Dokument: Starostové od Kozí dráhy píší ministrovi: Nikdo s námi nejednal, cyklostezku nechceme

Na Kozí dráze se objevili dělníci, únor 2020. Pramen: FacebookNa Kozí dráze se objevili dělníci, únor 2020. Pramen: Facebook

Starostové žádají ministra o zprovoznění železniční tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova v nejbližším možném termínu.

Do tahanice o další osud tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova (tzv. Kozí dráha) se výrazněji vložily obce na trase. V otevřeném dopisu ministru dopravy Karlu Havlíčkovi zdůrazňují, že nestojí o cyklostezku v tělese dráhy, odmítají pokračování současného „nulového“ stavu a žádají zprovoznění tratě. Dopis byl zveřejněn na webu Záhada lokálek, deník Zdopravy.cz jeho autenticitu ověřil u jednotlivých starostů. 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy o akci „oprava tratě v úseku Děčín západ – Telnice“, která byla předložena 20. 4. 2021 jako součást rozsáhlého materiálu „Globální položky neinvestiční Správy železnic – březen 2021“. Centrální komise Ministerstva dopravy akci z materiálu vyčlenila s tím, že nejprve bude svoláno jednání Správy železnic, státní organizace s dotčenými obcemi, na jejichž katastru se trať nachází, a s Ústeckým krajem.

Jednání bylo svoláno na 13. května 2021. Na setkání s generálním ředitelem Správy železnic byl pozván pouze primátor města Děčína a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák. Hejtman Ústeckého kraje se jednání nezúčastnil. Výsledkem je dohoda Správy železnic s městem Děčínem o vybudování cyklostezky v jeho katastru. Ústecký kraj zájem o realizaci cyklostezky v tělese trati Děčín – Oldřichov u Duchcova nemá. Další dotčené obce na jednání pozvány nebyly.

Veřejně společně prohlašujeme, že s alternativou spolufinancování a provozování cyklostezky v tělese Kozí dráhy, zásadně nesouhlasíme.

Proces konverze železniční tratě na cyklostezku neumožňuje současná legislativa. Návrh Zákona o konzervaci dráhy prošel úpravami a v Poslanecké sněmovně zatím nebyl projednáván ve 2. čtení. V daném volebním období se tak zřejmě zákonodárný proces, který by umožnil konverzi železnice na cyklostezku, neuskuteční.

Aktuální podoba návrhu Zákona o konzervaci počítá s minimálním počtem 300 osobních vlaků ročně, který by v případě víkendové dopravy Kozí dráha přesáhla. Ústecký kraj má dlouhodobě zájem objednávat víkendové vlaky. Podkrušnohorský region propojuje památky UNESCO s dalšími turisticky atraktivními místy (unikátní lanovka na Komáří vížku, skiareál v Telnice atd.), navíc pohraniční oblast nabízí možnosti výhodného spojení s Německem.

V březnu 2021 nabídla sama Správa železnic Ústeckému kraji možnost obnovit provoz v úseku Děčín – Telnice od července 2021. Kraj potvrdil zájem o objednání víkendové dopravy s výhledem dlouhodobé objednávky po celé délce, tzn. Děčín – Oldřichov u Duchcova.

Výše nákladů potřebných na její zprovoznění je záležitostí vnitřního hospodaření Správy železnic, která má zákonem danou povinnost udržovat všechny tratě v provozuschopném stavu. Opravy na dráze již delší dobu probíhají a celá trať je průjezdná technickými vozidly.

Odložení rozhodnutí o akci „oprava tratě v úseku Děčín západ – Telnice“ znamená riziko znehodnocení dosavadních investic a znemožňuje realizovat záměr Ústeckého kraje zahájit od letošního července víkendovou dopravu pro podporu turistického ruchu.

Odmítáme pokračování současného „nulového“ stavu a žádáme Vás, abyste z pozice své autority rozhodl o zprovoznění železniční tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova v nejbližším možném termínu.

Evropský rok železnice 2021 je zároveň sto padesáti letým výročím zahájení provozu na Kozí dráze. Letošní návrat vlaků bude pozitivním obrazem dopravní politiky České republiky a věříme, že ho svým rozhodnutím podpoříte.

Podepsáno:

Obec Proboštov /Bc. Jana Životová/

Obec Novosedlice /Ing. Radoslav Bartůněk/

Obec Telnice /Ing., Bc. Jan Doubrava/

Obec Velké Chvojno /Markéta Vaňáčová/

Na vědomí:

Centrální komise Ministerstva dopravy

Generální ředitel Správy železnic

Ředitel Oblastního ředitelství Správa železnic Ústí nad Labem

Hejtman Ústeckého kraje

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje /doprava/

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje /cestovní ruch/

Primátor Děčín

Primátor Teplice

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Hospodářská komora ČR

18. května 2021

Tagy centrální komise ministerstva dopravy Kozí dráha Ministerstvo dopravy Správa železnic Top
301 komentářů