LOT 3a leaderboard

Dvě stanice na regionální trati z Kojetína do Valašského Meziříčí čeká investice za 900 milionů Kč

Výpravní budova v Holešově. Foto: Ptáček pozemní stavbyVýpravní budova v Holešově. Foto: Ptáček pozemní stavby

Správa železnic chystá budování nových nástupišť, v Bystřici pod Hostýnem i nové nádražní budovy.

Správa železnic počítá s rozsáhlou rekonstrukcí dvou železničních stanic na regionální trati 303 z Kojetína do Valašského Meziříčí. Náklady na obě akce dosahují zhruba 900 milionů korun.

Půjde o stanice Holešov a Bystřice pod Hostýnem. V případě Holešova již Správa železnic vypsala soutěž v hodnotě 354 milionů korun, u Bystřice pod Hostýnem počítá podle informačního letáku se stavbou za 540 milionů korun také v letošním roce.  V obou případech má dojít k vybudování nových nástupišť a změně kolejiště ve stanici.

V Holešově prošla samotná výpravní budova rekonstrukcí před deseti lety ještě v době, kdy nádraží patřilo Českým drahám. Teď Správa železnic chystá rekonstrukci kolejiště. Stavba naváže na dopravní terminál Holešov dokončený v roce 2018.

První nástupiště bude vnější, druhé poloostrovní jednostranné. Obě nástupiště budou mít nástupní hranu 550 mm nad temenem kolejnice a budou přístupná bezbariérově z centrálního přechodu. Ten bude navazovat na průchod výpravní budovou a bude zabezpečen návěstidly a výstražným systémem pro cestující. „Délka obou je s přihlédnutím na současné i výhledové záměry objednatelů veřejné osobní dopravy stanovena na 130 metrů. V případě potřeby je v budoucnu bude možné prodloužit o přibližně 40 metrů,“ uvedla Správa železnic v informačním letáku.

Méně kolejí než dosud

Celá stanice dostane nový orientační a informační systém, nástupiště budou rozdělena do sektorů. Na nástupištích a z obou stran centrálního přechodu budou umístěny hlasové majáčky pro nevidomé. Menšími stavebními úpravami projde výpravní budova, téměř výhradně ale budou zaměřené na služební prostory. Bude například nutné upravit místnosti pro uložení nových technologií. Součástí akce bude i trhání kolejí: dosud jsou ve stanici tři dopravní koleje a devět manipulačních kolejí. Po rekonstrukci zde zůstanou tři dopravní a pět manipulačních kolejí.

V Bystřici pod Hostýnem se chystají podobné úpravy, zmizí ale také současná výpravní budova. Vznikne novostavba, která bude obsahovat odjezdovou halu, čekárnu, veřejná WC, dopravní kancelář i zázemí pro zaměstnance. Nová budova bude tvořit kompaktní celek s přilehlým autobusovým nádražím. Vedle výpravní budovy se pak postaví samostatný objekt pro umístění technologie.

Tagy Bystřice pod Hostýnem Holešov rekonstrukce železničních stanic seznam Správa železnic trať 303 Kojetín - Valašské Meziříčí
99 komentářů