Projektant: Křižovatka Rádelský mlýn je ve čtyřech úrovních, stavbu zásadně zrychlit nejde

Křižovatka silnic I/35 a I/65 Rádelský mlýn. Foto: Liberecký krajKřižovatka silnic I/35 a I/65 Rádelský mlýn. Foto: Liberecký kraj

Velké pozdvižení vyvolala zpráva o tom, že kvůli chystané rekonstrukci křižovatky Rádelský mlýn na silnici I/35 bude na více než

Velké pozdvižení vyvolala zpráva o tom, že kvůli chystané rekonstrukci křižovatky Rádelský mlýn na silnici I/35 bude na více než dva roky uzavřen provoz po silnici I/65 z Jablonce nad Nisou. Podle projektanta Miroslava Hanžla ze společnosti Valbek, která připravovala dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení i zadávací řízení, není možné stavbu nijak zásadně urychlit.

Jde o akci, která proběhne za provozu. To je zásadní limitující faktor,“ řekl Hanžl. Podle něj bylo od počátku požadováno, aby zůstala v provozu silnice I/35, která je i hlavním tahem z Liberce na Prahu. Po celou dobu omezení má zůstat provoz v režimu minimálně 2 + 1, dva pruhy budou vždy ve směru od Prahy. V zimním období v režimu 2 + 2.

Plánek budoucí podoby křižovatky Rádelský mlýn. Foto: ŘSD

Plánek budoucí podoby křižovatky Rádelský mlýn. Foto: ŘSD

Podle Hanžla je zásadním problémem i to, že stavba probíhá v celkem čtyřech výškových hladinách. Ke dvěma stávajícím přibude ještě budování přemostění Jeřmanického potoka a estakáda ve směru od Liberce na Jablonec nad Nisou. To vše za provozu. Nejprve přijde na řadu budování přemostění potoka, současně začne zářez do svahu pro nové rameno k napojení z Jablonce do Liberce. „Urychlením by bylo, kdyby se celá křižovatka zavřela, to ale není reálné,“ dodal Hanžl. První rok podle plánu výstavby bude probíhat hlavně přemostění potoka, na konci stavební sezóny se začnou na místě objevovat pilíře pro nový nadjezd.

Liberecký kraj požaduje, aby se urychlilo tempo výstavby například šestnáctihodinovou pracovní dobou. Podle Hanžla to ale příliš stavbu neurychlí. „Jsou tam technologické lhůty pro tvrdnutí betonu, ty nelze obejít,“ dodal Hanžl. Kraj současně tvrdí, že o tak dlouhé uzavírce nevěděl, protože v žádosti o stavební povolení byla kratší doba, než o jakou nyní žádá zhotovitel pro povolení uzavírky. Podle Hanžla došlo skutečně k prodloužení po zpřesnění samotné technologie výstavby. „Záleží hlavně ale zhotoviteli, jak se k plánu organice výstavby postaví,“ dodal.

Eurovia ale podle mluvčí Ivety Štočkové mnoho prostoru ke zrychlení nevidí. „V tuto chvíli, kdy stavba ještě nebyla zahájena, ani nám nebylo předané staveniště, doporučujeme se obrátit s dotazy na investora projektu ŘSD. Naše společnost postupuje zcela dle smlouvy a pokynu zadavatele. Každopádně stavba bude probíhat po etapách a za provozu, tudíž zde dle našich zkušeností již není velký prostor pro razantní zkrácení termínu,“ řekla mluvčí Eurovie.

ŘSD chystá na dnešní den obsáhlé prohlášení k celé stavbě.

 

Tagy I/35 Rádelský mlýn Ředitelství silnic a dálnic ŘSD valbek
47 komentářů