Do dozorčí rady fondu dopravy kandiduje punkerka českého stavebnictví Pošvářová

Miloslava Pošvářová. Autor: Autor: Pavel Bursik – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34191352Miloslava Pošvářová. Autor: Autor: Pavel Bursik – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34191352

Poslanecká sněmovna bude příští týden podle informací deníku Zdopravy.cz volit členy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury na další čtyři

Poslanecká sněmovna bude příští týden podle informací deníku Zdopravy.cz volit členy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury na další čtyři roky. Rada sice nemá takové pravomoci jako výbor fondu, přesto jde o důležitý kontrolní orgán. Volba měla proběhnou už dnes, byla ale odložena.

Na pět míst aspiruje celkem deset adeptů, z nichž zřejmě nejzajímavějším jménem je bývalá ředitelka kontroly kvality Ředitelství silnic a dálnic Miloslava Pošvářová. Soudní znalkyně v oboru stavebnictví je dnes mimo jiné členkou správní rady nadačního fondu Stínové ŘSD, který založil dopravní podnikatel Radim Jančura. Pošvářová dlouhá léta kritizuje způsob zadávání zakázek na budování silnic a dálnic a jejich kontrolu.

Do rady fondu chce ale například i bývalý ministr dopravy za ODS Zbyněk Stanjura.

Obsazení dozorčí rady SFDI:

předseda:
Cyril Zapletal
místopředseda:
Martin Kolovratník
členové:
Pavel Hojda
Stanislav Pfléger

Kandidáti do dozorčí rady SFDI:

Ivan Fencl (SPD)
Pavel Hojda (KSČM)
Martin Kolovratník (ANO)
Pavol Kováčik (ANO)
Michal Kučera (TOP09)
Stanislav Pflégr (ANO)
Miloslava Pošvářová (Piráti)
Zbyněk Stanjura (ODS)
Antonín Tesařík (KDU)
Cyril Zapletal (ČSSD)

Ze zákona o SFDI

§ 9

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozírá na činnost a hospodaření Fondu a projednává návrh výroční zprávy a roční účetní závěrku Fondu před jejich předložením vládě. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na funkční období čtyř let.

(2) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním.

(3) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(4) Dozorčí rada informuje neprodleně o nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu ministerstvo, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů dozorčí rady je nákladem na činnost Fondu.

(6) Členství v dozorčí radě je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu

Tagy Pošvářová rada SFDI sněmovna
3 komentáře