Dřevěných pražců je stále méně, úplně ale nezmizí. Betonových přibývá, cena je tajná

Dřevěné pražce s přídržnicí. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363818Dřevěné pražce s přídržnicí. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363818

Správa železnic aktuálně vypsala soutěž, jejíž vítěz získá rámcovou smlouvu na dodávku betonových pražců pro opravy tratí až za 600

Správa železnic aktuálně vypsala soutěž, jejíž vítěz získá rámcovou smlouvu na dodávku betonových pražců pro opravy tratí až za 600 milionů korun. Kolik ale stojí jeden betonový pražec, se veřejnost nejspíš po skončení soutěže nedozví. Tak tomu alespoň bylo loni v případě tendru na rámcovou smlouvu za 400 milionů.

„Jednotkové ceny betonových a dřevěných železničních pražců byly vybraným dodavatelem označeny za obchodní tajemství. Z téhož důvodu není Správa železnic oprávněna je sdělit,“ uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš. Vítězem poslední ukončené soutěže byla jako jediný účastník společnost ŽPSV. V cenové příloze smlouvy, která je výrazně promazaná, stojí: „Nezveřejňovat v registru smluv – součást obchodního tajemství ŽPSV s.r.o.“

U dřevěných pražců je to ale jinak. Tendr na jejich dodávku vyhrála koncem roku 2018 společnost Milan Hroch (druhým účastníkem byla firma Framit). V písemné zprávě zadavatele je cena u obou nabídek zveřejněna, Hroch zvítězil s nabídkou 2320 korun bez DPH za jeden pražec.

Na síti Správy železnic je zhruba 24 milionů pražců v běžné koleji. Převaha těch betonových je přitom stále zřetelnější. Zatímco v roce 2005 měl beton podíl 72,6 procenta, loni to bylo 83 procent. Za stejné období kleslo zastoupení dřevěných pražců z více než 26 procent na necelých 16 procent. U výhybek si ale dřevo převahu drží. Správa železnic loni spotřebovala na opravy a údržbu přes 200 tisíc pražců, v investičních akcích pak zhruba 150 tisíc pražců.

Dřevěné pražce s přídržnicí. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363818Podíl nově vkládaných pražců podle materiálu. Pramen: Správa železnicDruhy pražců v běžné koleji. Pramen: Správa železnicDruhy pražců - výhybky. Pramen: Správa železnic

Nakupuje přitom stále i desítky tisíc nových dřevěných pražců, kterých sice bude dále ubývat, v některých místech jsou ale nenahraditelné. „Dřevěné pražce se používají v kolejích, kde není vhodné zvyšovat hmotnost kolejových polí, v kolejích s očekávanými nepravidelnými poklesy nivelety koleje v důsledku poddolování, v zarážkových obvodech pod spádovišti, ve výbězích pojistných úhelníků, v kolejích s přídržnou nebo ochrannou kolejnicí a v určených dilatačních zařízeních, případně tam, kde není možné docílit předepsanou tloušťku kolejového lože pro betonové pražce a ani jiným technickým opatřením nelze chybějící tloušťku kolejového lože nahradit. Dřevěné pražce lze použít i v kolejích, kde nelze zřídit na betonových pražcích předepsané rozšíření rozchodu koleje a v přípojných polích u výhybek na dřevěných pražcích,“ sdělil Illiaš.

Tagy pražce Správa železnic Top
75 komentářů