Drážní inspekce doporučila omezit „stahovačky“, aby ubylo zastavení provozu i škod

Práce na koridoru v údolí Orlice. Foto: Chládek a Tintěra, PardubicePráce na koridoru v údolí Orlice. Foto: Chládek a Tintěra, Pardubice

Za devět let došlo v Česku k více než 250 případům stržené troleje.

Správa železnic (SŽ) by měla minimalizovat počty úseků, kde bude přenosnými návěstidly pro elektrický provoz nařízena jízda se staženými sběrači drážních vozidel. Takové doporučení dala Drážní inspekce Drážnímu úřadu po vyšetření mimořádné události z loňského v léta v Třinci, kde lokomotiva provozovaná dopravcem Lokorail, poškodila trakční vedení. Drážní úřad může Správě železnic svými nástroji takový krok nařídit, dosud se tak nestalo. Sama Drážní inspekce takovou pravomoc nemá.

Téma takzvaných „stahovaček“ je v poslední době na železnici mimořádně aktuální kvůli opakovaným kolapsům provozu způsobených právě poruchami trakčního vedení zapříčiněným ve většině případů nerespektováním návěstidel pro elektrický provoz. Závěrečná zpráva Drážní inspekce se objevila jen pár dnů před tím, než došlo k poslední sérii událostí minulý týden na koridoru podél Orlice.

Doporučení na jiná technická řešení

Podle doporučení Drážní inspekce má Drážní úřad nařídit provozovatelům drah (v Česku hlavně Správa železnic) minimalizaci počtu takových případů, zejména během staveb (rekonstrukcí, modernizací) prováděných na dráhách.

Doporučuje pak využít jiná technická řešení, například dočasné vložení úsekových děličů do sestavy trakčního vedení na vhodných místech zhlaví dopraven, tedy do prostoru mezi výhybku kolejové spojky a první výhybku dalšího rozvětvení, která není zapojena do kolejové spojky (a naopak), a tím odstranit úseky nařízené jízdy se staženými sběrači pro eliminaci rizika vzniku mimořádné události se všemi negativními důsledky na provoz. Je přirozené, že uvedeného cíle lze rovněž dosáhnout jiným uspořádáním kotevních úseků trakčního vedení v místech, kde to poloha kolejí umožní, případně vhodnou změnou polohy kolejí a výhybek realizované v rámci rekonstrukcí nebo modernizací stanic.

Vyšetřování i přes zdánlivou banalitu

Drážní inspekce se rozhodla událost z loňského června vyšetřit, i když na první pohled šlo o banální situaci, která se na české železnic stává pravidelně. Právě její opakovanost byla důvodem, proč se na ni zaměřila. Drážními inspektory šetřená mimořádná událost byla v pořadí již pátou podobnou mimořádnou událostí, ke které ve stanici Třinec došlo během posledních 5 dnů před šetřenou událostí.

K události došlo na českotěšínském záhlaví, lokomotiva najela do takzvané hákovnice, kterou Správa železnic umisťuje v těchto případech kvůli eliminaci rizika propojení vypnutého úseku s úsek pod napětím.

Strojvedoucí lokomotivy vypověděl, že při odjezdu z Třince zaregistroval přenosná návěstidla pro elektrický provoz, kdy přenosné návěstidlo s návěstí „Zdvihněte sběrač“, které bylo umístěno v km 312,400 mezi přenosnými návěstidly pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se ke stažení sběrače“ a „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“, jej zmýlilo, ale i tak pokračoval v jízdě se stáhnutým sběračem. Sběrač pak zdvihl dříve, než měl. Škoda na lokomotivě dosáhla půl milionu korun, na infrastruktuře dráhy necelých 100 tisíc Kč.

Horší kontrast

Drážní inspekce na základě posudku katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého upozornila, že za denních podmínek je přenosné návěstidlo pro elektrický provoz oranžové barvy z pohledu kontrastu návěstních znaků oproti pozadí výrazně horší ve srovnání s přenosným návěstidlem modré barvy s oranžovým orámováním. „Současně se kontrast u návěstidla oranžové barvy z pohledu příslušných doporučení pohybuje na hranici přijatelnosti,“ uvádí zpráva.

Drážní inspekce doporučuje omezení povinnosti stahovat troleje zejména s ohledem na lidské chyby.

Podle Drážní inspekce došlo od roku 2012 do loňského června k 253 podobným mimořádným událostem. Přinesly přerušení provozu na 463 hodin.

Správa železnic: Dříve to u Orlice nešlo

Problematika beznapěťových úseků se začala řešit výrazně po událostech o minulém víkendu, kdy u u Brandýsa nad Orlicí došlo opakovaně k zastavení provozu. Správa železnic od úterý beznapěťový úsek zrušila. Podle mluvčího Dušana Gavendy to nešlo udělat dříve. „Ke zrušení beznapěťového úseku jsme mohli přistoupit teprve poté, co proběhly nezbytné práce na trakčním vedení a rovněž úpravy v rámci probíhajících stavebních postupů. Beznapěťový úsek slouží k zajištění bezpečnosti pracovníků Správy železnic i zhotovitele stavby, zabraňuje jejich zranění nebo smrtelnému úrazu,“ uvedl Gavenda. Podle něj ke změně došlo díky změně technologických postupů. Děliče ale Správa železnic v tomto úseku odmítla. „Instalace děličů byla zvažována, s ohledem na potřeby stavby, nutnost dalších výluk a stejnou nutnost stažení sběračů se nerealizovala. Správa železnic nepředpokládala takové množství mimořádností v souvislosti s nerespektováním návěsti ze strany strojvedoucích,“ dodal Gavenda.

Tagy drážní inspekce jízda se staženým sběračem porucha trakčního vedení Správa železnic stržená trolej
122 komentářů