egoe-plus
Infrastruktura Silnice Stavebnictví

Dokument: ŘSD vysvětluje, proč na více než dva roky odřízne Jablonec od přímé trasy na Prahu

Letecký snímek křižovatky Rádelský mlýn. Foto: Valbek
Letecký snímek křižovatky Rádelský mlýn. Foto: Valbek

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes vydalo rozsáhlé prohlášení k chystané přestavbě křižovatky I/35, která povede na dva roky k uzavření silnice I/65 do Rychnova. Řidiči z Jablonce nad Nisou tak budou muset při cestách do Turnova, Mladé Boleslavi a dál na Prahu jezdit objížďkou. Plán sklidil velkou kritiku zejména u Libereckého kraje. Deník Zdopravy.cz přinesl už včera vysvětlení projektanta. Dokument ŘSD přinášíme v plném znění.

ŘSD ČR zahájí v letošním roce přestavbu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Rádelský Mlýn na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem. Stávající MÚK, která je v provozu od roku 1973, již nevyhovuje aktuálním dopravním intenzitám, je nebezpečná a místem častých dopravních nehod.

Příprava celé stavby proběhla v rekordně krátkém čase. Záměr projektu byl schválen Ministerstvem dopravy v srpnu 2016. V listopadu 2017 již měla stavba územního rozhodnutí (vydáno Magistrátem města Jablonce nad Nisou) a v lednu 2019 stavební povolení, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje. Celá příprava, včetně výkupu veškerých pozemků, trvala pouze 2,5 roku. V roce 2019 byl vybrán také zhotovitel stavby, kterým je sdružení firem Eurovia CS, SaM a Integra stavby, kdy jedním z hodnotících kritérií byla i délka výstavby.

Po dobu přípravy stavby se ve všech stupních projednávání projektových dokumentací zástupci dotčených orgánů účastnili jednání a měli možnost vznést připomínky k předložené dokumentaci. Stanoviska dotčených orgánů byla do dokumentace zapracována a z dokumentace bylo zřejmé, k jakým omezením při přestavbě mimoúrovňové křižovatky dojde. Právoplatné územní rozhodnutí a stavební povolení je toho důkazem.

ŘSD ČR musí vyvrátit nepravdivé informace, které se objevily v médiích, že v případě stavby selhalo. To není v žádném případě pravda. ŘSD ČR naopak připravilo stavbu v rekordním čase a již v loňském roce v předstihu vybudovalo přejezdy středních dělících pásů, vykácelo zeleň a připravilo bodové pole s nejvyšší mírou přesnosti. To vše za provozu a s minimálním dopravním omezením.

Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází ve velmi stísněném prostoru, bude realizace stavby velmi náročná. I přesto však nebude provoz na silnici I/35 přerušen. Stavba bude zahájena v březnu 2020 rozšířením stávajícího jízdního pásu ve směru Praha – Liberec tak, aby na něm mohl být během stavby zachován provoz v uspořádání 2 + 1, tj. 2 jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a 1 pruh pro směr Liberec – Praha. Obousměrný silniční provoz bude poté převeden na levý jízdní pás (od Liberce). Z důvodu provádění prací na Jeřmanickém potoce a demolici části stávajícího mostu přes větve křižovatky bude uzavřeno napojení Jablonce n. N. po silnici I/65. Budou probíhat práce na přemístění pravého jízdního pásu do nové polohy, demolice části stávajícího mostu přes větve křižovatky a budování cca poloviny nového mostu pro směr Liberec – Jablonec n. N.

V průběhu zimního období budou z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nutnosti zajistit zimní údržbu stavební práce přerušeny na hlavní trase a v místě bude provoz na silnici I/35 veden v režimu 2 + 2 jízdní pruhy, tedy 2 jízdní pruhy pro každý směr (stejně jako je tomu např. v rámci modernizace D1). O zimní přestávku se však lhůta pro výstavbu neprodlužuje. V případě vhodných klimatických podmínek budou práce probíhat mimo hlavní trasu bez omezení provozu, především v prostoru uzavření silnice I/65.

V druhém roce realizace stavby bude obousměrný silniční provoz převeden na dokončený pravý jízdní pás (od Prahy) také v režimu 2 + 1. Stavební práce budou probíhat na přemístění levého jízdního pásu do nové polohy, demolice zbytku stávajícího mostu přes větve křižovatky a dokončení druhé poloviny nového mostu pro směr Liberec – Jablonec n. N.

Během realizace výše uvedených stavebních objektů bude muset být uzavřeno napojení na Jablonec n. N. prostřednictvím silnice I/65. ŘSD ČR si uvědomuje komplikace a obtíže, které tato uzavírka přinese, ale stísněné podmínky v místě staveniště, charakter prací a konfigurace terénu neumožňují výstavbu bez tohoto omezení. ŘSD ČR bude aktivně jednat se zhotovitelem stavby o případném zkrácení uzavírky silnice I/65.

Objízdné trasy zejména pro nákladní dopravu budou vedeny od Prahy po silnici I/35 přes Liberec a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N., což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 10 min. Motoristé směřující východně od Jablonce n. N. pak budou moci případně využít objízdnou trasu vedoucí od Turnova po silnici I/10 do Tanvaldu a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N, což znamená prodloužení jízdy o 24 km a cca 32 min. Na základě aktuálního projednávání s krajskými orgány je doplněná ještě objízdná trasa využívající krajskou silnici II/287, což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 20 min.

Stavba bude uvedena do provozu nejpozději v polovině roku 2022, dokončovací práce, jako jsou např. ozelenění a dokončení dopravního značení, budou probíhat již za plného provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu stávající křižovatky, a nikoliv o stavbu ve volném terénu, nelze během provádění stavebních prací vyloučit možnost výskytu neočekávaných okolností. Z těchto důvodů nelze ze strany investora předem predikovat zkrácení doby výstavby.

ŘSD ČR se spolu se zhotovitelem stavby budou dle probíhajícího postupu výstavby usilovně snažit o co možná nejrychlejší dokončení stavby, zejména pak na obnovení napojení Jablonce n. N. přes silnici I/65. Je samozřejmě zájmem všech dotčených, aby stavební omezení trvala pouze nezbytně nutnou dobu a byla zkrácena na minimum.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude samozřejmě o aktuálním průběhu výstavby veřejnost pravidelně informovat. Všem řidičům a obyvatelům Libereckého kraje tímto děkujeme za trpělivost a věříme, že stavba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy tohoto významného dopravního uzlu.

17 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
M H

Nabízí se jedna otázka…opravdu je jediné možné řešení posunutí I/35 a 3 patrová křižovatka? Nestačilo by náhodou jen nájezd ve směru Jablonec -> Liberec zaříznout do svahu (třeba i za cenu tunýlku či něčeho podobného) tak, aby to bylo odbočení z I/65 doprava a nájezdy Liberec -> Jablonec a Jablonec -> Turnov zaříznout do protějšího svahu, aby se zvětšil poloměr oblouku větve Liberec -> Jablonec? S I/35 a s nájezdem Turnov -> Jablonec by se nemuselo vůbec hnout…no a podjezd pod I/35 by stačil součaný.

M H

Tedy větve Jablonec -> Liberec a Liberec -> Jablonec nějak takto: https://mapy.cz/s/gohuzodavo

Jiří Šrámek

Nevím, jestli to místo znáte, ale v bezprostřední blízkosti stávajících silnic jsou velmi strmé svahy (současná křižovatka je v podstatě v rokli) a místa opravdu není nazbyt. Váš nápad by znamenal vyrubání dvou nových tunelů, kdy by navíc ten ve směru JnN – Lbc musel být dost prudce do kopce. Dále nechápu, jak chcete řešit směr JnN – Turnov. Dalším tunelem? Technicky by to asi šlo, ale stálo by to několikanásobně víc a výstavba by v žádném případě nebyla kratší.

SirBranik

I když člověk to místo nezná, tak už podle vrstevnic na mapě je jasně vidět, že to žádná rovinka není….

M H

Pokud by se musely ty tunely razit, tak by to smysl nemělo. Ale kdyby mohly být hloubené, tak by to mohlo být i dřív než za 3 roky…a hlavně po dobu realizace by nebylo potřeba zavírat celou křižovatku. Podle vrstevnic jde o necelých 30 výškových metrů zeminy, což není málo, ale ani moc…pokud jsou ty svahy aspoň trochu stabilní, tak by se to mělo dát odtěžit.

bkv

A svahy výkopu pro ten tunel budete svahovat 1:1 nebo tam použijete 30 metrů vysoké pažení?

Jiří Šrámek

Ty „svahy“ nejsou zemina, ale skála. Hloubený tunel je nesmysl.

bkv

A na úpravu I/35 úplně rezignujete. Tam ať si klidně zůstane omezená rychlost

michalspina

možná teď v Jablonci někomu dojde, že by se hodilo mít na Prahu i použitelnou železnici. kvůli dekádám myšlenkového vzorce „dálnice, dálnice, dálnice“ ji ale nebude mít do dvaceti let nejspíš ani Liberec, natožpak Jablonec.

Martin V.

Já jsem z textu nepochopil, proč aspoň po větší část doby výstavby nemůžou nechat v provozu tu nejméně kolizní větev od Turnova do Jablonce. S tou se ani příliš hýbat nebude, pokud vůbec.

Petr Petr

Pravděpodobně bude na I/65 zařízení staveniště, ale je pravda, že o tom nepíší.

Jan Hojsák

Dle mého úsudku řidiči aut pojedou přes Rádlo, popř. Milíře. Je to nejkratší cesta do Jablonce.

I v době uzavírky silnice 14 mezi Libercem a Jabloncem to všichni střihli přes Harcov, namísto označené objízdné trasy přes Proseč.

Pozorovatel

Zkratka delší, zato však horší cesty. Na mapě to vypadá dobře, ale realita je jiná. Tam se nedá jezdit, to už je lepší jet přes Liberec.

Petr Nick

Přes Rádlo to snad ne.. navíc v cestě úrovňově dráha .. Možná na skůtru

Jiří Šrámek

Od Turnova pojedou přes Frýdštejn. A cesta přes Rádlo je za trest.

Petr Petr

Od Turnova pojedou I/10, Jenišovice, Frýdštějn, Dalešice, Maršovice. Je to jedinná použitelná cesta široko daleko, kde se v pohodě dá vyhnout.

pamětník

Tak nějak tudy přece jezdíval už „za bolševika“ i nějaký „linkový“ regionální autobus – minimálně jednou jsem jím po takové nějaké trase jel.