stokilometrovou rychlosti, po modernizaci se rychlost zvýší na 130 kilometrů v hodině.  Koncepce kolejiště ve výhybně Dluhonice vychází ze souběhu dvou dvoukolejných tratí, od Přerova a od Prosenic, při dodržení jejich přímého pokračování čtyřmi hlavními dopravními kolejemi. Zajištěny tak budou současné vjezdy i odjezdy na kolejovém rozvětvení na Přerov do všech směrů. V navrhovaném stavu bude mít výhybna celkem sedm dopravních kolejí, rychlost vlaků jedoucích v přímém směru se zvýší až na 130 km/h. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce obou kolejí mezi Přerovem a Prosenicemi. Po dokončení prací dojde zde i na dalších mezistaničních úsecích ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h.

Plánované řešení křížení koridorů u Přerova. Foto: SŽDC

Plánované řešení křížení koridorů u Přerova. Foto: SŽDC

Postaví se rovněž protihlukové stěny, které významně sníží hladinu hluku na území Přerova včetně jeho místní části Dluhonice. Nové sdělovací a zabezpečovací zařízení bude umístěno v nové technologické budově v Dluhonicích, která se vybuduje na místě stávající provozní budovy. Nově bude výhybna ovládána dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov.

Doplnění: Původně jsme mylně informovali, že k zahájení došlo minulý týden. Ve skutečnosti stavba několik měsíců běží, minulý týden proběhlo pouze slavnostní zahájení. Za chybu se omlouváme.

Tagy Dluhonická spojka eurovia GJW Praha II. koridor III. koridor Modernizace železniční stanice Přerov Přerov Správa železnic Strabag Rail Subterra Top
82 komentářů