LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Doba podchodová. SŽDC plánuje nový přístup na nástupiště i mimo koridor

Nádraží v Turnově. Foto: České dráhyNádraží v Turnově. Foto: České dráhy

Na české železnici vyrostou v příštích letech další podchody pro přístup k nástupišti. Podchody nově zamíří i i mimo čistě

Na české železnici vyrostou v příštích letech další podchody pro přístup k nástupišti. Podchody nově zamíří i i mimo čistě koridorové nebo dvojkolejné tratě, kde dosud hlavně vyrůstaly.

Zatím posledním případem je velká přestavba železniční stanice v Letohradě. Podchod ale SŽDC plánuje už například i v Turnově.

Podle mluvčího SŽDC Pavla Tesaře vycházejí požadavky na budování podchodů z požadavků platné legislativy ohledně zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu na nástupiště. „V určitých případech lze v současnosti modernizovat stanici, aniž by v ní musel být vybudován podchod,“ řekl Tesař.

Jde například o jednokolejné tratě, kde se musí dodržet limit rychlosti 50 km/h na koleji, přes kterou se přechází. Další výjimkou je podle něj zajištění přístup na nástupiště i tzv. centrálním přechodem, který ale musí být vybaven pro bezpečné užívání všemi cestující, tedy i osobami nevidomými, případně musí být učiněno takové provozní opatření, které zajistí bezpečnost pohybu všech osob.

V případě dvoukolejné trati je jediným možným způsobem zajištění přístupu na nástupiště mezi kolejemi v železniční stanici mimoúrovňový přístup, tedy podchod nebo nadchod,“ dodal Tesař. Pouze u železniční zastávky s vnějšími nástupišti na dvoukolejné trati je možno zajistit přístup také přes standardní železniční přejezd. V železniční stanici není toto řešení při modernizaci přípustné.

Podle prezidenta Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslava Vyky je nevhodné hledat obecné řešení pro budování přístupových cest na nástupiště. „Rozhodnutí, zda bude přístup úrovňový nebo mimoúrovňový, a zda se bude ve druhém případě bude jednat o nadchod nebo o podchod, musí zohledňovat nejen parametry železniční dopravy, ale i místní geografické podmínky okolí nádraží, stejně jako budoucí nároky na mobilitu obyvatel v dané lokalitě,“ podotkl Vyka.

Mimo koridor leží nejen Letohrad, ale také Turnov, kde se rovněž chystá budování podchodu. V registru smluv je již kontrakt na projektování rekonstrukce celé stanice, která má vést i k vybudování podchodu.  Zakázku získala stejná firma, která vymyslela vybudování podchodu v Malé Skále. Takový plán ale narazil v obci a SŽDC myšlenku mimoúrovňový přístup k trati opustila.

V Turnově přitom došlo poměrně nedávno k vybudování nástupišť, ale s povrchovým přístupem. „V současné době dochází ke kolizi jízd vlaků přes centrální přechod s pohybem cestujících, a proto je bezpečnost cestujících zajišťována pouze zaměstnanci řízení provozu. Nový podchod zajistí větší bezpečnost železničního provozu i samotných cestujících,“ uvedl mluvčí SŽDC Tomáš Johánek. Rekonstrukce má ale odstranit i stávající úvraťovou jízdu pro vlaky do Jičína. Náklady na celou akci vyplynou až ze zpracované dokumentace.

Podle Vyky jsou úrovňové přechody vhodné tam, kde je menší četnost vlaků, aby zbytečně nenutily lidi překonávat výškové rozdíly. „Zvýšení bezpečnosti je možné na těchto přechodech zajistit jak světelnou signalizací, tak například jednoduchou závorou,“ podotkl Vyka. „Obecně je potřeba dbát, aby výsledně navržená trasa umožňovala cestujícím jednoduchý, intuitivní a co nejkratší přístup k vlaků tak, aby lidé museli překonávat co nejmenší výškové rozdíly. V některých případech je proto v vhodné, aby k nástupištím vedlo více různých přístupových tras,“ dodal Vyka.

Přehled aktuálně budovaných podchodů

Praha-Vršovice        Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.
Letohrad                 Rekonstrukce ŽST Letohrad
Jaroměř                  Rekonstrukce ŽST Jaroměř
Plzeň hl. n.              Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Beroun                   Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
Karviná hl. n.          Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice
Louky nad Olší        Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Vybudování mimoúrovňového přístupu na nástupiště se pak připravuje u desítek dalších investičních akcí.

Tagy podchody Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top Turnov
139 komentářů