Dva kilometry za 167 milionů korun. Liberecký kraj shání dotaci na opravu podhorské silnice

Silnice II/288 vede i kolem Sejkorské kaple. Foto: Semily.czSilnice II/288 vede i kolem Sejkorské kaple. Foto: Semily.cz

Liberecký kraj chce začít příští rok s zřejmě nejdražší opravou silnice II. třídy v zemi v přepočtu na jeden kilometr.

Liberecký kraj chce začít příští rok s zřejmě nejdražší opravou silnice II. třídy v zemi v přepočtu na jeden kilometr. Za úsek z Podbozkova na Cimbál na Semilsku chce podle projektu utratit 167 milionů korun, což je polovina celkového rozpočtu na opravu krajských silnic. Jde přitom přesně o dva kilometry, jeden kilometr tak vyjde na více než 83 milionů korun. Na opravu chce použít dotaci ze SFDI.

Plán oznámil kraj v tiskové zprávě. Podle kraje je silnice II/288 v úseku Podbozkov – Cimbál hlavní přístupovou komunikací ze Semil pro obce Bozkov a Jesenný. Zároveň tvoří alternativní trasu k silnici II/292 ze Semil do Železného Brodu.

V rámci rekonstrukce se rozšíří vozovka, vykácí stromy a odvodní komunikace výstavbou dalších propustků. Odvodnění komunikace bude příčným a podélným sklonem do zpevněného rigolu. Rigol bude doveden do stávajících propustků, které vodu převádějí na druhou stranu komunikace. Stávající systém odvodnění bude podle potřeby doplněn o další propustky, které odlehčí odvod vody z rigolu. Součástí rekonstrukce komunikace bude rovněž vykácení stromů, jejich odvoz a odstranění pařezů.

Mapa připravovaného úseku k opravě (č. 9). Foto: https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:895948/lastUpdateDate:2019-02-2

Mapa připravovaného úseku k opravě (č. 9). Foto: https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:895948/lastUpdateDate:2019-02-2

Podle mluvčího kraje Filipa Trdly jsou na silnici pravidelně opravovány výtluky, k celkové opravě kraje ale ještě nedošlo.

Vysoké náklady na opravu vysvětlují tím, že by práce probíhaly v obtížném terénu. Silnice vede do strmého svahu. „Z důvodu zmenšení záborů soukromých pozemků budou vybudovány zdi (zárubní, gabionové) podél pravé strany komunikace,“ řekl Trdla.

Pro rozpočet kraje je to značné zatížení. Na letošek máme připraveno na rekonstrukce silnic zhruba 340 milionů a využít peníze jen na tuto silnici by znamenalo vyčerpat polovinu částky. Usilujeme proto o peníze ze SFDI,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. V dubnu chce proto podat žádost o dotaci, pokud ji získá, chce letos vypsat soutěž na zhotovitele a příští květen začít s opravou.

Kraj chce letos začít jinou velkou opravu: silnice II/268 z Mimoně směrem do Mnichova Hradiště na hranice se Středočeským krajem. Oprava 12 kilometrů dlouhého úseku zde vyjde na necelých 190 milionů korun. Kraji pomohou peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), část zaplatí i město Ralsko. V průběhu dubna začne také rekonstrukce silnice II/286 v Jilemnici (ulice Žižkova). Zároveň kraj zahájil veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce silnice III/2904 v Oldřichově v Hájích, silnice II/270 v úseku mezi Doksy a Dubou a severozápadního obchvatu města Zákupy. Všechny rekonstrukce již poskytovatel dotace doporučil k financování z Integrovaného regionálního operačního programu.

Tagy Cimbál - Podbozkov II/288 Liberecký kraj
8 komentářů