Dokument: Společné prohlášení Správy železnic a Agrární komory kvůli vysokorychlostním tratím

Vysokorychlostní trať. Pramen: Správa železnicVysokorychlostní trať. Pramen: Správa železnic

Agrární komora požaduje konstruktivní dialog ohledně trasování a stavby se zemědělci.

Plány na stavbu vysokorychlostních tratí se dostaly nedávno i pod kritiku zemědělců.  Správa železnic dnes jednala s Agrární komorou o aktuálním stavu přípravy, po jednání zveřejnila toto prohlášení, které přinášíme v plném znění. 

Zástupci Správy železnic jednali společně s Agrární komorou České republiky o aktuálním stavu příprav vysokorychlostních tratí (VRT). Po dohodě obou stran je zveřejněno následující prohlášení, ve kterém jsou shrnuty základní postoje obou organizací.

Správa železnic v pražském sídle Agrární komory České republiky představila detailní stav přípravy nových VRT Praha – Brno – Ostrava, Praha – Drážďany a dalších projektovaných spojení. Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík považuje dialog se zástupci zemědělců za důležitý: „Vážíme si spolupráce s Agrární komorou, která přispěje k dalšímu zlepšení projektu VRT. Názory zemědělců bereme vážně a při projekčních pracích se snažíme, aby byl zábor půdy co nejmenší.“

Dráha široká 11 metrů

Správa železnic informovala partnery o následujících tématech:
Nové vysokorychlostní železnice, které Správa železnic připravuje na základě know-how francouzských státních drah, přirozeně splynou s krajinou. Tratě se velmi podobají dnešním koridorovým tratím. VRT je ovšem v krajině vedena více přímo, aby bylo možné dosažení traťové rychlosti až 320 km/h. Díky ní dojde k výraznému zkrácení jízdních dob, což je pro zvýšení atraktivity ekologické železniční dopravy klíčové.

Zpevněná část dráhy mezi stožáry trakčního vedení má projektovanou šířku pouhých 11 metrů, což je o více než polovinu méně než rozměry čtyřproudé dálnice. Zemědělská činnost v blízkosti dráhy navíc není vyloučena. Rozměry tratí se ale samozřejmě mohou lišit s ohledem na konkrétní situaci v oblasti. Výška zařízení na trati rovněž nepřesahuje výšku vzrostlých stromů.

Stavba by nemohla být realizována bez splnění přísných hlukových limitů platných pro novostavby. Opatření chránící obyvatele i životní prostředí budou navržena také po dohodě s obcemi. Již při přípravě VRT projektanti navrhují řadu přemostění nebo podjezdů tak, aby byla zachována stávající prostupnost krajiny pro obyvatele i zvířata. VRT zároveň v žádném případě neohrozí zdroje pitné vody či přítoky do vodních nádrží. Podrobná technická řešení přinesou dokumentace pro územní rozhodnutí.

Agrární komora ČR považuje za klíčové, aby realizátoři stavby vedli konstruktivní dialog se zástupci podniků hospodařících na zemědělské půdě, které se má vedení trati dotknout, s cílem co nejméně omezit zemědělské hospodaření. Případně se pokusili po vzájemné dohodě provést lokální úpravy ve vedení trati v situaci, kdy se jedná ze zemědělského hlediska o mimořádně cennou oblast, jako je Polabí,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Tagy Agrární komora seznam Správa železnic VRT vysokorychlostní tratě v ČR
48 komentářů